Divers https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2 nl Hoe wordt de grens literair/niet-literair bepaald? In sommige gevallen b.v. filosofische teksten of sommige (literaire) non-fictie is deze grens namelijk niet duidelijk. https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Hoe-wordt-de-grens-literairniet-literair-bepaald-In-sommige-gevallen-b_2 Wij zullen hier aansluiting zoeken bij pretentie van de maker: was de bedoeling een wetenschappelijke verhandeling te schrijven dan wordt het niet als literair beschouwd, was de pretentie een literair werk te schrijven (bv. Mulisch, Kluun) dan beschouwen we het werk als literair, ongeacht onze .. Wat wordt qua bladmuziek als een korte overname beschouwd? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Wat-wordt-qua-bladmuziek-als-een-korte-overname-beschouwd_2 <p><strong>Uit bladmuziek: <br /></strong>Een liedtekst: maximaal &eacute;&eacute;n couplet en &eacute;&eacute;n refrein. <br />Notenschrift: maximaal vijf notenbalken met een maximum van 20% van het originele werk.</p> Is een recentere uitgave van een oud stuk (b.v Shakespeare) rechtenvrij? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Is-een-recentere-uitgave-van-een-oud-stuk-bv-Shakespeare-rechtenvrij_2 Nee, niettegenstaande de rechten op het oorspronkelijke werk rusten (ook) eigen rechten op de bewerking. Bij het bepalen van de woordgrens, worden samengestelde woorden (bijv in engelse taal) dan als 1 woord geteld? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Bij-het-bepalen-van-de-woordgrens-worden-samengestelde-woorden-bijv-in_2 Samengestelde (hyphenated) woorden worden als een woord geteld. Hoe zit het wanneer een deel van een gedicht/literair werk/muziekstuk afgedrukt staat in een niet-literaire bespreking van dit stuk? Wordt in dat geval de grens van 10.000 woorden gehanteerd? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Hoe-zit-het-wanneer-een-deel-van-een-gedichtliterair-werkmuziekstuk-af_2 Beide criteria worden afzonderlijk en naast elkaar gehanteerd. Indien in een overgenomen niet-literaire verhandeling meerdere gedichten/proza etc. uit verschillende bronnen zijn opgenomen, wordt het criterium per oorspronkelijke bron toegepast: alleen als de grens per werk uit een of meer in de .. Wanneer van een gedicht of literair werk zowel de oorspronkelijke versie als de vertaling wordt gebruikt, waardoor de overname groter is dan 100 regels/2500 woorden, terwijl het werk zelf wel binnen deze grenzen blijft, telt dit dan als een korte overname of niet? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Wanneer-van-een-gedicht-of-literair-werk-zowel-de-oorspronkelijke-vers_2 Oorspronkelijk werk en vertaling (bewerking) dienen bij elkaar opgeteld. Op een bewerking rusten niettegenstaande de rechten van de oorspronkelijke maker ook rechten bij de vertaler. De bewerking is een verveelvoudiging van het oorspronkelijke werk maar ook een eigen werk. Welke woordgrens wordt gehanteerd in het geval van een theaterstuk? Valt dit onder literatuur (2500 woorden) of poëzie (100 regels)? Of geldt hier een aparte richtlijn voor? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Welke-woordgrens-wordt-gehanteerd-in-het-geval-van-een-theaterstuk-Val_2 Dit wordt per stuk bekeken &ndash; indicatoren voor po&euml;zie zijn metrum, rijm, korte (geen of weinig vol-)zinnen. Wat wordt onder de publicatiedatum van de reader verstaan? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Wat-wordt-onder-de-publicatiedatum-van-de-reader-verstaan_2 <br /> De publicatiedatum van de reader is de eerste datum van verveelvoudiging of openbaarmaking. Dat wil zeggen het eerste moment dat de reader gedrukt wordt, te koop wordt aangeboden of mogelijk is te downloaden (in het geval van Printing on Demand). Wat is een kort gedeelte? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Wat-is-een-kort-gedeelte <strong><br /> Uit niet-literaire boekwerken: <br /> </strong>Maximaal 10.000 woorden, mits niet meer omvattend dan een derde deel van het gehele oorspronkelijke werk waaruit wordt overgenomen.