Inzage https://www.stichting-uvo.nl/nl/Inzage nl Voert UvO controles uit? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Inzage/Voert-UvO-controles-uit <p>Nee, in principe niet. We voeren wel &lsquo;inzagen&rsquo; of inventarisaties uit. In de <a href="https://www.cedar.nl/uploads/3/files/file/Documenten%20PRO_PRN/Hulpmiddelen%20onderwijsinstellingen/Easy_Accessregeling_NUV_VSNU_IPRO.pdf">Easy Access-regeling (artikel 6 b)</a> is bepaald dat UvO .. Wat doet UvO tijdens een inzage? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Inzage/Wat-doet-UvO-tijdens-een-inzage <p>Een inzage of inventarisatie moet bepalen of het bedrag dat wordt betaald door universiteiten in verhouding staat tot het daadwerkelijke gebruik. Welke publicaties zijn overgenomen? Van welke uitgevers wordt er content gebruikt? Hoeveel studenten hebben toegang gehad? Daarvoor bekijkt UvO uw .. Welke universiteiten verlenen inzage? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Inzage/Welke-universiteiten-verlenen-inzage <p>Alle universiteiten worden gevraagd om inzicht te geven zo lang de Easy Access-regeling loopt. Dit is in samenspraak met UNL (voorheen VSNU) besloten.</p> <p>Wij nemen contact op met elke universiteit. Op dit moment hebben we praktisch bij alle universiteiten een &lsquo;inzage&rsquo; of .. Kan ik een naheffing krijgen na een inzage? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Inzage/Kan-ik-een-naheffing-krijgen-na-een-inzage <p>Nee u ontvangt geen naheffing of 'boete' na een inzage &ndash; althans, niet direct en niet individueel. Een inzage of inventarisatie is bedoeld om na te gaan of het afgesproken bedrag in de <a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/Universiteit">Easy Access-regeling</a> strookt met het ..