Facturatie https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2 nl Hoe komt de factuur voor een (digitale) reader of overname tot stand? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Hoe-komt-de-factuur-voor-een-digitale-reader-of-overname-tot-stand <div style="text-align: justify;"> <div>De factuur voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk in uw reader of op uw intranetomgeving&nbsp;kan op de volgende manieren tot stand komen.&nbsp;</div> <ol type="1"> <li>U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen van een bepaald .. Ik wil reageren op de factuur, maar de betalingstermijn is reeds verstreken. Is dit nog mogelijk? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-wil-reageren-op-de-factuur-maar-de-betalingstermijn-is-reeds-verstr <div style="text-align: justify;">Stichting&nbsp;UvO doet haar uiterste best om de kwaliteit van facturen te garanderen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een ontvangen factuur. Indien u het niet eens bent met een factuur moet uw gemotiveerde&nbsp;reactie op de factuur binnen de .. Ik heb reeds een factuur ontvangen voor een reader, maar ontvang hiervoor een creditfactuur en nieuwe factuur. Waarom ontvang ik deze facturen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-heb-reeds-een-factuur-ontvangen-voor-een-reader-maar-ontvang-hiervo <div style="text-align: justify;">U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen van een bepaald artikel. Op basis van deze toestemming wordt de factuur bepaald. Zodra wij het bewijsexemplaar hebben ontvangen of 15 dagen na het verstrijken van de wijzigingstermijn wordt de factuur verstuurd. .. Ons factuuradres wijkt af van het gehanteerde adres op de factuur, kan dit aangepast worden? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ons-factuuradres-wijkt-af-van-het-gehanteerde-adres-op-de-factuur-kan- <div>Indien op de facturen niet het juiste adres wordt vermeld, kunt u dit in overleg met uw centrale contactpersoon voor&nbsp;UvO zelf aanpassen op de portal. De adressering wordt dan automatisch in ons systeem aangepast. Let u erop dat het hier een factuuradres betreft!</div> Hoe kom ik erachter wie aanvrager is geweest van een toestemming waarvoor ik nu een factuur heb ontvangen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Hoe-kom-ik-erachter-wie-aanvrager-is-geweest-van-een-toestemming-waarv <ul> <li style="text-align: justify;">Indien op de toestemmingsaanvraag of op de reader de contactpersoon c.q. samensteller van de reader vermeld staat, vindt u dit terug op de factuur bij &lsquo;Uw readernummer&rsquo;. Daar vermelden wij uw opgegeven kostenplaats en/of de naam van de samensteller .. Ik heb een artikel overgenomen van het vrije internet en krijg hiervoor toch een factuur. Hoe kan dit? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Ik-heb-een-artikel-overgenomen-van-het-vrije-internet-en-krijg-hiervoo <div style="text-align: justify">Internetpagina&rsquo;s die op internet vrij te raadplegen zijn, zijn niet vrij van auteursrechten. Alleen indien specifiek door de rechthebbende vermeld staat dat het vrijelijk gepubliceerd mag worden, kunt u&nbsp;de betreffende pagina('s)&nbsp;zonder toestemming .. Hoe kan ik op een factuur reageren? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Hoe-kan-ik-op-een-factuur-reageren <div style="text-align: justify;">Om op een factuur te reageren, kunt u een e-mail sturen naar uvo<a title="mailto:pro@cedar.nl" href="mailto:pro@cedar.nl">@cedar.nl</a>. Alleen schriftelijke&nbsp;reacties ontvangen binnen de betalingstermijn (30 dagen na factuurdatum) kunnen wij in behandeling .. Het aantal overgenomen pagina’s wijkt af van het aantal pagina’s dat op de factuur vermeld staat. Hoe kan dit? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Het-aantal-overgenomen-paginas-wijkt-af-van-het-aantal-paginas-dat-op- <div style="text-align: justify">Uit onze ervaring blijkt dat onderwijsinstellingen niet op de hoogte zijn dat titelpagina&rsquo;s, inhoudsopgave, bronvermeldingen en eventuele doorgestreepte pagina&rsquo;s allemaal meetellen voor de bepaling van het aantal overgenomen pagina&rsquo;s. <br /> <br .. Op de toestemmingsaanvraag hebben wij als oplage 100 aangegeven, maar uiteindelijk zijn er maar 50 gedrukt. Waarom moeten wij dan toch voor 100 exemplaren betalen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Op-de-toestemmingsaanvraag-hebben-wij-als-oplage-100-aangegeven-maar-u <div style="text-align: justify;">Indien u toestemming aanvraagt voor het gebruik van een bepaalde overname in een bepaalde oplage, verlenen wij voor die exacte oplage&nbsp;toestemming op basis van het mandaat dat Stichting&nbsp;UvO van de uitgeverijen heeft. <br /><br />Als u uiteindelijk besluit .. Op de factuur wordt het Vrijwaringsfonds berekend, wat houdt dit precies in? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie_2/Op-de-factuur-wordt-het-Vrijwaringsfonds-berekend-wat-houdt-dit-precie <div style="text-align: justify;">Als na controle van de reader is gebleken dat een niet-korte overname&nbsp;is gebruikt waarvoor geen voorafgaande toestemming is aangevraagd, dan wordt dit als inbreuk gezien. Stichting&nbsp;UvO zoekt zorgvuldig uit welke uitgever rechthebbende is van deze ..