Klachten en bezwaren

Onze medewerkers doen hun uiterste best om uw verzoeken, vragen en opmerkingen correct en tijdig af te handelen. In praktisch alle gevallen gebeurt dit ook. Toch kan het voorkomen dat er fouten worden gemaakt, waarbij een situatie ontstaat waarmee u niet tevreden bent. Voor een correcte en snelle afhandeling maken wij u daarom graag attent op de volgende regelingen:

- Voor onderwijsinstellingen: Klachten- en geschillenregeling gebruikers
- Voor uitgevers: Klachten- en geschillenregeling rechthebbenden