Easy Access-regeling (hbo) https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo nl Wat is de ‘Easy Access-regeling’ (hbo)? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Wat-is-de-Easy-Access-regeling-hbo <p>De &lsquo;Easy Access-regeling&rsquo; (hbo) is een regeling die Stichting UvO heeft getroffen met de Vereniging Hogescholen Door middel van een jaarlijkse afkoopsom betalen 36 hogescholen voor het &lsquo;hergebruik&rsquo; van publicaties (artikelen, hoofdstukken, etc.). Dat betekent dat docenten .. Welke hogescholen doen mee? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Welke-hogescholen-doen-mee <p>Hogescholen aangesloten bij de Vereniging Hogescholen doen mee aan de Easy Access-regeling (hbo). In totaal zijn dat 36 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland.&nbsp;</p> <p>Aeres Hogeschool</p> <p>Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten</p> <p>ArtEZ Hogeschool voor de .. Voor wie geldt deze regeling? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Voor-wie-geldt-deze-regeling_2 <p>U mag de content aanbieden aan &aacute;l uw studenten die uw vak(ken) volgen aan uw universiteit.</p> <p>Cruciaal is dat het werk ter toelichting van het onderwijs is, oftewel: aan studenten. De Easy Access-regeling is geen vrijwaring voor verder gebruik (openbaarmaken, reproduceren) in een .. Hoeveel pagina’s mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoeveel-paginas-mag-ik-gebruiken_2 <p>U kunt tot en met 50 pagina&rsquo;s overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximum 25% van de oorspronkelijke publicatie is. Bijvoorbeeld: uit een boek van 200 pagina&rsquo;s kunt u 50 pagina&rsquo;s overnemen (25% dus) en aan uw studenten geven.&nbsp;Dit 'hergebruik' is namelijk .. Hoe regel ik het gebruik van 50+ pagina’s? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoe-regel-ik-het-gebruik-van-50-paginas_2 <p>Wilt u meer dan 50 pagina&rsquo;s of meer dan 25% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling (hbo). U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de UvO portal. U ontvangt direct toestemming of UvO faciliteert de aanvraag voor .. Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoeveel-afbeeldingen-mag-ik-gebruiken_2 <p>Docenten mogen maximaal 50 afbeeldingen in presentaties gebruiken (PowerPoint, Prezi, e.d.). Daarnaast zijn er twee voorwaarden:</p> <p>- Maximaal 25 afbeeldingen uit &eacute;&eacute;n werk (bijv. een boek)</p> <p>- Maximaal enkele werken van &eacute;&eacute;n en dezelfde maker</p> <p>Wilt u .. Hoeveel bladmuziek mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoeveel-bladmuziek-mag-ik-gebruiken_2 <p>Binnen de <a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/HBO">Easy Access-regeling (voor hbo)&nbsp;</a>kunt u ook bladmuziek verdelen onder uw studenten. Daarvoor geldt eveneens: maximaal 50 pagina's uit een publicatie,&nbsp;mits dat maximaal 25% van de oorspronkelijke publicatie is. Daarbij maakt het .. Moet ik al mijn gebruik registreren? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Moet-ik-al-mijn-gebruik-registreren_2 <div>Nee, dat hoeft niet. U bent uiteraard vrij om zelf het &eacute;&eacute;n en ander te registreren, maar dit is geen vereiste vanuit UvO. In de Easy Access-regeling (hbo) is gekozen voor een generieke afkoopsom. De ge&iuml;nde gelden worden op basis van een verdeelsleutel verspreid onder .. Hoe zit het met papieren readers / syllabi? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoe-zit-het-met-papieren-readers-syllabi_2 <p>Daar geldt hetzelfde. Hoe het materiaal beschikbaar wordt gesteld is niet van belang. Via papieren readers of elektronische leeromgevingen (Blackboard, Canvas, Brightspace, e.d.): beide is toegestaan.</p> Moet ik nog bewijsexemplaren opsturen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Moet-ik-nog-bewijsexemplaren-opsturen_2 <p>Nee, u hoeft geen bewijsexemplaren meer op te sturen (bijv. een uitdraai of een hardcopy reader/syllabus). Met de Easy Access-regeling (ingegaan in 2021) is besloten om de administratie eenvoudiger te maken.</p> Betalen alle hogescholen dezelfde vergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Betalen-alle-hogescholen-dezelfde-vergoeding <div>De hoogte van de te betalen vergoeding (individuele &lsquo;afkoopsom&rsquo;) is afhankelijk van het aantal studenten aan uw hogeschool. Grote onderwijsinstellingen betalen daardoor meer dan kleine instellingen. Het is namelijk aannemelijk dat het aantal studenten een goede indicatie is voor ..