Facturatie https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie nl Hoe komt de factuur voor een (digitale) reader of overname tot stand? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Hoe-komt-de-factuur-voor-een-digitale-reader-of-overname-tot-stand_2 <div style="text-align: justify;">De factuur voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk in uw reader of op uw intranetomgeving&nbsp;kan op de volgende manieren tot stand komen.&nbsp;</div> <ol type="1"> <li style="text-align: justify;">U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen .. Ik wil reageren op de factuur, maar de betalingstermijn is reeds verstreken. Is dit nog mogelijk? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Ik-wil-reageren-op-de-factuur-maar-de-betalingstermijn-is-reeds-verstr_2 <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;"> <div style="text-align: justify;">Stichting PRO doet haar uiterste best om de kwaliteit van facturen te garanderen. Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met een ontvangen factuur. Indien u het niet eens bent met een .. Ik heb reeds een factuur ontvangen voor een reader, maar ontvang hiervoor een creditfactuur en nieuwe factuur. Waarom ontvang ik deze facturen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Ik-heb-reeds-een-factuur-ontvangen-voor-een-reader-maar-ontvang-hiervo_2 <div style="text-align: justify;">U doet een toestemmingsaanvraag voor het overnemen van een bepaald artikel. Op basis van deze toestemming wordt de factuur bepaald. Zodra wij het bewijsexemplaar hebben ontvangen of&nbsp;15 dagen na het verstrijken van de wijzigingstermijn wordt de factuur .. Hoe kom ik erachter wie aanvrager is geweest van een toestemming waarvoor ik nu een factuur heb ontvangen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Hoe-kom-ik-erachter-wie-aanvrager-is-geweest-van-een-toestemming-waarv_2 <ul> <li style="text-align: justify;">Indien op de toestemmingsaanvraag of op de reader de contactpersoon c.q. samensteller van de reader vermeld staat, vindt u dit terug op de factuur bij &lsquo;Uw readernummer&rsquo;. Daar vermelden wij uw opgegeven kostenplaats en/of de naam van de samensteller .. Hoe kan ik op een factuur reageren? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Hoe-kan-ik-op-een-factuur-reageren_2 <div style="text-align: justify;">Om&nbsp;te reageren op een factuur kunt u een e-mail sturen naar <a href="https://www.cedar.nl/backend/modules/text/uvo@cedar.nl">uvo@cedar.nl</a>. Alleen schriftelijke&nbsp;mutatieverzoeken ontvangen binnen de betalingstermijn (30 dagen na factuurdatum) kunnen wij .. Ons factuuradres wijkt af van het gehanteerde adres op de factuur, kan dit aangepast worden? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Ons-factuuradres-wijkt-af-van-het-gehanteerde-adres-op-de-factuur-kan-_2 <div>Indien op de facturen niet het juiste adres wordt vermeld, kunt u dit in overleg met uw centrale contactpersoon voor UvO zelf aan passen op de portal.&nbsp;De adressering wordt automatisch in ons systeem aangepast. Let u erop dat het een factuuradres betreft!</div> Op de factuur staat een overname die in mijn ogen een korte overname betreft. Waarom wordt deze overname nu toch berekend? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Op-de-factuur-staat-een-overname-die-in-mijn-ogen-een-korte-overname-b_2 <div style="text-align: justify;">Alle readers worden tweemaal gecontroleerd, waarbij specifiek gelet wordt of het een korte of niet-korte overname betreft.&nbsp;Hierbij wordt de woordengrens gehanteerd van&nbsp;8.000 woorden voor een tijdschrift en 10.000 woorden voor een boek. <br /><br />Hierbij .. Op de factuur wordt het Vrijwaringsfonds berekend, wat houdt dit precies in? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Op-de-factuur-wordt-het-Vrijwaringsfonds-berekend-wat-houdt-dit-precie_2 <div style="text-align: justify;">Als na controle van de reader is gebleken dat een niet-korte overname&nbsp;is gebruikt waarvoor geen voorafgaande toestemming is aangevraagd, dan wordt dit als inbreuk gezien. Stichting UvO zoekt zorgvuldig uit welke uitgever rechthebbende is van deze overname. <br .. Op de toestemmingsaanvraag hebben wij als oplage 100 aangegeven, maar uiteindelijk zijn er maar 50 gedrukt. Waarom moeten wij dan toch voor 100 exemplaren betalen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Op-de-toestemmingsaanvraag-hebben-wij-als-oplage-100-aangegeven-maar-u_2 <div style="text-align: justify;">Indien u toestemming aanvraagt voor het gebruik van een bepaalde overname in een bepaalde oplage, verlenen wij voor die exacte oplage&nbsp;toestemming op basis van het mandaat dat Stichting&nbsp;UvO van de uitgeverijen heeft. <br /><br />Als u uiteindelijk besluit .. Het aantal overgenomen pagina’s wijkt af van het aantal pagina’s dat op de factuur vermeld staat. Hoe kan dit? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Het-aantal-overgenomen-paginas-wijkt-af-van-het-aantal-paginas-dat-op-_2 <div style="text-align: justify;">Uit onze ervaring blijkt dat onderwijsinstellingen niet op de hoogte zijn dat titelpagina&rsquo;s, inhoudsopgave, bronvermeldingen en eventuele doorgestreepte pagina&rsquo;s allemaal meetellen voor de bepaling van het aantal overgenomen pagina&rsquo;s. Men gaat .. Ik heb een artikel overgenomen van het vrije internet en krijg hiervoor toch een factuur. Hoe kan dit? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Facturatie/Ik-heb-een-artikel-overgenomen-van-het-vrije-internet-en-krijg-hiervoo_2 <div style="text-align: justify;">Internetpagina&rsquo;s die op internet vrij te raadplegen zijn, zijn niet vrij van auteursrechten. Alleen indien specifiek door de rechthebbende vermeld staat dat het vrijelijk gepubliceerd mag worden, kunt u&nbsp;de betreffende pagina('s)&nbsp;zonder toestemming ..