Actualiteiten van UvO voor het onderwijs

 • Continuering readerregeling hbo's
  01 juni 2019

  Vertegenwoordigers van hbo’s en uitgevers zijn overeengekomen om de bestaande readerregeling in het hoger beroepsonderwijs te continueren voor 2019.

  Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers eenvoudig content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik. Hierbij worden dezelfde voorwaarden gehanteerd, zoals overeengekomen in de regeling tussen de Vereniging Hogescholen en Stichting UvO van 2015 tot en met 2017.

  Om de administratieve lasten tot een minimum te beperken, bestaat de billijke vergoeding wederom uit een afkoopsom per hogeschool. De afkoopregeling heeft uitsluitend betrekking op korte overnames. De afkoopregeling is niet bedoeld voor lange overnames waarvoor altijd vooraf toestemming van de rechthebbende is vereist. Het aanvragen van het gebruik (digitaal of papier) van lange overnames wordt namens de uitgevers ook gefaciliteerd door Stichting UvO.

  De betrokken partijen zijn momenteel in overleg over aanpassingen in de regeling voor de komende jaren.

  Sluit dit venster
 • Wijziging portal universiteiten i.v.m. Easy Access-regeling
  26 april 2018

  Met de komst van de Easy Access-regeling was het noodzakelijk om de portal voor de universiteiten aan te passen. De nieuwe versie is vanaf heden in gebruik. Leest u hieronder meer informatie.

  Aanpassingen portal – snel en simpel aanvragen
  Met de komst van de nieuwe regeling zijn ook de voorwaarden en grenzen aangepast. Dit vroeg om nieuwe validaties en opties in de portal en een aanpassing van het formulier. Het formulier is vereenvoudigd om het aanvragen van toestemming nog makkelijker te maken:

  • Minder stappen om te doorlopen
  • Minder velden om in te vullen
  • Geen bewijsexemplaren meer uploaden
  • Validaties zijn aangepast naar de voorwaarden van de Easy Access-regeling

  Uitbreiding mogelijkheden
  Niet alleen is het formulier aangepast naar de nieuwe regeling, ook zijn de mogelijkheden voor het aanvragen van toestemming uitgebreid. Het is nu mogelijk om een aanvraag van meer dan 1/3 van het werk via de portal aan te vragen en zelfs toestemming boven de 50% kunt u nu via onze portal aanvragen!
   
  Stichting UvO zorgt dat de aanvraag door de uitgever beoordeeld wordt en dat u bij goedkeuring de toestemming ontvangt. Zo kunt u eenvoudig uw toestemmingen regelen voor lange overnames. Klikt u hier voor meer informatie. 
   
  English version
  With the Easy Access-regeling more reuse is arranged. You may from now on use a maximum of 50 pages and a maximum of 25% of a work. The portal has been adjusted to implement these changes. You can find more information about the agreement and terms on our website. You can also click here for further explanation. 
   

  Sluit dit venster
 • Paginatarieven 2019 bekend
  06 december 2018

  De nieuwe paginatarieven voor korte en niet-korte overnames voor 2019 zijn bekend.

  Sluit dit venster
 • Easy Access agreement universities for the period 2017 - 2020
  17 april 2018

  Representatives from publishers and universities have agreed on a new collective agreement for the re-use of content in education, the so-called Easy Access-regeling. With this agreement, another important step was taken to facilitate educational institutions with a minimum of administrative burdens. The agreement applies to the years 2017 up to and including 2020.

  Thanks to this collective agreement, users can now reuse content more easily for educational purposes, while the entitled parties receive a reasonable compensation for this use.

  The agreements apply to all universities affiliated to the VSNU, including the medical faculties and all the research schools and institutes that now fall under them.

  Expansion current agreement
  With the Easy Access-regeling, more reuse is arranged through a lump sum payment. Educational institutions may from now on use a maximum of 50 pages and a maximum of 25% of a work. All the use that is included here does not have to be applied for separately. In addition, universities no longer have to upload evidence copies, which reduces the administration. Universities provide insight into all the actual reuse during the contract period.

  Permission for other use can easily be arranged via Stichting UvO.

  You can find the agreement and the explanation here.

  For questions about this agreement, please contact Stichting UvO, tel 023-8700212.

  Sluit dit venster
 • Easy Access-regeling universiteiten voor 2017 t/m 2020
  05 oktober 2017

  Easy Access-regeling universiteiten voor 2017 t/m 2020

  Vertegenwoordigers van uitgevers en universiteiten hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve regeling voor het hergebruik van content ter toelichting bij het onderwijs, de Easy Access-regeling. Met deze Easy Access-regeling is wederom een belangrijke stap gezet om onderwijsinstellingen maximaal te faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. De regeling is afgesloten voor de jaren 2017 t/m 2020.

  Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers nu nog eenvoudiger content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik.

  De afspraken gelden voor alle universiteiten aangesloten bij de VSNU, inclusief de medische faculteiten en alle nu daaronder ressorterende onderzoekscholen en instituten.

  Uitbreiding huidige regeling – gebruik snel geregeld
  Met de Easy Access-regeling wordt meer het hergebruik geregeld middels een afkoopsom. Onderwijsinstellingen mogen vanaf heden gebruik maken van maximaal 50 pagina’s en maximaal 25% van een werk. Al het gebruik dat hier binnen valt, hoeft niet meer apart te worden aangevraagd. Daarbij hoeven universiteiten geen bewijsexemplaren meer te uploaden wat een verlichting geeft in de administratie. Universiteiten geven gedurende de contractperiode eenmaal inzicht in al het feitelijke hergebruik.

  Toestemming voor het overige gebruik, kan eenvoudig via Stichting UvO geregeld worden.

  De overeenkomst en de toelichting kunt u hier terugvinden.

  Voor vragen over deze overeenkomst kunt u terecht bij Stichting UvO, tel 023-8700212.

  Sluit dit venster
 • Auteursrecht in twee minuten
  22 november 2016

  Auteursrecht, waarom bestaat het eigenlijk en waar moet je rekening mee houden? Bekijk hier het filmpje van auteursrecht.nl!

  Sluit dit venster
 • Collectief beheer; een haat-liefdeverhouding
  07 maart 2016

  In een blog op de website www.boekblad.nl schrijft Michel Frequin, directeur van VOI©E en werkzaam voor de Federatie Auteursrechtbelangen, over de haat-liefdeverhouding die zowel makers als gebruikers hebben met collectieve beheersorganisaties. Het volledige artikel vindt u hier.

  Sluit dit venster