Extra vergoeding 'readergelden'

Onlangs ontvingen een aantal uitgevers een extra vergoeding van Stichting UvO. Het afgelopen jaar hebben wij namelijk controles uitgevoerd bij een aantal hogescholen. Daarbij bleek dat er zonder toestemming content van verschillende uitgevers werd gebruikt. Na bemiddeling van Stichting UvO is daarvoor alsnog een vergoeding betaald die we nu aan de betrokken uitgevers uitkeren. De betrokken uitgevers zijn geïnformeerd. In de UvO webportal kunnen zij hun factuur en bijbehorende specificatie terugvinden.  

Waar komt dit geld vandaan?
Stichting UvO heeft afkoopregelingen getroffen met onderwijsinstellingen voor het hergebruik van content. Wij voeren regelmatig controles uit om het daadwerkelijke (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te onderzoeken. Dit doen we door digitale leeromgevingen en papieren readers te checken. Tijdens controles bij een aantal hogescholen bleek dat er materiaal werd (her)gebruikt dat nog niet was afgekocht en waar ook geen toestemming voor was aangevraagd. ‘Inbreuken’ noemen we dit. De betreffende hogescholen hebben hier alsnog een aanvullende vergoeding voor betaald. Door ons onderzoek weten we precies welke titels er onrechtmatig gebruikt zijn. Deze informatie vindt u terug op uw factuur.
 
Doorbetaling freelance auteurs
Zorg ervoor dat uw freelance auteurs ook een deel van deze vergoeding ontvangen. De precieze verdeling is afhankelijk van wat u contractueel overeen bent gekomen, maar doorgaans is dit 50%. Dit geldt enkel voor freelance auteurs. Medewerkers in loondienst hoeft u geen gedeelte hiervan te betalen. Ook freelance beeldmakers en makers van bladmuziek hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen direct via hun eigen verdeelorganisatie een vergoeding.
 
Let op: deze vergoeding kan verdwijnen
Steeds meer uitgevers kiezen ervoor om ‘hergebruik’ (reuse in course packs) gratis toe te staan in hun licentieovereenkomsten met hogescholen en universiteiten. Dat is uiteraard hun goed recht. De implicatie is echter wel dat deze uitgevers geen vergoeding meer zullen ontvangen vanuit Stichting UvO. Wij incasseren namelijk vergoedingen voor het hergebruik van content. Wilt u deze en andere vergoedingen blijven ontvangen van Stichting UvO? Let dan op de hergebruiksvoorwaarden bij toekomstige onderhandelingen met onderwijsinstellingen.