De Easy Access-regeling 2023 (wo) https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo nl Wat is de nieuwe Easy Access-regeling (wo)? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Wat-is-de-nieuwe-Easy-Access-regeling-wo <p>De Easy Access-regeling 2023 (wo) is een regeling die Stichting UvO per 1-1-2023 heeft getroffen met Universiteiten van Nederland (UNL). Door middel van een jaarlijkse afkoopsom betalen universiteiten voor het &lsquo;hergebruik&rsquo; van publicaties (artikelen, hoofdstukken, etc.) tot en met 40 .. Per wanneer geldt de nieuwe grens van 40 pagina's? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Per-wanneer-geldt-de-nieuwe-grens-van-40-paginas <p>De nieuwe regels gelden met terugwerkende kracht per 1-1-2023. De webportal is reeds aangepast zodat 40+ toestemmingsaanvragen verwerkt kunnen worden.&nbsp;</p> Welke universiteiten doen mee? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Welke-universiteiten-doen-mee <p>Universiteiten aangesloten bij UNL doen mee aan de Easy Access-regeling 2023 (wo). UNL vertegenwoordigt de volgende universiteiten, inclusief de medische faculteiten, en de hierna genoemde onderzoekscholen en instituten:</p> <p>Erasmus Universiteit Rotterdam</p> <p>Maastricht .. Voor wie geldt deze regeling? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Voor-wie-geldt-deze-regeling <p>U mag de content aanbieden aan &aacute;l uw&nbsp;studenten die uw vak(ken) volgen aan uw universiteit.</p> <p>Cruciaal is dat het werk ter toelichting van het onderwijs is, oftewel: aan studenten. De Easy Access-regeling 2023 (wo) is geen vrijwaring voor verder gebruik (openbaarmaken, .. Hoeveel pagina’s mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Hoeveel-paginas-mag-ik-gebruiken <p>U kunt tot en met 40 pagina&rsquo;s overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximum 20% van dat werk is.</p> <p><em>Bijvoorbeeld:</em>&nbsp;Uit een boek van 200 pagina&rsquo;s kunt u 40 pagina&rsquo;s overnemen (20% dus) en aan uw studenten geven. Dit 'hergebruik' is namelijk afgekocht .. Hoe regel ik het gebruik van 40+ pagina’s? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Hoe-regel-ik-het-gebruik-van-40-paginas <p>Wilt u meer dan 40 pagina&rsquo;s of meer dan 20% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling 2023 (wo). U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a .. Hoeveel afbeeldingen mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Hoeveel-afbeeldingen-mag-ik-gebruiken <p>Er is geen maximum verbonden aan het aantal afbeeldingen dat u mag gebruiken in uw onderwijs. Let er wel op dat u niet meer dan 40 pagina&rsquo;s gebruikt. Daarnaast zijn er twee voorwaarden:</p> <p>- Maximaal 25 afbeeldingen uit &eacute;&eacute;n werk (bijv. een boek);</p> <p>- Maximaal 10 .. Hoe regel ik het gebruik van 25+ afbeeldingen uit één werk? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Hoe-regel-ik-het-gebruik-van-25-afbeeldingen-uit-een-werk <p>Onze&nbsp;<a href="https://portal.stichting-uvo.nl/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">webportal</span>&nbsp;</a>is standaard begrensd op 25 afbeeldingen. Indien u een overname met m&eacute;&eacute;r dan 25 afbeeldingen wilt hergebruiken (bijv. een hoofdstuk uit een boek) .. Hoeveel afbeeldingen mogen er in een PowerPoint? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Hoeveel-afbeeldingen-mogen-er-in-een-PowerPoint <p>Er is geen maximum verbonden aan het aantal afbeeldingen dat u mag gebruiken in uw onderwijs. Let er wel op dat u niet meer dan 40 pagina&rsquo;s gebruikt. Daarnaast zijn er twee voorwaarden:</p> <p>- Maximaal 25 afbeeldingen uit &eacute;&eacute;n werk (bijv. een boek);</p> <p>- Maximaal 10 .. Hoeveel bladmuziek en poëzie mag ik gebruiken? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Hoeveel-bladmuziek-en-poezie-mag-ik-gebruiken_2 <p>Binnen de&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/Universiteit">Easy Access-regeling 2023 (wo)</a></span><a href="https://www.stichting-uvo.nl/nl/HBO">&nbsp;</a>kunt u ook bladmuziek en po&euml;zie verdelen onder uw studenten. Daarvoor geldt .. Moet ik al mijn gebruik registreren? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Moet-ik-al-mijn-gebruik-registreren <p>Nee, dat hoeft niet. U bent uiteraard vrij om zelf het &eacute;&eacute;n en ander te registreren, maar dit is geen vereiste vanuit UvO. In de Easy Access-regeling is gekozen voor een generieke afkoopsom. De ge&iuml;nde gelden worden op basis van een verdeelsleutel verspreid onder uitgevers en .. Hoe zit het met papieren readers / syllabi? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Hoe-zit-het-met-papieren-readers-syllabi <p>Daar geldt hetzelfde.&nbsp;Hoe het materiaal beschikbaar wordt gesteld&nbsp;is niet van belang: papieren readers of&nbsp;elektronische leeromgevingen (zoals Blackboard, Canvas, Brightspace e.d.):&nbsp;beide is toegestaan.</p> Betalen alle universiteiten dezelfde vergoeding? https://www.stichting-uvo.nl/nl/De-Easy-Access-regeling-2023-wo/Betalen-alle-universiteiten-dezelfde-vergoeding <p>De hoogte van de te betalen vergoeding (individuele &lsquo;afkoopsom&rsquo;) is afhankelijk van het aantal studenten aan uw universiteit. Grote onderwijsinstellingen betalen daardoor meer dan kleine instellingen. Het is aannemelijk dat het aantal studenten een goede indicatie is voor het ..