Actualiteiten van UvO voor het onderwijs

 • Voortzetting afkoopregeling auteursrecht universiteiten
  19 juni 2021

  De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en uitgeversorganisatie Stichting UvO zijn overeengekomen de Easy Access-regeling (wo) te verlengen met een periode van één jaar, tot en met 31 december 2021.

  De collectieve afkoopregeling blijft dus ook in 2021 van kracht voor alle universiteiten die de VSNU vertegenwoordigt. De voorwaarden blijven hetzelfde. Zowel papieren readers/syllabi als digitaal hergebruik (op Blackboard, Canvas, e.d.) is grotendeels afgekocht. Docenten mogen tot en met 50 pagina’s overnemen uit publicaties (artikelen, boeken, etc.), mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Hiermee blijven de administratieve lasten tot een minimum beperkt.

  Stichting UvO heeft daarnaast ook toegezegd bij te dragen aan het CopyRIGHT-project waarin SURF het voortouw neemt. De CopyRIGHT-tool moet docenten zoveel mogelijk gaan ondersteunen bij het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in digitale leeromgevingen (bijv. Blackboard). Zo dragen universiteiten én uitgevers bij aan het voorkomen van inbreuken.

  Daarnaast gaan beide partijen onder leiding van een onafhankelijk adviesbureau (SMAN) opties verkennen voor een nieuw model/overeenkomst vanaf 2022. Niet alleen de voorwaarden rondom hergebruik zullen besproken worden, maar ook hoe een billijke vergoeding voor dit type hergebruik bepaald kan worden. Zodra de VSNU en UvO hierover overeenstemming hebben bereikt wordt u hierover geïnformeerd.

  Voor 2021 is een afgerond lumpsum bedrag vastgesteld van € 5 miljoen (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief een gereserveerd bedrag van € 2 miljoen uit het verleden. De VSNU en UvO zijn het namelijk nog niet eens geworden over hoe de reeds beschikbare data en geconstateerde ontwikkelingen precies geduid moeten worden. Nadat deze eenmalige vergoeding vereffend is, kan er een streep worden gezet onder het verleden, en zijn de universiteiten klaar om met een schone lei te beginnen wat betreft hergebruik. Stichting UvO verstuurt binnen enkele weken facturen naar alle individuele universiteiten.

  Sluit dit venster
 • Webinar hbo: terugkijken
  14 april 2021

  Wat betekent de nieuwe Easy Access-regeling voor hogescholen? Op 12 april jl. organiseerde Stichting UvO i.s.m. de Vereniging Hogescholen een webinar om deze vraag te beantwoorden. Zo'n 125 professionals waren hierbij aanwezig. Zij hoorden Barry Pijnacker (Stichting UvO), Anneloes Verhoeven (Vereniging Hogescholen), Raymond Snijders (Hogeschool Windesheim/NAI-hbo) en Arlette Bekink (Pictoright) spreken over de nieuwe afkoopregeling, maar ook over auteursrechten in het algemeen. Daarna was er ruimte voor het beantwoorden van vragen.

  Heeft u het idee dat uw vraag niet is beantwoord, mail deze dan alsnog naar ons. Dan kunnen we uw vraag alsnog meenemen in het opstellen van onze FAQ en/of doorgeven aan de werkgroep van het NAI-hbo.

  Heeft u niet live kunnen deelnemen aan deze bijeenkomst of wilt u het webinar terugkijken? Klik hier om de video van het webinar terug te kijken op YouTube.

  Sluit dit venster
 • Nieuwe afkoopregeling auteursrecht hogescholen
  16 februari 2021

  De Vereniging Hogescholen (VH) heeft een nieuwe afkoopregeling getroffen met uitgeversorganisatie Stichting UvO: de Easy Access-regeling (hbo). Het contract is afgesloten voor een periode van drie jaar, t/m 31 december 2023 en kan maximaal één jaar verlengd worden.

