De Readerregeling (HBO)

De Vereniging Hogescholen is met de Mediafederatie en IPRO een afkoopregeling voor de korte gedeelten overeengekomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een contract en de voorwaarden worden toegelicht en uitgewerkt in de 'voorwaarden bij de afkoopregeling'. Met deze regeling maken wij het de onderwijsinstellingen nog gemakkelijker en worden de voorwaarden in een praktisch document gepresenteerd.
 

 De readerregeling in uitvoering - deze stappen onderneemt u altijd:

 • U uploadt binnen een maand na publicatie een bewijsexemplaar van elke (digitale) reader op onze portal; uw unieke relatienummer, referentie en de oplage zijn direct geregistreerd.
 • In alle gevallen vermeldt u de brongegevens van de overname duidelijk in de reader.

Korte overnames?

 • De korte overnames zijn gedekt door de afkoopregeling. U hoeft deze niet apart te melden of toestemming aan te vragen.

Lange overnames?

 • Voorafgaand aan publicatie van de reader vraagt u via de portal toestemming aan UvO;
 • U ontvangt direct toestemming en de reader kan worden gepubliceerd;
 • U uploadt de reader bij de aanvraag. Het is niet langer nodig om een kopie van de verkregen toestemming van UvO mee te zenden of om het toegekende readernummer op het bewijsexemplaar te vermelden;
 • U ontvangt ten slotte een factuur voor de aangevraagde lange overnames volgens de gehanteerde tarieven.
 

Digitaal onderwijsmateriaal? 

 • Digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal? Geen probleem. Ook digitale korte overnames zijn gedekt door de afkoopsom.
 • Voor digitale lange overnames vraagt u vooraf toestemming, net als bij papieren gebruik.
 • U verstrekt UvO een toegangscode om het digitale materiaal op de elektronische leeromgeving te kunnen controleren (kijk op deze pagina voor meer informatie)
 • Een digitale reader uploadt u ook binnen een maand na publicatie via onze portal.

In onze Samenvatting / checklist Readermelden vindt u een schematische weergave van de te volgen stappen.


Nog geen afkoopregeling
Als u nog geen afkoopregeling hebt, bent u wettelijk verplicht elk gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal afzonderlijk te melden aan de auteursrechthebbenden en voor elk gebruik een billijke vergoeding te betalen. Via onze portal kunt u voorafgaand aan de publicatie toestemming vragen voor de lange overnames en de korte overnames melden.
 
Omdat dit een zware administratieve druk op uw organisatie legt, biedt Stichting UvO ook u de mogelijkheid deel te nemen aan de afkoopregeling. Op die manier hoeft u geen aparte administratie meer te voeren en korte overnames niet meer afzonderlijk te melden. Het uploaden van een controle-exemplaar van de reader is voldoende. Daarmee voorkomt u dus een hoop rompslomp.
 

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal