Rechten en plichten uit de Raamovereenkomst https://www.stichting-uvo.nl/nl/Rechten-en-plichten-uit-de-Raamovereenkomst nl Wat wordt onder de publicatiedatum van de reader verstaan? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Rechten-en-plichten-uit-de-Raamovereenkomst/Wat-wordt-onder-de-publicatiedatum-van-de-reader-verstaan_3 <br /> De publicatiedatum van de reader is de eerste datum van verveelvoudiging of openbaarmaking. Dat wil zeggen het eerste moment dat de reader gedrukt wordt, te koop wordt aangeboden of mogelijk is te downloaden (in het geval van Printing on Demand). Wat is een kort gedeelte? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Rechten-en-plichten-uit-de-Raamovereenkomst/Wat-is-een-kort-gedeelte_2 <p><strong><br />Uit niet-literaire boekwerken: <br /></strong>Maximaal 5.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een vierde deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen.</p> <p><strong>Uit werkboeken:</strong> <br />Maximaal 2.500 woorden, mits niet meer omvattend dan een .. Welk soort kopieën zijn gedekt door de raamovereenkomst? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Rechten-en-plichten-uit-de-Raamovereenkomst/Welk-soort-kopieen-zijn-gedekt-door-de-raamovereenkomst De raamovereenkomst dekt het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in zowel<br /> <ul> <li>de los te verspreiden kopie&euml;n (bv. voor de bedrijfsvoering); als</li> <li>de voor onderwijsdoeleinden in onderwijspublicaties&nbsp;opgenomen kopie&euml;n.</li> </ul> Als u ..