FAQ

Readervergoedingen

Over vergoedingen voor gebruik van papieren of digitaal onderwijsmateriaal
 • Hoe en wanneer worden de gelden verdeeld door UvO?
  Antwoord:
  Verdeling van gelden
  In de verdeling van de gelden (ook wel repartitie genoemd) wordt onderscheid gemaakt tussen de afkoopgelden voor de korte overnames en de gelden afkomstig uit de facturatie van de langere gedeelten, de zogenoemde niet-korte overnames. De verdeling van de gelden wordt uitgevoerd conform een repartitiereglement.
   
  Verdeling van afkoopgelden korte gedeelten
  De gelden die betrekking hebben op de afkoopregeling voor de overname van korte gedeeltes worden verdeeld op basis van een aandeelverdeling. Deze aandeelverdeling wordt één keer per drie jaar vastgesteld door middel van een marktonderzoek door een onafhankelijk bureau.

  Deze gelden keren wij jaarlijks uit. De betreffende uitgevers ontvangen deze gelden automatisch.
   
  Verdeling van gelden met betrekking tot de niet-korte gedeelten
  De niet-korte overnames worden apart gefactureerd. Daarbij wordt door de instelling precies aangegeven welke titel van welke uitgever is overgenomen. Hierdoor kunnen deze gelden ook titelspecifiek worden uitgekeerd.

  De uitgevers ontvangen jaarlijks een controlespecificatie waarop alle werken zijn gepresenteerd waaruit is overgenomen door alle instellingen. De uitgever heeft hierdoor de mogelijkheid om eventuele mutaties door te voeren. Vervolgens ontvangen de uitgevers een repartitiespecificatie en het beschikbare geld.
   
  Percentage inhoudingen
  Ondanks de complexiteit van de regelingen, de arbeidsintensieve aspecten van de regelingen en de controleactiviteiten die worden uitgevoerd, kan Stichting UvO dit alles uitvoeren met een inhouding van 12,5% aan kosten. Deze kosten worden ingehouden op het bedrag dat wordt uitgekeerd aan uitgevers.

  Daarnaast is er een inhouding van 2,5% op de verdeling van de korte en niet-korte overnames ten behoeve van Opsporing & Handhaving. Het controleren van digitale readers en elektronische leeromgevingen is een arbeidsintensief proces, waar veel kosten mee gemoeid zijn. Alle betrokken partijen zijn echter van mening dat het belang van de controles onverminderd groot is.
   
  Gelden afkomstig van de MBO regeling vormen een uitzondering
  Gelden die worden geïncasseerd bij de MBO instellingen worden verdeeld door Stichting Reprorecht. Meer informatie over de verdeelsystematiek van Stichting Reprorecht vindt u hier.
  Sluit dit venster
 • Moet ik als uitgever doorbetalen aan auteurs?
  Antwoord:
  Het auteursdeel van de gelden dient de uitgever te verdelen onder de auteurs. Uitgevers dienen zich bij de verdeling van het, met de auteurs contractueel overeengekomen, auteursdeel (doorgaans 50%) te baseren op uitkeringen die in het verleden op basis van brongegevens zijn gedaan.

  Uitgevers kunnen zelf ook een andere redelijke verdeling vaststellen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de verdeling van de gelden die uitgevers wellicht van Stichting Reprorecht ontvangen.

  Belangrijk hierbij is dat het alleen gaat om de aandelen van freelance auteurs. De vergoedingen voor medewerkers die in loondienst zijn bij de uitgever, hoeven niet te worden doorbetaald.
  Sluit dit venster
 • Wat zijn readervergoedingen?
  Antwoord:
  Readervergoedingen zijn de vergoedingen die door (onderwijs)instellingen worden betaald voor de overname van (gedeelten van) auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijsmateriaal, zoals in readers of dictaten. Als uitgever ontvangt u mogelijk twee verschillende vergoedingen: één gebaseerd op de korte overnames middels een afkooprepartitie, en één gebaseerd op de niet-korte overnames die titelspecifiek worden uitgekeerd.  

  Onderscheid korte en niet-korte gedeelten
  Er wordt onderscheid gemaakt tussen een overname van korte gedeelten en van zogenoemde niet-korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermd materiaal.
   
  De overnames van korte gedeelten zijn door de instellingen in het hoger onderwijs afgekocht. Deze gelden worden dan ook wel afkoopgelden genoemd. De gelden kunnen door deze afkoopregeling uiteraard niet titelspecifiek worden uitgekeerd maar worden op basis van historische aandelen uitgekeerd.
   
  Voor de overnames van niet-korte gedeelten dient de instelling vooraf toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Dit gebruik wordt apart afgerekend. Hierdoor zijn deze gelden wel titelspecifiek uit te keren.
   
   
  Sluit dit venster
 • Wanneer ben ik rechthebbende van readergelden?
  Antwoord:
   De readervergoedingen komen toe aan de uitgevers waarvan auteursrechtelijk beschermd materiaal in readers is overgenomen. Dit laatste kan blijken uit onderzoek van Stichting UvO of uit de titelspecifieke opgave van (onderwijs)instellingen.
  Sluit dit venster
 • Hoe kan ik mijn uitgeverij aanmelden bij UvO?
  Antwoord:
  Stichting UvO neemt in veel gevallen zelf contact op met de rechthebbenden van gebruikte bronnen. Maar u kunt zich natuurlijk ook zelf aanmelden. Het enige dat u hoeft te doen is dit formulier in te vullen en op te sturen aan Stichting UvO. Hiermee geeft u UvO mandaat om namens u op te treden.

  Mandaat
  Praktisch alle Nederlandse uitgevers hebben ons mandaat gegeven om het gebruik van de langere overnames te regelen. Heeft u ons nog geen mandaat gegeven maar wilt u ook dat wij namens u deze vergoedingen incasseren, dan is dat nu eenvoudig te regelen.
  Sluit dit venster

Begrippenlijst

 • Klik op een letter om een overzicht van begrippen te zien