Extra uitkering vergoeding auteursrecht vanuit hoger onderwijs

Stichting UvO keerde onlangs aan verschillende Nederlandse uitgevers een extra vergoeding uit voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs, de zgn. readervergoeding. UvO benaderde met name 'nieuwe' uitgevers en rechthebbenden die naar voren waren gekomen in het uitvoerige onderzoek dat is gedaan aan hogescholen en universiteiten. Extra inspanning is geleverd om ook hun gegevens te achterhalen, zodat zij ook kunnen profiteren van de nieuwe verdeelsleutel, die eind 2022 werd gebaseerd. In onze webportal vinden de betrokken uitgevers hun digitale ‘repartitiefactuur’ terug. 

Betaal het auteursaandeel door
Dit is een bruto vergoeding voor uitgevers. Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van dit geld. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.
U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers van foto’s, illustraties, bladmuziek, dagbladen en algemene boeken hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (Lira, Pictoright, etc.).

LET OP: De hoogte van deze vergoeding is anders dan andere jaren
Door verschillende ontwikkelingen is de hoogte van uw vergoeding misschien anders dan u gewend bent. Dat heeft verschillende oorzaken:

  • Verdeelsleutel geactualiseerd

Per deze uitkering gaat een nieuwe verdeelsleutel in (ook wel: ‘aandeelverdeling’). De oude verdeling was gebaseerd op studentenonderzoek, waarmee slechts een klein gedeelte van het hergebruik in kaart was gebracht. De afgelopen jaren heeft UvO echter structureel onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk hergebruik van content aan diverse hogescholen en universiteiten. Door onze uitgebreide inzagen kunnen wij daarom nu nauwkeurig uitkeren aan de juiste (Nederlandse) rechthebbenden. De verschuivingen in de verdeelsleutel zijn echter groot, en het kan zijn dat uw readervergoeding hoger of lager uitvalt dan in voorgaande jaren. De verdeelsleutel zal ten minste toegepast worden voor de komende drie jaar, oftewel t/m 2025.

  • Vergoeding verschilt ieder jaar

Daarnaast kan de precieze hoogte van uw vergoeding per jaar verschillen. De hoogte hiervan wordt namelijk gebaseerd op onderzoek en steekproeven. Het bedrag kan aangevuld worden met een thuiskopievergoeding en, indien van toepassing, een overschot van het eigen vermogen van de stichting.

Vragen? 
Voor meer informatie zie onze FAQ. Voor overige vragen neem gerust contact met ons op.