Covid 19 en de readerregelingen

10 april 2020

Door de sluiting van alle hogescholen en universiteiten, wordt er nu grotendeels op afstand lesgegeven. Wij realiseren ons dat instellingen worden geconfronteerd met de nodige uitdagingen. 

Desondanks zijn onderwijsinstellingen goed in staat gebleken om digitaal les te geven via hun digitale leeromgeving en hun contentvoorziening. Presentaties, eventueel hoorcolleges en aanvullende literatuur worden reeds gedeeld via de digitale leeromgeving (zoals Blackboard). Wat betreft de regelingen van Stichting UvO verandert er dus eigenlijk verrassend weinig. Met de regeling in het hbo kunnen docenten nog steeds 10.000 woorden uit een boek of 8.000 woorden uit een tijdschrift gebruiken. Voor universiteiten geldt dat 25% van het werk, tot 50 pagina's gebruikt mag worden. 

Heeft u als (onderwijs)instelling behoefte heeft aan ander soort gebruik, neem dan vooral contact op met de uitgever. Er zijn veel uitgevers die digitale content ter beschikking stellen. Voor content waar dit niet voor geldt, zijn uitgevers bereid om bijvoorbeeld boeken in e-book formaat beschikbaar te stellen. Ons uitgangspunt is dan ook: neem contact op met de uitgever.

Er zijn altijd incidentele gevallen waarbij bovenstaande oplossingen niet toereikend zijn. In die gevallen zoeken wij ook graag samen naar een oplossing. Randvoorwaarden bij een dergelijke oplossing zijn: (a) het gaat om intranet gebruik (dus geen open internet) en (b) het gaat om tijdelijk gebruik (de toegang moet van voorbijgaande aard zijn). Bij vragen neem gerust contact met ons op.