Easy Access-regeling (hbo) https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo nl Wat is de Easy Access-regeling (hbo)? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Wat-is-de-Easy-Access-regeling-hbo <p>De Easy Access-regeling (hbo) is een afkoopregeling die Stichting UvO heeft getroffen met de <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen" target="_blank">Vereniging Hogescholen (VH)</a></span>. Door middel van een jaarlijkse afkoopsom .. Welke hogescholen doen mee? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Welke-hogescholen-doen-mee <p>Hogescholen aangesloten bij de De <a href="https://www.vereniginghogescholen.nl/" target="_blank">Vereniging Hogescholen</a> (VH) doen mee aan de Easy Access-regeling (hbo). In totaal zijn dat 36 door de overheid bekostigde hogescholen in Nederland.&nbsp;</p> <p>Aeres .. Wat als mijn hogeschool niet is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen (VH)? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Wat-als-mijn-hogeschool-niet-is-aangesloten-bij-de-Vereniging-Hogescho <p>Indien uw hogeschool niet is aangesloten bij de <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen" target="_blank">Vereniging Hogescholen (VH)</a></span> neemt u geen deel aan de Easy Access-regeling (hbo). Informeer of uw hogeschool een (andere) .. Voor wie geldt deze regeling? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Voor-wie-geldt-deze-regeling_2 <p>U mag de content aanbieden aan &aacute;l uw studenten die uw vak(ken) volgen aan uw <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen" target="_blank">VH</a></span>-hogeschool.</p> <p>Cruciaal is dat het werk ter toelichting van het onderwijs .. Hoeveel pagina’s mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoeveel-paginas-mag-ik-gebruiken_2 <p>U kunt tot en met 50 pagina&rsquo;s overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximum 25% van de oorspronkelijke publicatie is. Bijvoorbeeld: uit een boek van 200 pagina&rsquo;s kunt u 50 pagina&rsquo;s overnemen (25% dus) en aan uw studenten geven.&nbsp;Dit 'hergebruik' is namelijk .. Hoe regel ik het gebruik van 50+ pagina’s? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoe-regel-ik-het-gebruik-van-50-paginas_2 <p>Wilt u meer dan 50 pagina&rsquo;s of meer dan 25% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling (hbo). U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de <span style="text-decoration: underline;"><a .. Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken in presentaties? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoeveel-afbeeldingen-mag-ik-gebruiken-in-presentaties <p>Docenten van <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen" target="_blank">VH-hogescholen</a></span> mogen maximaal 50 afbeeldingen in presentaties gebruiken (PowerPoint, Prezi, e.d.).</p> <p>Daarnaast zijn er twee voorwaarden:<br />- .. Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken in onderwijsmaterialen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoeveel-afbeeldingen-mag-ik-gebruiken-in-onderwijsmaterialen <p>Docenten van <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.vereniginghogescholen.nl/hogescholen" target="_blank">VH-hogescholen</a></span> mogen maximaal 50 afbeeldingen in zelfgemaakte onderwijsmaterialen gebruiken (hand-outs, opdrachten, tentamenvragen, .. Hoeveel bladmuziek en poëzie mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoeveel-bladmuziek-en-poezie-mag-ik-gebruiken <p>Binnen de&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/HBO">Easy Access-regeling (hbo)</a></span><a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/HBO">&nbsp;</a>kunt u ook bladmuziek en po&euml;zie verdelen onder uw studenten. Daarvoor geldt hetzelfde als voor .. Wat telt als een ‘werk’ bij een artikel uit een tijdschrift? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Wat-telt-als-een-werk-bij-een-artikel-uit-een-tijdschrift <p>De aflevering of editie waarin het artikel is verschenen.</p> <p>Bij artikelen geldt ook dat u tot en met 50 pagina&rsquo;s mag overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximum 25% van de oorspronkelijke publicatie is. Onder &lsquo;oorspronkelijke publicatie&rsquo; verstaan we hier: het .. Moet ik al mijn gebruik registreren? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Moet-ik-al-mijn-gebruik-registreren_2 <p>Ja &eacute;n nee.<br /><strong>- &lt; 50 pagina's:</strong>&nbsp;Al het hergebruik dat&nbsp;binnen&nbsp;de afkoopregeling valt hoeft&nbsp;niet&nbsp;geregistreerd te worden (grofweg: t/m 50 pagina's / 25% van een werk).<br /><strong>- &gt; 50 pagina's:</strong>&nbsp;&nbsp;Al het .. Hoe zit het met papieren readers / syllabi? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Hoe-zit-het-met-papieren-readers-syllabi_2 <p>Daar geldt hetzelfde. Hoe het materiaal beschikbaar wordt gesteld is niet van belang. Via papieren readers of elektronische leeromgevingen (Blackboard, Canvas, Brightspace, e.d.): beide is toegestaan.</p> Moet ik nog bewijsexemplaren opsturen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Moet-ik-nog-bewijsexemplaren-opsturen_2 <p>Nee, u hoeft geen bewijsexemplaren meer op te sturen (bijv. een uitdraai of een hardcopy reader/syllabus). Sinds de Easy Access-regeling (hbo) is ingegaan in 2021 hoeft dit niet meer.&nbsp;</p> Betalen alle VH-hogescholen dezelfde vergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Betalen-alle-VH-hogescholen-dezelfde-vergoeding <p>De hoogte van de te betalen vergoeding (de individuele &lsquo;afkoopsom&rsquo;) is afhankelijk van het aantal studenten aan uw VH-hogeschool. VH-hogescholen betalen &euro; 8,50 (excl. BTW) per kalenderjaar voor iedere student die op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar stond ingeschreven .. Is er verschil tussen de Easy Access-regelingen voor hbo en universiteiten? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-hbo/Is-er-verschil-tussen-de-Easy-Access-regelingen-voor-hbo-en-universite <p>De Easy Access-regelingen voor VH-hogescholen en UNL-universiteiten is grotendeels hetzelfde, maar er zijn enkele belangrijke verschillen:</p> <p>- <strong>Aantal pagina's:</strong>&nbsp;VH-hogescholen mogen maximaal 50 pagina's of 25% van een werk hergebruiken. Voor UNL-universiteiten ligt die ..