Easy Access-regeling (WO) https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO nl Wat is de ‘Easy Access-regeling’ (WO)? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Wat-is-de-Easy-Access-regeling-WO <p>De &lsquo;Easy Access-regeling&rsquo; (WO) is een regeling die Stichting UvO heeft getroffen met de VSNU (vereniging universiteiten). Door middel van een jaarlijkse afkoopsom betalen universiteiten voor het &lsquo;hergebruik&rsquo; van publicaties (artikelen, hoofdstukken, etc.) tot 50 .. Welke universiteiten doen mee? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Welke-universiteiten-doen-mee <p>Universiteiten aangesloten bij de VSNU doen mee aan de Easy Access-regeling (WO). De VSNU vertegenwoordigt de volgende universiteiten, inclusief de medische faculteiten, en de hierna genoemde onderzoekscholen en instituten:</p> <p>Erasmus Universiteit Rotterdam</p> <p>Maastricht .. Voor wie geldt deze regeling? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Voor-wie-geldt-deze-regeling <p>U mag de content aanbieden aan &aacute;l uw&nbsp;studenten die uw vak(ken) volgen aan uw universiteit.</p> <p>Cruciaal is dat het werk ter toelichting van het onderwijs is, oftewel: aan studenten. De Easy Access-regeling is geen vrijwaring voor verder gebruik (openbaarmaken, reproduceren) in .. Hoeveel pagina’s mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Hoeveel-paginas-mag-ik-gebruiken <p>U kunt tot en met 50 pagina&rsquo;s overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximum 25% van dat werk is. Bijvoorbeeld: uit een boek van 200 pagina&rsquo;s kunt u 50 pagina&rsquo;s overnemen (25% dus) en aan uw studenten geven.&nbsp;Dit 'hergebruik' is namelijk afgekocht door uw .. Hoe regel ik het gebruik van 50+ pagina’s? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Hoe-regel-ik-het-gebruik-van-50-paginas <p>Wilt u meer dan 50 pagina&rsquo;s of meer dan 25% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling. U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de <a href="https://portal.stichting-uvo.nl/">UvO portal</a>. U ontvangt direct toestemming of .. Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Hoeveel-afbeeldingen-mag-ik-gebruiken <p>Er is geen maximum aan het aantal afbeeldingen dat u mag gebruiken in uw onderwijs. Let er wel op dat u niet meer dan 50 pagina&rsquo;s gebruikt. Daarnaast zijn er twee voorwaarden:</p> <p>- Maximaal 25 afbeeldingen uit &eacute;&eacute;n werk (bijv. een boek)</p> <p>- Maximaal enkele werken .. Hoeveel afbeeldingen mogen er in een PowerPoint? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Hoeveel-afbeeldingen-mogen-er-in-een-PowerPoint <p>Er is geen maximum aan het aantal afbeeldingen dat u mag plaatsen in een PowerPoint-presentatie. Let er wel op dat u niet meer dan 50 pagina&rsquo;s overneemt. Daarnaast zijn er twee voorwaarden:</p> <p>- Maximaal 25 afbeeldingen uit &eacute;&eacute;n werk (bijv. boek)</p> <p>- Maximaal enkele .. Hoeveel bladmuziek mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Hoeveel-bladmuziek-mag-ik-gebruiken <p>Binnen de <a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/Universiteit">Easy Access-regeling</a> kunt u ook korte gedeelten bladmuziek verdelen onder uw studenten. Er wordt een onderscheid gemaakt in liedteksten en notenschriften. U mag maximaal .. Moet ik al mijn gebruik registreren? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Moet-ik-al-mijn-gebruik-registreren <p>Nee, dat hoeft niet. U bent uiteraard vrij om zelf het &eacute;&eacute;n en ander te registreren, maar dit is geen vereiste vanuit UvO. In de Easy Access-regeling is gekozen voor een generieke afkoopsom. De ge&iuml;nde gelden worden op basis van een verdeelsleutel verspreid onder uitgevers en .. Hoe zit het met papieren readers / syllabi? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Hoe-zit-het-met-papieren-readers-syllabi <p>Daar geldt hetzelfde.&nbsp;Hoe het materiaal beschikbaar wordt gesteld&nbsp;is niet van belang: papieren readers of&nbsp;elektronische leeromgevingen (zoals Blackboard, Canvas, Brightspace e.d.):&nbsp;beide is toegestaan.</p> Moet ik nog bewijsexemplaren opsturen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Moet-ik-nog-bewijsexemplaren-opsturen <p>Nee, u hoeft geen bewijsexemplaren meer op te sturen (bijv. een uitdraai of een hardcopy reader/syllabus). Met de Easy Access-regeling (ingegaan in 2017) is &nbsp;besloten om de administratie eenvoudiger te maken.</p> Betalen alle universiteiten dezelfde vergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling-WO/Betalen-alle-universiteiten-dezelfde-vergoeding <p>De hoogte van de te betalen vergoeding (individuele &lsquo;afkoopsom&rsquo;) is afhankelijk van het aantal studenten aan uw universiteit. Grote onderwijsinstellingen betalen daardoor meer dan kleine instellingen. Het is aannemelijk dat het aantal studenten een goede indicatie is voor het ..