<br /> <br /> <strong>Uit tijdschriften en andere periodieke uitgaven met een niet-literaire inhoud: .. Mag ik bladmuziek overnemen in onderwijspublicaties? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Mag-ik-bladmuziek-overnemen-in-onderwijspublicaties_2 <div style="text-align: justify">Ook bladmuziek (verzamelnaam voor liedteksten en notenschrift) kunt u opnemen in een reader. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen korte gedeelten en niet-korte gedeelten. Het overnemen van korte gedeelten in readers is bij de meeste onderwijsinstellingen .. Hoe kan ik melding maken van een korte overname in een reader? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Hoe-kan-ik-melding-maken-van-een-korte-overname-in-een-reader <div style="text-align: justify;"> <div>Heeft uw onderwijsinstelling een afkoopregeling met Stichting PRO, &nbsp;dan hoeft u de korte overnames niet apart&nbsp;melden. Wel vragen wij u een bewijsexemplaar te&nbsp;uploaden&nbsp;van de reader op onze portal.Het is belangrijk dat u aan een duidelijke .. Hoe lever ik een bewijsexemplaar aan? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Hoe-lever-ik-een-bewijsexemplaar-aan_2 <div> <p>Het aanleveren van bewijsexemplaren kan enkel digitaal via onze portal. Als u inlogt op de portal vindt u daar de gelegenheid om de bewijsexemplaren te uploaden.</p> <p>Om een bewijsexemplaar te uploaden klikt u op de button 'Uploaden bewijsexemplaar' en kiest u uit twee opties. Optie .. Welke vereisten stelt Stichting UvO aan de bronvermelding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Welke-vereisten-stelt-Stichting-UvO-aan-de-bronvermelding_2 <div style="text-align: justify;">&nbsp;Artikel 6 van de Standaardvoorwaarden vermeldt dat in de onderwijspublicatie opgave gedaan wordt van &ndash; Titel &ndash; Auteur &ndash; Uitgever, en indien beschikbaar: ISBN. In geval van tijdschriften en/of dagbladen is daarnaast de jaargang en het .. Ben je verplicht aan bronvermelding te doen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Ben-je-verplicht-aan-bronvermelding-te-doen_2 <div style="text-align: justify">Ja, wanneer u werk overneemt van een ander, zal de bron vermeld moeten worden indien dit redelijkerwijs mogelijk is. Dit is wettelijk vastgelegd in de Auteurswet (artikel 16). Volgens de Auteurswet bevat een goede bronvermelding op zijn minst de naam van de maker op .. Als ik in een reader verschillende hoofdstukken van een boek gebruik, maar deze hoofdstukken staan verspreid in de reader, hoe zit het met de 10.000 woordengrens? Worden al deze losse hoofdstukken bij elkaar opgeteld, of staan ze los van elkaar? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Als-ik-in-een-reader-verschillende-hoofdstukken-van-een-boek-gebruik-m_2 <div style="text-align: justify">Alle overnames uit dezelfde bron worden bij elkaar opgeteld als de overnames in dezelfde reader zitten. <br /> <br /> Dit betekent dat binnen dezelfde reader bv. 2 korte overnames uit hetzelfde boek, bij elkaar opgeteld toch een lange overname zijn, als de grens .. Graag wil ik een boek gebruiken dat niet meer verkrijgbaar is of wordt herdrukt. Hoe kan ik dit regelen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Graag-wil-ik-een-boek-gebruiken-dat-niet-meer-verkrijgbaar-is-of-wordt_2 <div style="text-align: justify;">Een boek dat niet meer verkocht wordt &egrave;n ook niet is herdrukt in een nieuwere druk, wordt beschouwd als zijnde niet meer in de handel. Maar dit betekent niet dat het boek vrij is van auteursrechten! Onder de volgende voorwaarden mag u het boek (geheel of .. Hoe weet ik of een boek uit de handel is? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Divers_2/Hoe-weet-ik-of-een-boek-uit-de-handel-is_2 <div style="text-align: justify;"> <p>U kunt hiervoor contact opnemen met de uitgever. De uitgever kan u precies vertellen of het boek in een nieuwere druk is verschenen, of dat het geheel niet meer ge- of herdrukt wordt. Misschien heeft de uitgever nog wel een restpartij van de betreffende titel ..