Uw uitgeverij aanmelden bij UvO

Stichting UvO neemt meestal zelf contact op met rechthebbenden wanneer hun content wordt gebruikt. Maar uitgevers kunnen zich ook zelf aanmelden. Praktisch alle uitgevers in Nederland gingen u voor.

 

Machtiging verlenen 

Uitgevers hebben, op basis van de onderwijsexceptie in de Auteurswet, standaard recht op een readervergoeding voor korte overnames. Maar voor langere gedeelten (ook wel: niet-kort) hebben wij een machtiging nodig. Met deze volmacht kan Stichting UvO:

- Het hergebruik van uw content licentiëren;
- Vergoedingen voor u incasseren bij onderwijsinstellingen;
- Onderzoek doen naar welke content er wordt gebruikt;
- Toestemming verlenen voor gebruik van uw content (tot maximaal 50 pagina’s, mits 25% van het werk);
- Een (hogere) vergoeding aan u uitkeren.

Kort samengevat kan Stichting UvO hiermee uw collectieve rechten uitoefenen, iets dat lastig is om individueel te doen. Dit scheelt u tijd én levert u meer geld op.

 

Aanmelden  

Via onderstaande link kunt u het machtigingsformulier (ook wel ‘volmacht’) voor uitgevers downloaden. U kunt het mandaat/machtigingsformulier ingevuld en ondertekend aan ons terugsturen, bij voorkeur per mail.

Klik hier voor het formulier 'Volmacht rechthebbenden'

 

Let op: Denkt u als uitgever dat u ook recht heeft op vergoedingen vanuit Leenrecht (uitleningen bibliotheken), Reprorecht (fotokopieën) en Thuiskopie (datadragers als smartphones en usb-sticks)? Dan kunt u bij Stichting PRO terecht.