Nieuws https://www.stichting-uvo.nl/nl/Nieuws nl Uitkering Afkoopsommen VSNU en HBO https://www.stichting-uvo.nl/nl/Nieuws/Uitkering-Afkoopsommen-VSNU-en-HBO <p>Binnenkort keert Stichting&nbsp;UvO een vergoeding uit aan uitgevers. Deze vergoeding heeft betrekking op de afkoopsommen die bij universiteiten (easy access regeling) en HBO instellingen zijn ge&iuml;ncasseerd voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hieronder vindt u meer .. Aangepast repartitiereglement readerregelingen https://www.stichting-uvo.nl/nl/Nieuws/Aangepast-repartitiereglement-readerregelingen <p>Het repartitiereglement is aangepast voor de sectie PRN/IPRO. U kunt de meest recente versie vinden <a href="https://www.cedar.nl/uploads/3/files/file/Documenten%20PRO_PRN/Uitgeversstukken/Herzien_repartitiereglement_PRN_van_Stichting_PRO_2018.pdf">hier </a>vinden op de website van Stichting .. Uitkering titelspecifieke Readergelden https://www.stichting-uvo.nl/nl/Nieuws/Uitkering-titelspecifieke-Readergelden_6 <p>Stichting&nbsp;UvO keert binnenkort de titelspecifieke readergelden uit. Uitgevers die voor deze uitkering in aanmerking komen, hebben hier reeds een afzonderlijk bericht over ontvangen.</p> <p><strong>Readergelden titelspecifiek</strong><strong><br /></strong>Onderwijsinstellingen maken .. Uitkering Easy Access-regeling https://www.stichting-uvo.nl/nl/Nieuws/Uitkering-Easy-Access-regeling <p>Binnenkort keert Stichting&nbsp;UvO de vergoedingen uit die zijn ge&iuml;ncasseerd in de Easy Access-regeling. Hieronder vindt u meer informatie.<br /><em><br />Easy Access-regeling - VSNU<br /></em>In het afgelopen jaar is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen de uitgevers en de VSNU. Deze .. Easy access regeling voor universiteiten https://www.stichting-uvo.nl/nl/Nieuws/Easy-access-regeling-voor-universiteiten <p><strong>Easy Access-regeling universiteiten voor 2017 t/m 2020</strong></p> <p>Vertegenwoordigers van uitgevers en universiteiten hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve regeling voor het hergebruik van content ter toelichting bij het onderwijs, de Easy Access-regeling. Met .. Nieuwe overeenkomst Vereniging Hogescholen en Stichting UvO https://www.stichting-uvo.nl/nl/Nieuws/Nieuwe-overeenkomst-Vereniging-Hogescholen-en-Stichting-UvO <p>Er is opnieuw overeenstemming bereikt over de readerregeling in het hoger beroepsonderwijs. De overeenkomst is met drie jaar verlengd (voor de jaren 2015, 2016 en 2017). Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij ..