Facturatie https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2 nl Ik wil graag meer informatie over mijn factuur. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-wil-graag-meer-informatie-over-mijn-factuur <p>Stuur een e-mail naar <a href="mailto:uvo@cedar.nl">uvo@cedar.nl</a>. Vermeld hierbij:</p> <p>- het factuurnummer (in de onderwerpregel);<br />- uw relatienummer (in het bericht);<br />- de grond(en) waarop u reageert.</p> <p><strong>Let op:</strong> wij nemen alleen reacties op facturen in .. Het verkeerde adres staat op mijn factuur. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Het-verkeerde-adres-staat-op-mijn-factuur <p>U kunt uw factuuradres zelf aanpassen in de <a href="https://portal.stichting-uvo.nl/">UvO webportal</a> onder &lsquo;Relatiegegevens&rsquo;. Voor de volledigheid kunt u uw contactpersoon bij UvO ook op de hoogte stellen van de wijziging.</p> Ik wil bezwaar maken tegen mijn factuur. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-wil-bezwaar-maken-tegen-mijn-factuur <p>Heeft u een vraag of wilt u bezwaar maken? Neem dan z.s.m. <a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/Contact"><span style="text-decoration: underline;">contact</span> </a>met ons op, wij helpen u graag verder. Doe dat wel binnen 30 dagen na de factuurdatum i.v.m. ons ons incassoproces.</p> Ik wil bezwaar maken tegen mijn factuur maar de betalingstermijn is verstreken. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-wil-bezwaar-maken-tegen-mijn-factuur-maar-de-betalingstermijn-is-ve <div style="text-align: justify;"> <p>Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een ontvangen factuur. Maar na 30 dagen zult u de factuur eerst moeten betalen, anders worden er extra administratiekosten in rekening gebracht.</p> <p>Stuur (<a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/Contact">per .. Hoe berekent UvO de factuur na mijn toestemmingsaanvraag? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Hoe-berekent-UvO-de-factuur-na-mijn-toestemmingsaanvraag <div style="text-align: justify;"> <p>Iedere factuur bevat een specificatie van het verschuldigde bedrag. Dat bedrag is gebaseerd op het type overname, het aantal pagina's, het <a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/Tarieven_2">paginatarief </a>dat daarbij hoort, hoeveel studenten toegang hadden .. De factuur vermeldt meer pagina’s dan ik heb overgenomen. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/De-factuur-vermeldt-meer-paginas-dan-ik-heb-overgenomen_2 <div style="text-align: justify;"> <p>U krijgt niet alleen een factuur over de hoofdtekst, maar over &aacute;lle overgenomen tekst. Niet alleen pagina&rsquo;s met tekst tellen mee als overgenomen pagina's, maar ook titelpagina&rsquo;s, inhoudsopgaves, bronvermeldingen en eventuele doorgestreepte .. Ik heb een factuur ontvangen van UvO, maar ik weet niet wie er binnen mijn organisatie toestemming heeft aangevraagd. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-heb-een-factuur-ontvangen-van-UvO-maar-ik-weet-niet-wie-er-binnen-m <p style="text-align: justify;">Als de naam van de aanvrager bij ons bekend is, noteren wij deze op de factuur. U vindt onder &lsquo;Kenmerk aanvraag&rsquo; de volledige gegevens die zijn opgegeven door de aanvrager (zoals referentienummer of kostenplaats). Zo komt u er snel achter waar de factuur .. Ik heb toestemming aangevraagd voor 100 readers, maar we hebben er maar 50 gedrukt. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-heb-toestemming-aangevraagd-voor-100-readers-maar-we-hebben-er-maar <div style="text-align: justify;"> <p>Een toestemming van een rechthebbende wordt verleend voor een bepaalde oplage. Als u besluit hier deels of geen gebruik van te maken, blijft de toestemming voor die bepaalde oplage echter wel van kracht.</p> </div> Wat is het ‘Vrijwaringsfonds’? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Wat-is-het-Vrijwaringsfonds <div style="text-align: justify;"> <p>Soms is het niet meer mogelijk om te achterhalen wie de auteur, uitgever, de bron en/of rechthebbende is van een publicatie. Het is dan onmogelijk om vooraf toestemming aan te vragen, en daardoor gebruikt u onrechtmatig auteursrechtelijk beschermd ..