Controle en jaarlijkse rapportage https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage nl Wat is de jaarlijkse rapportage voor hogescholen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage/Wat-is-de-jaarlijkse-rapportage-voor-hogescholen <p>Alle hogescholen maken zelf een overzicht van &lsquo;andere overnames&rsquo;. Daarin staat al het hergebruik van content dat n&iacute;et is afgekocht met de Easy Access-afkoopregeling, PoD-afkoop en/of losse toestemmingsaanvragen. Het zal veelal gaan om langere publicaties (meer dan 50 .. Is er een format voor de jaarlijkse rapportage? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage/Is-er-een-format-voor-de-jaarlijkse-rapportage <p>Nee, er is geen specifiek format waaraan hogescholen dienen te voldoen. Wel zijn er een aantal vereisten. Een instructie en een voorbeeld-Excel-spreadsheet kunt u terugvinden op de pagina&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a .. Gaat de CopyRIGHT-tool hogescholen helpen bij de jaarlijkse rapportage? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage/Gaat-de-CopyRIGHT-tool-hogescholen-helpen-bij-de-jaarlijkse-rapportage <p>SURF ontwikkelt in samenwerking met UvO een app genaamd de CopyRIGHT-tool. Door deze te integreren met de digitale leeromgeving krijgen docenten en medewerkers te zien welke overgenomen publicaties zijn afgekocht door middel van licenties en Easy Access-afkoop, maar ook of er open .. Moeten 50+ afbeeldingen in PowerPoints ook gerapporteerd worden? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage/Moeten-50-afbeeldingen-in-PowerPoints-ook-gerapporteerd-worden <p>Ja, dit valt namelijk ook onder &lsquo;ander hergebruik&rsquo;. Hiervoor moet u apart toestemming aanvragen bij de rechthebbenden (maker/uitgever) of via de&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://portal.stichting-uvo.nl/" target="_blank">UvO .. Leidt een rapportage tot een boete? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage/Leidt-een-rapportage-tot-een-boete <p>In principe niet. Het doel van de jaarlijkse rapportages is om inbreuken terug te dringen, niet per s&eacute; om inbreuken te factureren. De jaarlijkse rapportage moet een moment worden voor hogescholen om te kijken hoe zij alsnog toestemming kunnen krijgen voor het werk dat is gebruikt en hoe .. Voert UvO controles uit? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage/Voert-UvO-controles-uit_2 <p>In principe niet. Maar in twee gevallen kan UvO w&eacute;l langskomen voor een controle aan uw hogeschool:<br /><br /><strong>1) Voor een steekproef.</strong> <br />In de Easy Access-regeling is afgesproken dat er gedurende de looptijd van de overeenkomst (2021-2023) vier hogescholen eenmalig .. Welke hogescholen werken mee aan de steekproef? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Controle-en-jaarlijkse-rapportage/Welke-hogescholen-werken-mee-aan-de-steekproef <p>Dit is nog niet bekend. Stichting UvO zal z.s.m. in overleg met het NAI-hbo vier hogescholen selecteren die inzage zullen geven in hun hergebruik.</p>