Bestuur


Organisatiestructuur
Stichting UvO is een stichting en heeft geen medewerkers in dienst. De diensten nemen we af bij Cedar BV, samen met zes andere auteursrechtenorganisaties (Leenrecht, Thuiskopie, Reprorecht, Lira, Vevam en PRO). Vanuit Cedar zijn ongeveer 10 personen werkzaam voor UvO. 
 
Bestuur
UvO kent een bestuur- en directiemodel. Daarbij is de dagelijkse leiding in handen van een directeur: de heer B. Pijnacker (Nevenfuncties: Directeur Stichting Publicatie -en Reproductierechten Organisatie (PRO), Bestuurslid Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), Eigenaar Studio Chasse Patate)
 
Stichting UvO is opgericht door de Mediafederatie, en zij zijn nog steeds nauw betrokken bij ons. Zo is bijvoorbeeld dhr. mr. M. David van de Mediafederatie als juridisch adviseur aanwezig bij alle bestuursvergaderingen. Ook buitenlandse uitgevers, vertegenwoordigd door de International Publishers Rights Organisation (IPRO), hebben een belangrijke rol binnen UvO. IPRO is opgericht door STM en neemt deel aan de afkoopregelingen die UvO afsluit, waardoor UvO ook gemachtigd is te incasseren namens buitenlandse rechthebbenden.
 

Algemeen Bestuur Stichting UvO

 

Bestuurslid: Nevenfuncties:
   

Dhr. S. Bruinsma

 Bestuurslid Stichting Cedar
voorzitter  Bestuurslid Stichting KNNV Uitgeverij
   Directeur SBC
   Bestuurslid en penningmeester Stichting Krek
   Voorzitter Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke Brill N.V.
   
Mw. I. Benjamins Publishing Manager Tax and Accounting bij Wolters Kluwer Legal & Regulatory Nederland
   
Mw. E. Smit Managing Director IPRO (bezoldigd)
  Director of Standards and Technology, International Association of STM
Publishers (bezoldigd)
  Bestuurslid IFRRO
  Directeur/aandeelhouder BV In den Gulden Fonteyn
  Bestuurslid IOP Publishing 
  Bestuurslid Lucas-Ooms Fonds (secretaris)
   
Dhr. G. Noorman Lid RvC Boom uitgevers
  Lid RvC CB logistics
  Bestuurslid Lucas-Ooms Fonds (penningmeester)
  Voorzitter Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld
   
Dhr. A. Pilot Senior uitgever Noordhoff Uitgevers
   
Dhr. M. David

Senior Adviseur IE, Collectieve Rechten & Privacy bij de Mediafederatie

juridisch adviseur Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers bij de Mediafederatie
  Bestuurslid sectie PLU van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Geschriften van Stichting Leenrecht
  Bestuurslid Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
  Bestuurslid Stichting Marktonderzoek Boekenvak
  Bestuurslid Stichting BREIN
  Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
  Bestuurslid Dr. P.A. Tiele-Stichting
  Lid Raad van Toezicht NBD Biblion
  Lid Raad van Toezicht Literatuurmuseum