Divers https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers nl Wat wordt qua bladmuziek als een korte overname beschouwd? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Wat-wordt-qua-bladmuziek-als-een-korte-overname-beschouwd <p><strong>Uit bladmuziek: <br /></strong>Een liedtekst: maximaal &eacute;&eacute;n couplet en &eacute;&eacute;n refrein. <br />Notenschrift: maximaal vijf notenbalken met een maximum van 20% van het originele werk.</p> Hoe wordt de grens literair/niet-literair bepaald? In sommige gevallen b.v. filosofische teksten of sommige (literaire) non-fictie is deze grens namelijk niet duidelijk. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Hoe-wordt-de-grens-literairniet-literair-bepaald-In-sommige-gevallen-b Wij zullen hier aansluiting zoeken bij pretentie van de maker: was de bedoeling een wetenschappelijke verhandeling te schrijven dan wordt het niet als literair beschouwd, was de pretentie een literair werk te schrijven (bv. Mulisch, Kluun) dan beschouwen we het werk als literair, ongeacht onze .. Is een recentere uitgave van een oud stuk (b.v Shakespeare) rechtenvrij? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Is-een-recentere-uitgave-van-een-oud-stuk-bv-Shakespeare-rechtenvrij Nee, niettegenstaande de rechten op het oorspronkelijke werk rusten (ook) eigen rechten op de bewerking. Hoe zit het wanneer een deel van een gedicht/literair werk/muziekstuk afgedrukt staat in een niet-literaire bespreking van dit stuk? Wordt in dat geval de grens van 10.000 woorden gehanteerd? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Hoe-zit-het-wanneer-een-deel-van-een-gedichtliterair-werkmuziekstuk-af Beide criteria worden afzonderlijk en naast elkaar gehanteerd. Indien in een overgenomen niet-literaire verhandeling meerdere gedichten/proza etc. uit verschillende bronnen zijn opgenomen, wordt het criterium per oorspronkelijke bron toegepast: alleen als de grens per werk uit een of meer in de .. Vallen overnames afkomstig uit “google books” automatisch onder public domain? En mogen deze dus vrij gebruikt worden? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Vallen-overnames-afkomstig-uit-google-books-automatisch-onder-public-d Nee, of sprake is van publiek domein wordt niet (mede) bepaald door, al dan niet (on)rechtmatig, gebruik op Google Books. Wanneer van een gedicht of literair werk zowel de oorspronkelijke versie als de vertaling wordt gebruikt, waardoor de overname groter is dan 100 regels/2500 woorden, terwijl het werk zelf wel binnen deze grenzen blijft, telt dit dan als een korte overname of niet? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Wanneer-van-een-gedicht-of-literair-werk-zowel-de-oorspronkelijke-vers Oorspronkelijk werk en vertaling (bewerking) dienen bij elkaar opgeteld. Op een bewerking rusten niettegenstaande de rechten van de oorspronkelijke maker ook rechten bij de vertaler. De bewerking is een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk maar ook een eigen werk. Welke woordgrens wordt gehanteerd in het geval van een theaterstuk? Valt dit onder literatuur (2500 woorden) of poëzie (100 regels)? Of geldt hier een aparte richtlijn voor? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Welke-woordgrens-wordt-gehanteerd-in-het-geval-van-een-theaterstuk-Val <p>Dit wordt per stuk bekeken &ndash; indicatoren voor po&euml;zie zijn metrum, rijm, korte (geen of weinig vol-)zinnen.</p> Wat wordt onder de publicatiedatum verstaan? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Wat-wordt-onder-de-publicatiedatum-verstaan <p>De publicatiedatum van de reader is de eerste datum van verveelvoudiging of openbaarmaking. Dat wil zeggen het eerste moment dat de reader gedrukt wordt, te koop wordt aangeboden of mogelijk is te downloaden (in het geval van Printing on Demand).</p> Mag ik bladmuziek overnemen in onderwijspublicaties? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Mag-ik-bladmuziek-overnemen-in-onderwijspublicaties <div style="text-align: justify;">Ook bladmuziek (verzamelnaam voor liedteksten en notenschrift) kunt u opnemen in een reader. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen korte gedeelten en niet-korte gedeelten. Het overnemen van korte gedeelten in readers is bij de meeste onderwijsinstellingen .. Welke vereisten stelt Stichting UvO aan de bronvermelding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Welke-vereisten-stelt-Stichting-UvO-aan-de-bronvermelding <div style="text-align: justify;">Artikel 6 van de Standaardvoorwaarden vermeldt dat in de onderwijspublicatie opgave gedaan wordt van &ndash; Titel &ndash; Auteur &ndash; Uitgever, en indien beschikbaar: ISBN. In geval van tijdschriften en/of dagbladen is daarnaast de jaargang en het .. Ben je verplicht aan bronvermelding te doen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Ben-je-verplicht-aan-bronvermelding-te-doen <div style="text-align: justify;">Ja, wanneer u werk overneemt van een ander, zal de bron vermeld moeten worden indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit is wettelijk vastgelegd in de Auteurswet (artikel 16). Volgens de Auteurswet bevat een goede bronvermelding op zijn minst de naam van de maker .. Hoe weet ik of een boek uit de handel is? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Hoe-weet-ik-of-een-boek-uit-de-handel-is <p>U kunt hiervoor contact opnemen met de uitgever. De uitgever kan u precies vertellen of het boek in een nieuwere druk is verschenen, of dat het geheel niet meer ge- of herdrukt wordt. Misschien heeft de uitgever nog wel een restpartij van de betreffende titel die u kunt overnemen.</p> <p>Hoe .. Graag wil ik een boek gebruiken dat niet meer verkrijgbaar is of wordt herdrukt. Hoe kan ik dit regelen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers/Graag-wil-ik-een-boek-gebruiken-dat-niet-meer-verkrijgbaar-is-of-wordt <div style="text-align: justify;">Een boek dat niet meer verkocht wordt &egrave;n ook niet is herdrukt in een nieuwere druk, wordt beschouwd als zijnde niet meer in de handel. Maar dit betekent niet dat het boek vrij is van auteursrechten! Onder de volgende voorwaarden mag u het boek (geheel of ..