Bestuur


Organisatiestructuur
Stichting UvO is een stichting en heeft geen medewerkers in dienst. De diensten nemen we af bij Cedar BV, samen met zes andere auteursrechtenorganisaties (Leenrecht, Thuiskopie, Reprorecht, Lira, Vevam en PRO). Vanuit Cedar zijn ongeveer 10 personen werkzaam voor UvO. 
 
Stichting UvO kent een toezichthoudend bestuur met een titulair directeur die belast is met de uitvoering. Het bestuur is verantwoordelijk voor en houdt toezicht op het beheer, de administratie en de algemene gang van zaken van de Stichting. De dagelijkse leiding is in handen van een directeur: de heer B. Pijnacker (Nevenfuncties: Directeur Stichting Publicatie -en Reproductierechten Organisatie (PRO), Bestuurslid Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), Eigenaar Studio Chasse Patate).
 
Stichting UvO is opgericht door de Mediafederatie, en zij zijn nog steeds nauw betrokken bij ons. Zo is bijvoorbeeld dhr. mr. M. David van de Mediafederatie als juridisch adviseur aanwezig bij alle bestuursvergaderingen. Ook buitenlandse uitgevers, vertegenwoordigd door de International Publishers Rights Organisation (IPRO), hebben een belangrijke rol binnen UvO. IPRO is opgericht door STM en neemt deel aan de afkoopregelingen die UvO afsluit, waardoor UvO ook gemachtigd is te incasseren namens buitenlandse rechthebbenden. Alle functies binnen het bestuur van UvO worden onbezoldigd uitgevoerd, behalve die van de voorzitter. De andere leden voeren hun toezichtsfunctie uit onder hun reguliere werktijd, waardoor die indirect bezoldigd is.
 

Toezichthoudend bestuur 

 

Bestuurslid: Nevenfuncties:
   

Dhr. S. Bruinsma

 Bestuurslid Stichting Cedar (bezoldigd)
voorzitter  Bestuurslid Stichting KNNV Uitgeverij (onbezoldigd)
   Directeur SBC (bezoldigd)
   Bestuurslid en penningmeester Stichting Krek (onbezoldigd)
  Voorzitter Belangenvereniging Oud-medewerkers Koninklijke
Brill N.V. (onbezoldigd)
   
Mw. I. Benjamins Publishing Manager Tax and Accounting bij Wolters Kluwer
Legal & Regulatory Nederland (bezoldigd)
   
Mw. E. Smit Managing Director IPRO (bezoldigd)
  Director of Standards and Technology, International Association of STM
Publishers  (bezoldigd)
  Bestuurslid IFRRO (onbezoldigd)
  Directeur/aandeelhouder BV In den Gulden Fonteyn (onbezoldigd)
  Bestuurslid IOP Publishing  (onbezoldigd)
  Bestuurslid Lucas-Ooms Fonds (secretaris) (onbezoldigd)
   
Dhr. B. Aleva Penningmeester Stichting IPRO, International Publishers Rights
Organisation (onbezoldigd)
  Eigenaar Van Aluwae (bezoldigd)
  Medeoprichter/partner PHIDA, Expertisecentrum
depressiebehandeling (bezoldigd)
  Medeoprichter/partner TopQare, Kwaliteit in verpleeghuiszorg (bezoldigd)
  Lid Centrale Cliëntenraad Zorggroep De Laren (onbezoldigd)
   
Dhr. G. Noorman Lid RvC Boom uitgevers (bezoldigd)
  Lid RvC CB Logistics (bezoldigd)
  Bestuurslid Lucas-Ooms Fonds (penningmeester) (onbezoldigd)
  Voorzitter Stichting Vrienden Kinderhospice Binnenveld (onbezoldigd)
   
Vacature  
   
Dhr. M. David

Senior Adviseur IE, Collectieve Rechten & Privacy bij de Mediafederatie

juridisch adviseur Algemeen Secretaris Groep Algemene Uitgevers bij de Mediafederatie
  Bestuurslid sectie PLU van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie PRO-mandaat van Stichting PRO
  Bestuurslid sectie Geschriften van Stichting Leenrecht
  Bestuurslid Koninklijke Vereniging van het Boekenvak
  Bestuurslid Stichting Marktonderzoek Boekenvak
  Bestuurslid Stichting BREIN
  Bestuurslid Federatie Auteursrechtbelangen
  Bestuurslid Dr. P.A. Tiele-Stichting
  Lid Raad van Toezicht NBD Biblion
  Lid Raad van Toezicht Literatuurmuseum