  De 36 hogescholen die lid zijn van de VH kunnen voortaan eenvoudig meer content (her)gebruiken in hun onderwijs. De regeling geldt zowel voor papieren readers en syllabi als voor digitaal gebruik (op Blackboard, Canvas, e.d.). Docenten kunnen voortaan tot en met 50 pagina’s overnemen uit publicaties (artikelen, boeken, etc.), mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Ook kunnen zij tot 50 afbeeldingen gebruiken in presentaties, waarvan tien afbeeldingen van dezelfde maker.

   

  Meer content, minder administratie
  De nieuwe regeling is een flinke verbetering voor hogescholen. Onderwijsinstellingen betalen voortaan hetzelfde bedrag per student. Door deze verruimde voorwaarden hoeft er minder vaak toestemming aangevraagd te worden en verdwijnen de controles in de huidige vorm. Daardoor is er minder administratieve rompslomp. Daar staat tegenover dat hogescholen inzicht zullen geven in het gebruik van langere overnames. Jaarlijks zullen zij een rapportage aanleveren aan Stichting UvO met informatie over langere overnames. Stichting UvO kan steekproeven uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het daadwerkelijke gebruik van de content van uitgevers.

  Rechthebbenden (makers en uitgevers) zullen ook profiteren van deze regeling, omdat zij een eerlijke vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werk in het hbo. De afkoopregeling is echter niet bedoeld voor langere overnames van meer 25% van het werk (of meer dan 50 pagina’s). Dergelijke overnames zijn onwenselijk en eenvoudig te voorkomen door studenten het werk te laten aanschaffen of afspraken te maken met uitgevers over het aanbieden van maatwerk. Als er in uitzonderlijke gevallen meer dan 25% van het werk of meer dan 50 pagina’s wordt aangeboden aan studenten, kan er nog steeds toestemming aangevraagd worden. De Auteursrechteninformatiepunten (AIP’s) aan hogescholen gaan docenten hiermee zoveel mogelijk bij helpen. Stichting UvO blijft echter het centrale aanspreekpunt om toestemming te verkrijgen.

  Easy Access-webinar
  Op maandag 12 april 2021 van 15:00u tot 17:00u organiseert Stichting UvO i.s.m. de Vereniging Hogescholen een webinar over de nieuwe Easy Access-regeling (hbo). Deze is toegankelijk voor medewerkers van AIP’s, bibliotheken, beleidsmedewerkers, maar ook andere geïnteresseerden.

  Klik hier om u aan te melden voor het webinar

   
  Klik op de afbeelding om deze te vergroten (jpg)
   | Klik hier voor de printversie (in pdf) 

  Sluit dit venster
 • Video Charlotte's Law
  28 januari 2021

  1 februari 2021

  Wat moeten docenten én studenten weten over auteursrecht? In een korte video legt jurist Charlotte Meindersma (van Charlotte's Law) helder uit wat er allemaal komt kijken bij auteursrecht binnen het onderwijs. Meindersma is gespecialiseerd in auteursrecht en verschijnt regelmatig in de media om kwesties hierover helder uit te leggen. Meer weten? Zie ook het bijbehorende blog over auteursrecht in het onderwijs: Charlotte's Law.

  © Charlotte's Law, URL: https://www.charlotteslaw.nl/onderwijs-en-auteursrecht/

  Sluit dit venster
 • Paginatarieven 2021
  19 november 2020

  Wilt u nu alvast een aanvraag indienen voor gebruik in 2021? Dat kan, u kunt deze aanvraag indienen via de portal. De paginatarieven voor het jaar 2021 vindt u hier.

  Jaarlijks wordt er een inflatiecorrectie toegepast op de tarieven. Mocht u nog vragen hebben over de tarieven, neemt u dan vooral contract op, wij zijn u graag van dienst.

  Sluit dit venster
 • Corona en de readerregelingen
  10 april 2020

  10 april 2020

  Door de sluiting van alle hogescholen en universiteiten, wordt er nu grotendeels op afstand lesgegeven. Wij realiseren ons dat instellingen worden geconfronteerd met de nodige uitdagingen. 

