Nieuws

 • UvO keerde in 2023 ruim 10,9 miljoen euro uit aan rechthebbenden
  09 juli 2024

  Onderwijsinstellingen in Nederland betalen ons een vergoeding voor overnames uit auteursrechtelijk beschermde werken ten behoeve van onderwijsdoeleinden. Stichting UvO incasseert deze vergoeding namens uitgevers en hun auteurs. Deze incasso vertoont de laatste jaren een stijgende lijn. Deze toename is rechtstreeks toe te schrijven aan de verbeterde afkoopregelingen die zijn afgesloten met universiteiten en hogescholen.

  De bruto repartitie in 2023 bedroeg € 10,9 miljoen. Dat is flink meer dan vorig verslagjaar. In 2023 is er meer geld geïncasseerd derhalve meer geld beschikbaar voor verdeling. Daarnaast hebben de activiteiten om alsnog gelden aan atypische uitgevers aan te bieden een positief effect op verdeling.

  Het jaarverslag over 2023 is te downloaden via deze link.

  Sluit dit venster
 • Ineke Lip nieuw bestuurslid Stichting UvO
  28 februari 2024

  Onlangs is Ineke Lip benoemd als nieuw bestuurslid van Stichting UvO.

  Ineke Lip maakt als Chief Financial Officer (CFO) deel uit van de holdingsdirectie bij Koninklijke Boom Uitgevers. Ze is al jaren actief in de uitgeverswereld en heeft daarnaast onder meer een verleden als commissaris bij de Rabobank. Ineke kijkt ernaar uit aan de slag te gaan als bestuurslid bij Stichting UvO.

  Haar eerste termijn is in februari 2024 ingegaan.

  Wij danken voormalig bestuurslid Aernout Pilot voor zijn inzet.

  Sluit dit venster
 • Jaarverslag 2022 nu online
  13 juli 2023

  Het jaar 2022 was in meerdere opzichten een interessant jaar voor Stichting UvO. Het toezichthoudend bestuur verwelkomde Bernard Aleva namens de internationale uitgevers. Er werden afspraken met onderwijsinstellingen gemaakt om inbreuken terug te dringen, waarbij de CopyrightCheck van SURF vermoedelijk een belangrijke rol zal gaan spelen. En in 2022 werd ook het intensieve proces afgerond om inzicht te krijgen in het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal bij universiteiten (UNL). Op basis van die resultaten wordt een nieuwe overeenkomst gesloten met UNL voor de komende drie jaar. Daarnaast is een nieuwe verdeelsleutel toegepast om de readergelden te verdelen, waarbij tientallen nieuwe rechthebbenden geld ontvingen vanuit UvO. Het verkrijgen van de juiste gegevens van deze nieuwe rechthebbenden bleek een arbeidsintensief proces, dat helaas niet binnen het kalenderjaar kon worden afgerond. Daardoor is de pot met te verdelen gelden gegroeid. De verwachting is echter dat deze som het komende jaar weer op het oude niveau komt, en zoveel mogelijk rechthebbenden de vergoeding ontvangen waar ze recht op hebben.

  Ondanks deze veranderingen waren de bedrijfslasten in 2022 met 874 duizend euro ruim 14% lager dan begroot en komen uit op 8,9% van de geïncasseerde auteursrechtgelden. Dit heeft te maken met incidentele kosten die het jaar ervoor werden gemaakt, waaronder de ontwikkeling van een IT-applicatie en een ingewonnen advies.

  De rechtenopbrengsten van Stichting UvO daalden licht naar 9,8 miljoen, een daling van 0,5%. Dit komt mede doordat er met universiteiten een lager afkoopbedrag is overeengekomen over 2022. Maar na een lange periode van onzekerheid, kunnen uitgevers nu rekenen op een stabiele geldstroom die de komende jaren zelfs zal stijgen. De ambitie van Stichting UvO is en blijft om het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs collectief te regelen.

  Het transparantieverslag inclusief jaarrekening  2022 is te downloaden via deze link.

  Sluit dit venster
 • Jaarverslag 2021 nu online
  01 juli 2022

  Het jaarverslag 2021 van Stichting UvO is nu online terug te vinden. Het afgelopen jaar was wederom een bijzondere tijd. Hogescholen en universiteiten zijn gedwongen digitaal afstandsonderwijs te geven, van dagelijkse lessen tot afstuderen. Ook in 2021 was de coronacrisis bepalend, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. In het jaarverslag vindt u de financiële verantwoording over deze activiteiten, de jaarrekening en andere informatie.

  Klik hier om het jaarverslag 2021 te bekijken.

  Sluit dit venster
 • Jaarverslag 2020 nu online
  07 juni 2021

  Het jaarverslag 2020 van Stichting UvO is nu online terug te vinden. Het was een bijzonder jaar. Ondanks de coronacrisis kon Stichting UvO haar activiteiten grotendeels blijven voortzetten, mede doordat onze medewerkers thuis konden doorwerken. Begin 2021 is in goede samenwerking een nieuwe afkoopovereenkomst is gesloten met de Vereniging Hogescholen. Daarnaast is de reeds bestaande Easy Access-regeling met universiteit wederom voor een jaar verlengd. In het jaarverslag vindt u de financiële verantwoording over deze activiteiten, de jaarrekening en andere informatie.

  Klik hier om het jaarverslag 2020 te bekijken.

  Sluit dit venster
 • Jaarverslag 2019 is beschikbaar
  29 juni 2020

  Het eerste jaarverslag van Stichting UvO is beschikbaar. In dit verslag vindt u veel achtergrondinformatie over de geldstromen, de bestuurlijke inrichting en de wijze waarop de stichting invulling geeft aan de transparantie eisen. U kunt het volledige verslag, inclusief de jaarrekening, hier inzien. Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit verslag, neemt u dan vooral contact met ons op. 

  Sluit dit venster