Over auteursrecht https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht nl Waarom betalen voor het gebruik van publicaties in het onderwijs? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Waarom-betalen-voor-het-gebruik-van-publicaties-in-het-onderwijs <p>Het werk van auteurs vormt de ruggengraat van onze kenniseconomie. Het hoger onderwijs kan niet zonder professionele, creatieve en actuele informatie. Daarom vertegenwoordigen wij de rechten van uitgevers, en daarmee ook hun auteurs. Want zij hebben recht op een vergoeding als hun werk wordt .. Mijn universiteit heeft het boek al aangeschaft, betaal ik dan niet dubbel? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Mijn-universiteit-heeft-het-boek-al-aangeschaft-betaal-ik-dan-niet-dub <p>Nee, want bij aanschaf van een publicatie (papier &oacute;f digitaal) wordt er betaald voor de (primaire) aankoop. Indien u deze wilt openbaar maken of verveelvoudigen (zoals het beschikbaarstellen op een digitale leeromgeving) heeft u, volgens de Auteurswet, toestemming nodig van de .. Wat is de ‘onderwijsexceptie’? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Wat-is-de-onderwijsexceptie <p>Voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toestemming nodig. Dat geldt voor papieren &eacute;n digitale kopie&euml;n (pdf's).&nbsp;</p> <p>Er is een uitzondering in de Auteurswet voor educatieve doeleinden. Je mag auteursrechtelijk werk zonder toestemming gebruiken .. Wat is de grens tussen ‘citeren’ en ‘overnemen’? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Wat-is-de-grens-tussen-citeren-en-overnemen <p>Een (kort) citaat gebruiken mag zonder toestemming - een lang stuk overnemen niet. Vermeld wel altijd de bron.</p> <p>Een citaat is een verheldering van een betoog. Vuistregel daarbij is: als het citaat weggehaald wordt dan blijft het verhaal/betoog overeind.</p> <p>Een niet-literaire .. Wie heeft het auteursrecht bij meerdere (co-)auteurs? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Wie-heeft-het-auteursrecht-bij-meerdere-co-auteurs <p>Dat ligt eraan wat voor afspraken er zijn gemaakt met de uitgever. Dat een publicatie door iemand is geschreven, hoeft niet te zeggen dat hij/zij (nog) in het bezit is van de auteursrechten. Meestal liggen de auteursrechten van een uitgegeven publicatie in ieder geval voor een deel bij de .. Kan ik mijn 'eigen werk' kosteloos gebruiken in mijn onderwijs? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Kan-ik-mijn-eigen-werk-kosteloos-gebruiken-in-mijn-onderwijs <p>Niet altijd. Het is niet vreemd dat u een werk dat u zelf heeft geschreven beschouwt als een eigen werk. Juridisch gezien betekent &lsquo;eigen werk&rsquo; echter iets anders: dat u (en alleen u) alle auteursrechten bezit. Bij gepubliceerd werk is dit zelden het geval. Zodra een werk is .. Mag ik ‘linken’ naar een publicatie? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Mag-ik-linken-naar-een-publicatie_3 <p>Ja, graag zelfs &ndash; maar uiteraard wel naar een website met legale content. Door een link of verwijzing te plaatsen worden auteursrechtelijk beschermde werken niet opgenomen in de digitale leeromgeving. Het is daarmee geen &lsquo;overname&rsquo;. Daarom hoeft u een link of een verwijzing ook .. Kan ik plaatjes van het internet gratis gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Kan-ik-plaatjes-van-het-internet-gratis-gebruiken <p>Afbeeldingen zijn in beginsel auteursrechtelijk beschermd. Dat geldt zowel voor afbeeldingen, illustraties, grafieken, tabellen, schema&rsquo;s en dergelijke &ndash; of deze nou afkomstig zijn uit boeken, tijdschriften of internet.</p> <p>Maar er zijn ook rechtenvrije afbeeldingen die zonder .. Is Shakespeare rechtenvrij? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Is-Shakespeare-rechtenvrij <p>Dat ligt eraan. In principe eindigt het auteursrecht op een werk 70 jaar na de dood van de maker. Dus wat dat betreft zit u met William Shakespeare (overleden in 1616) wel goed.</p> <p>Maar dat geldt niet voor een bewerking, zoals een verfilming of een vertaling. Die heeft namelijk ook eigen .. Kan ik Google Books gratis gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Kan-ik-Google-Books-gratis-gebruiken <p>Gedigitaliseerde boeken op Google Books hebben de schijn dat deze rechtenvrij zijn en dus tot het &lsquo;publieke domein&rsquo; behoren. Dit is helaas <span style="text-decoration: underline;">niet altijd</span> het geval. Een boek kan namelijk ook onrechtmatig op Google Books staan.</p> Ik heb een gratis artikel van internet gehaald. Waarom moet ik dan toch nog een vergoeding betalen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Ik-heb-een-gratis-artikel-van-internet-gehaald-Waarom-moet-ik-dan-toch <p>Internetpagina&rsquo;s zijn vaak gratis te raadplegen, maar daarmee niet automatisch vrij van auteursrechten. Let erop of er expliciet wordt vermeld of het vrij gepubliceerd mag worden, bijvoorbeeld met een Creative Commons-licentie. Staat dat er niet bij, dan mag u dit materiaal doorgaans niet .. Ik krijg een claim van een uitgever of maker, wat nu? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Over-auteursrecht/Ik-krijg-een-claim-van-een-uitgever-of-maker-wat-nu_2 <p>Verwijs hen door naar Stichting UvO. Met de Easy Access-afkoopregeling zijn universiteiten namelijk gevrijwaard van aanspraken van auteursrechthebbenden &ndash; voor zover dit verband houdt met &lsquo;hergebruik&rsquo; waarvoor is betaald.</p> <p>Gaat het om &lsquo;ander gebruik&rsquo; (m.n. ..