De mbo-reproductieregeling https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-mbo-reproductieregeling nl Hoeveel woorden mag ik overnemen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-mbo-reproductieregeling/Hoeveel-woorden-mag-ik-overnemen <p>Met de mbo-reproductieregeling zijn kleine (delen uit) auteursrechtelijk beschermde werken voor gebruik in onderwijspublicaties afgekocht, zoals readers/syllabi en digitale leeromgevingen. Onder een klein gedeelte verstaan we:</p> <p>-&nbsp;<strong>Boeken of e-books:</strong>&nbsp;Niet meer dan .. Wat als ik langere gedeeltes wil gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-mbo-reproductieregeling/Wat-als-ik-langere-gedeeltes-wil-gebruiken <p>Wilt u meer dan een&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/Hoeveel-woorden-mag-ik-overnemen">klein gedeelte</a></span>&nbsp;overnemen? Dit valt buiten de mbo-reproductieregeling. U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit ..