Readervergoedingen https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen nl Wat zijn readervergoedingen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Wat-zijn-readervergoedingen <div style="text-align: justify;">Readervergoedingen zijn de vergoedingen die door (onderwijs)instellingen worden betaald voor de overname van (gedeelten van) auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijsmateriaal, zoals in readers of dictaten.&nbsp;Als uitgever ontvangt u mogelijk twee .. Wie heeft er recht op de readervergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Wie-heeft-er-recht-op-de-readervergoeding <div style="text-align: justify;">De readervergoedingen komen toe aan uitgevers waarvan auteursrechtelijk beschermd materiaal is overgenomen in onderwijspublicaties (readers, digitale leeromgevingen e.d.). Dat kan blijken uit onderzoek van Stichting UvO of uit de titelspecifieke opgave van .. Moet ik mijn uitgeverij aanmelden bij UvO? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Moet-ik-mijn-uitgeverij-aanmelden-bij-UvO <div style="text-align: justify;"> <div>Dat hoeft niet, maar kan wel. Stichting UvO spoort doorgaans zelf de juiste rechthebbenden op om vergoedingen aan uit te keren. Dat doen wij op basis van gegevens die wij verkrijgen uit inzagen bij onderwijsinstellingen en losse toestemmingsaanvragen. Om een .. Hoe en wanneer worden de gelden verdeeld door UvO? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Hoe-en-wanneer-worden-de-gelden-verdeeld-door-UvO <div style="text-align: justify;"><strong>Verdeling van gelden</strong></div> <div style="text-align: justify;">In de verdeling van de gelden (ook wel repartitie genoemd) wordt onderscheid gemaakt tussen de afkoopgelden voor de korte overnames en de gelden afkomstig uit de facturatie van .. Hoe hoog is mijn vergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Hoe-hoog-is-mijn-vergoeding <p>De verdeling van de readergelden, en daarmee de vergoeding voor uitgevers, baseren we op onderzoek. U vindt uw aandeel in de verdeling terug op uw digitale factuur in de&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://portal.stichting-uvo.nl/" .. Moet ik als uitgever doorbetalen aan auteurs? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Readervergoedingen/Moet-ik-als-uitgever-doorbetalen-aan-auteurs <div style="text-align: justify;"> <p>De readervergoeding is een&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">bruto</span>&nbsp;vergoeding voor uitgevers. Uitgevers dienen het 'auteursaandeel' van de vergoeding te verdelen / door te betalen aan hun (freelance) auteurs. Uitgevers zijn hier zelf ..