Intensievere samenwerking UvO en Pictoright

27 oktober 2021

Stichting UvO en Pictoright zijn afgelopen september tot een intensievere samenwerking gekomen. Uit onderzoek van UvO bleek namelijk dat het percentage afbeeldingen bij hbo’s en universiteiten stukken hoger is t.o.v. de totale waarde van auteursrechtelijk beschermd materiaal dan voorheen werd aangenomen. Dit is grotendeels te danken aan het toenemende gebruik van PowerPoint-presentaties in het onderwijs, waardoor ook meer afbeeldingen worden (her)gebruikt.

Hoewel het onderzoek van UvO nog steeds loopt, is het wel al duidelijk dat beeldmakers een groter aandeel horen te krijgen. Vooralsnog is er enkel overeenstemming over boekjaar 2021 bereikt: Pictoright ontvangt over dit jaar 22% van de afkoop van universiteiten en 10% van de afkoop van hogescholen. Zodra het onderzoek afgerond is, vermoedelijk in 2022, zullen de partijen wederom om de tafel gaan zitten voor een definitieve aandeelverdeling en verdere afspraken over toekomstige onderzoeken naar afbeeldingen.

Barry Pijnacker, Vincent van den Eijnde en Arlette Bekink tekenen de nieuwe MOU tussen UvO en Pictoright m.b.t. de aandeelverdeling van de readergelden.