Readervergoedingen voor uitgevers https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers nl Wat zijn readervergoedingen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers/Wat-zijn-readervergoedingen <div style="text-align: justify;"> <p>Stichting UvO incasseert readervergoedingen en keert deze uit aan rechthebbenden.</p> <ul> <li>&nbsp;<strong>Readervergoeding 'kort':</strong></li> </ul> Onderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten (her)gebruiken auteursrechtelijk beschermd .. Heeft mijn uitgeverij recht op een readervergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers/Heeft-mijn-uitgeverij-recht-op-een-readervergoeding <div style="text-align: justify;"> <div> <div>Doorgaans komen uitgevers van de volgende categorie&euml;n werk in aanmerking voor een readervergoeding:</div> <div>&nbsp;</div> <div> <p>- Wetenschappelijke boeken en tijdschriften</p> <p>- Studieboeken en .. Moet ik mijn uitgeverij aanmelden bij UvO? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers/Moet-ik-mijn-uitgeverij-aanmelden-bij-UvO <div style="text-align: justify;"> <div>Dat hoeft niet, maar kan wel. Stichting UvO spoort doorgaans zelf de juiste rechthebbenden op om vergoedingen aan uit te keren. Dat doen wij op basis van gegevens die wij verkrijgen uit inzagen bij onderwijsinstellingen en losse toestemmingsaanvragen. Om een .. Hoe hoog is mijn vergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers/Hoe-hoog-is-mijn-vergoeding <p>De verdeling van de readergelden, en daarmee de vergoeding voor uitgevers, baseren we op onderzoek. U vindt uw aandeel in de verdeling terug op uw digitale factuur in de&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://portal.stichting-uvo.nl/" .. Hoe en wanneer keert UvO de readervergoeding uit? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers/Hoe-en-wanneer-keert-UvO-de-readervergoeding-uit <div style="text-align: justify;"> <p>De uitkering (ook wel: &lsquo;repartitie&rsquo;) van de readervergoedingen vindt plaats op verschillende momenten in het jaar:</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Collectieve afkoopgelden: </strong></p> <p>Deze worden automatisch uitgekeerd aan de betreffende .. Moet ik Stichting UvO betalen voor deze dienst? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers/Moet-ik-Stichting-UvO-betalen-voor-deze-dienst <p>Nee, uitgevers hebben namelijk recht op deze vergoeding. Stichting UvO houdt wel administratie en btw in op het totaal beschikbare brutobedrag van de readergelden. Daar merkt u niets van: u ontvangt uw bedrag netto.</p> <p>Stichting UvO is een non-profit organisatie en probeert de .. Moet ik als uitgever doorbetalen aan auteurs? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen-voor-uitgevers/Moet-ik-als-uitgever-doorbetalen-aan-auteurs <div style="text-align: justify;"> <p>Ja, de readervergoeding is een&nbsp;bruto&nbsp;vergoeding voor uitgevers. Uitgevers dienen het 'auteursaandeel' van de vergoeding te verdelen / door te betalen aan hun (freelance) auteurs. Uitgevers zijn hier zelf verantwoordelijk voor.</p> <p>De hoogte van ..