MEVW-position paper over open access

Open Access is een brede internationale beweging die streeft naar gratis en open online toegang tot wetenschappelijke publicaties en data. Voor uitgevers biedt deze ontwikkeling mogelijkheden en kansen, maar uiteraard ook risico's. Daarom heeft Media voor Vak en Wetenschap (MEVW, voorheen GEU en MVW) een uitgebreid position paper geschreven over deze vorm van publiceren, met daarin speciale aandacht voor de rol van uitgevers. De position paper en toelichting zijn te vinden op de MEVW-website.