Easy Access-regeling https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling nl Where can I find more information about the agreement? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Where-can-I-find-more-information-about-the-agreement <p>You can find the signed agreement <a href="https://www.cedar.nl/uploads/3/files/file/Documenten%20PRO_PRN/VSNU_IPRO_PRO_signed_agreement_2017-2020_-_EN.pdf" target="_blank">here </a>or on our website: <a href="http://www.stichting-pro.nl/nl/Documenten_3" .. Hoeveel illustraties mag ik overnemen uit één werk? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Hoeveel-illustraties-mag-ik-overnemen-uit-een-werk <p>Uit &eacute;&eacute;n werk mag u maximaal 25 illustraties overnemen. Indien u meer dan 25 illustraties wilt overnemen uit &eacute;&eacute;n werk, regelt u dat eenvoudig via onze portal waar u direct toestemming kunt aanvragen.</p> Ik wil meer overnemen dan 50 pagina‚Äôs of meer dan 25% van het werk. Hoe regel ik dit eenvoudig? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Ik-wil-meer-overnemen-dan-50-paginas-of-meer-dan-25-van-het-werk-Hoe-r <p>Indien u meer wilt overnemen dan 50 pagina&rsquo;s of meer dan 25% van het gebruikte werk, dan kunt u toestemming aanvragen via de portal. U ontvangt direct toestemming of Stichting&nbsp;UvO faciliteert de aanvraag voor u. <br /><br />De portal is aangepast aan de overeenkomst en bijpassende .. Hoe verhoudt zich het gebruik binnen mijn universiteit zich tot het gebruik binnen alle universiteiten? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Hoe-verhoudt-zich-het-gebruik-binnen-mijn-universiteit-zich-tot-het-ge <p>Voor het vaststellen van de totale vergoeding wordt er aan het einde van de looptijd van de Easy Accessregeling gekeken naar het totale gebruik binnen alle universiteiten. Op basis van deze gegevens wordt vastgesteld of de totale vergoeding wordt gecorrigeerd voor de jaren daaropvolgend. De .. Moet het materiaal dat digitaal of in papieren versie gebruikt is, geregistreerd worden? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Moet-het-materiaal-dat-digitaal-of-in-papieren-versie-gebruikt-is-gere <p>Nee, u hoeft geen registraties te doen van het gebruikte materiaal. Dat niet alles meer geregistreerd hoeft te worden, is onderdeel van de lastenverlichting van de Easy Access-regeling. U mag uiteraard wel voor het eigen inzicht het e.e.a. registreren, maar voor&nbsp;UvO is dit geen .. Wat mag ik overnemen? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Wat-mag-ik-overnemen <p>U mag maximaal 50 pagina&rsquo;s overnemen en niet meer dan 25% van het werk. Als&nbsp; u meer wilt overnemen, kunt u dit aanvragen via de portal. De mogelijkheid tot aanvragen is recent uitgebreid.</p> Moeten bewijsexemplaren nog opgestuurd worden bij de Easy Access-regeling? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Moeten-bewijsexemplaren-nog-opgestuurd-worden-bij-de-Easy-Access-regel <p>Nee, bewijsexemplaren hoeft u niet meer op te sturen. Dit is onderdeel van de Easy Access-regeling om de administratie en uitvoering eenvoudiger te maken voor universiteiten.</p> Gedurende de contractperiode moet mijn organisatie eenmaal inzage verlenen. Hoe gaat dat in zijn werk? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Gedurende-de-contractperiode-moet-mijn-organisatie-eenmaal-inzage-verl <p>Uw onderwijsinstelling geeft &eacute;&eacute;nmaal in de vier jaar inzage in het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, zowel op papier als digitaal. Dat gebeurt op basis van een het &ldquo;Inzageprotocol&rdquo;waar nu nog aan wordt gewerkt.Stichting&nbsp;UvO zal in overleg met de .. Hoe wordt bepaald welke universiteit inzage moet geven? https://www.stichting-uvo.nl/nl/Easy-Access-regeling/Hoe-wordt-bepaald-welke-universiteit-inzage-moet-geven <p>De VSNU bepaalt welke universiteiten inzage moeten geven in een bepaald jaar. Gedurende de looptijd van 4 jaar komt uw universiteit eenmaal aan de beurt om inzage te verlenen in het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.</p>