Readervergoedingen https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen nl Hoe en wanneer worden de gelden verdeeld door UvO? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Hoe-en-wanneer-worden-de-gelden-verdeeld-door-UvO <div style="text-align: justify;"><strong>Verdeling van gelden</strong></div> <div style="text-align: justify;">In de verdeling van de gelden (ook wel repartitie genoemd) wordt onderscheid gemaakt tussen de afkoopgelden voor de korte overnames en de gelden afkomstig uit de facturatie van .. Moet ik als uitgever doorbetalen aan auteurs? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Moet-ik-als-uitgever-doorbetalen-aan-auteurs <div style="text-align: justify;">Het auteursdeel van de gelden dient de uitgever te verdelen onder de auteurs. Uitgevers dienen zich bij de verdeling van het, met de auteurs contractueel overeengekomen, auteursdeel (doorgaans 50%) te baseren op uitkeringen die in het verleden op basis van .. Wat zijn readervergoedingen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Wat-zijn-readervergoedingen <div style="text-align: justify;">Readervergoedingen zijn de vergoedingen die door (onderwijs)instellingen worden betaald voor de overname van (gedeelten van) auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijsmateriaal, zoals in readers of dictaten.&nbsp;Als uitgever ontvangt u mogelijk twee .. Wanneer ben ik rechthebbende van readergelden? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Wanneer-ben-ik-rechthebbende-van-readergelden <div style="text-align: justify;">&nbsp;De readervergoedingen komen toe aan de uitgevers waarvan auteursrechtelijk beschermd materiaal in readers is overgenomen. Dit laatste kan blijken uit onderzoek van Stichting UvO of uit de titelspecifieke opgave van (onderwijs)instellingen.</div> Hoe kan ik mijn uitgeverij aanmelden bij UvO? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Hoe-kan-ik-mijn-uitgeverij-aanmelden-bij-UvO <div style="text-align: justify;">Stichting&nbsp;UvO neemt in veel gevallen zelf contact op met de rechthebbenden van gebruikte bronnen. Maar u kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden. Het enige dat u hoeft te doen is <span style="color: #000000;">dit <a ..