Readerregeling (HBO) https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readerregeling-HBO nl Hoeveel pagina’s mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readerregeling-HBO/Hoeveel-paginas-mag-ik-gebruiken_2 <p>De Readerregeling (HBO) telt niet per pagina, maar per woord. Uit een boek mag maximaal 10.000 woorden worden overgenomen (doorgaans 20 tot 22 pagina's), uit een tijdschrift maximaal 8.000 woorden (doorgaans 16 tot 18 pagina's).&nbsp;</p> <p>Twijfelt u of een publicatie 'kort' is? <a .. Wat is een kort gedeelte? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readerregeling-HBO/Wat-is-een-kort-gedeelte_3 <p><strong>Uit niet-literaire boekwerken:</strong></p> <p>Maximaal 10.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Uit tijdschriften en andere periodieke uitgaven met een niet-literaire .. Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readerregeling-HBO/Hoeveel-afbeeldingen-mag-ik-gebruiken_2 <p>Stichting UvO kan toestemming verlenen voor het gebruik van maximaal 25 afbeeldingen in een overname. Wilt u meer overnemen, dan moet u hiervoor contact opnemen met de uitgever.</p> <p>Het aantal afbeeldingen bepaalt niet of een werk &lsquo;<a .. Hoeveel afbeeldingen mogen er in een PowerPoint? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readerregeling-HBO/Hoeveel-afbeeldingen-mogen-er-in-een-PowerPoint_2 <p>In de <a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/HBO">Readerregeling (voor HBO) </a>is afgesproken dat u maximaal 25 afbeeldingen mag gebruiken in presentaties met PowerPoint, Prezi, e.d. Dat mogen illustraties zijn, maar ook grafieken, tabellen uit studieboeken, eigen foto's of foto's van het .. Hoeveel bladmuziek mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readerregeling-HBO/Hoeveel-bladmuziek-mag-ik-gebruiken_2 <p>Binnen de <a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/HBO">Readerregeling (voor HBO)&nbsp;</a>kunt u ook korte gedeelten bladmuziek verdelen onder uw studenten. Er wordt een onderscheid gemaakt in liedteksten en notenschriften. U mag maximaal ..