Nieuwe afkoopregeling hergebruik auteursrechtelijk materiaal universiteiten 2023-2025

Universiteiten van Nederland (UNL) en Uitgeversorganisatie voor Onderwijslicenties (Stichting UvO) hebben een akkoord bereikt over het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs voor de jaren 2023-2025. Op veel studiemateriaal dat docenten voorschrijven aan studenten rust auteursrecht. Voor het gebruik daarvan moet een vergoeding worden betaald. Met de zogeheten Easy Access-regeling wordt een groot deel van het hergebruik van dit materiaal in een keer afgekocht voor alle universiteiten. Zo zijn er weinig belemmeringen voor docenten en studenten om de boeken en artikelen te gebruiken die voor het onderwijs nodig zijn.

 

De regeling heeft als doel het hergebruik van studiemateriaal te faciliteren op een zo eenvoudig mogelijke manier, met minimale administratieve lasten. Om dat te realiseren is het digitaal hergebruik, zoals op Canvas en Blackboard, en het papieren hergebruik in readers grotendeels afgekocht. Hetzelfde geldt voor het gebruik van afbeeldingen, zoals in PowerPoint.

 

Belangrijkste veranderingen

De voornaamste verandering in de nieuwe Easy Access-regeling is dat docenten voortaan tot en met veertig pagina’s mogen overnemen uit publicaties, mits dat maximaal 20% van het oorspronkelijke werk is. Daarnaast is de definitie van een korte overname vastgesteld op maximaal 25 pagina’s. Met deze afspraken blijven de administratieve lasten voor universiteiten beperkt.

 

Verdere samenwerking tussen UNL en UvO

De komende jaren betalen de universiteiten gezamenlijk tussen de €6 en €7 miljoen per jaar. Elke universiteit betaalt haar aandeel op basis van studentenaantallen. Universiteiten spannen zich daarnaast in om inbreuken te voorkomen. UNL en UvO werken aan een model waarbij universiteiten op termijn een vergoeding gaan betalen op basis van het werkelijke gebruik.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor vragen kunt u contact opnemen met Barry Pijnacker (UvO, barry.pijnacker@cedar.nl, 023 7997048) of Ruben Puylaert (UNL, puylaert@unl.nl, 06 13861069).