  Desondanks zijn onderwijsinstellingen goed in staat gebleken om digitaal les te geven via hun digitale leeromgeving en hun contentvoorziening. Presentaties, eventueel hoorcolleges en aanvullende literatuur worden reeds gedeeld via de digitale leeromgeving (zoals Blackboard). Wat betreft de regelingen van Stichting UvO verandert er dus eigenlijk verrassend weinig. Met de regeling in het hbo kunnen docenten nog steeds 10.000 woorden uit een boek of 8.000 woorden uit een tijdschrift gebruiken. Voor universiteiten geldt dat 25% van het werk, tot 50 pagina's gebruikt mag worden. 

  Heeft u als (onderwijs)instelling behoefte heeft aan ander soort gebruik, neem dan vooral contact op met de uitgever. Er zijn veel uitgevers die digitale content ter beschikking stellen. Voor content waar dit niet voor geldt, zijn uitgevers bereid om bijvoorbeeld boeken in e-book formaat beschikbaar te stellen. Ons uitgangspunt is dan ook: neem contact op met de uitgever.

  Er zijn altijd incidentele gevallen waarbij bovenstaande oplossingen niet toereikend zijn. In die gevallen zoeken wij ook graag samen naar een oplossing. Randvoorwaarden bij een dergelijke oplossing zijn: (a) het gaat om intranet gebruik (dus geen open internet) en (b) het gaat om tijdelijk gebruik (de toegang moet van voorbijgaande aard zijn). Bij vragen neem gerust contact met ons op.

  Sluit dit venster
 • Easy Access agreement universities for the period 2017 - 2020
  17 april 2018

  Representatives from publishers and universities have agreed on a new collective agreement for the re-use of content in education, the so-called 'Easy Access-regeling'. This agreement is a major step towards facilitating educational institutions with minimal effort in terms of administration. The agreement applies to the years 2017 up to and including 2020.

  Thanks to this collective agreement, users can now reuse content more easily for educational purposes, while the entitled parties receive a reasonable compensation for this use.

  The agreements apply to all universities affiliated to the VSNU, including the medical faculties and all of the research schools and institutes under them.

  Expansion current agreement
  With the 'Easy Access-regeling', more reuse is arranged through a lump sum payment. Educational institutions may from now on use a maximum of 50 pages and a maximum of 25% of a work. All the use that is included here does not have to be applied for separately. In addition, universities no longer have to upload evidence copies, which severely reduces the administration. Universities provide insight into all the actual reuse during the contract period.

  Permission for other use can easily be arranged via Stichting UvO.

  You can find the agreement and further explanation here in English.

  Sluit dit venster
 • Easy Access-regeling universiteiten voor 2017 t/m 2020
  05 oktober 2017

  Easy Access-regeling universiteiten voor 2017 t/m 2020

  Vertegenwoordigers van uitgevers en universiteiten hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve regeling voor het hergebruik van content ter toelichting bij het onderwijs, de Easy Access-regeling (WO). Hiermee is wederom een belangrijke stap gezet om onderwijsinstellingen maximaal te faciliteren met een minimum aan administratieve lasten. De regeling is afgesloten voor de jaren 2017 t/m 2020.

  Door deze collectieve overeenkomst kunnen gebruikers nu nog eenvoudiger content hergebruiken ter toelichting van het onderwijs, waarbij de rechthebbenden een redelijke vergoeding ontvangen voor dit gebruik.

  De afspraken gelden voor alle universiteiten aangesloten bij de VSNU, inclusief de medische faculteiten en alle nu daaronder ressorterende onderzoekscholen en instituten.

  Uitbreiding huidige regeling – gebruik snel geregeld
  Met de Easy Access-regeling wordt meer het hergebruik geregeld middels een afkoopsom. Onderwijsinstellingen mogen vanaf heden gebruik maken van maximaal 50 pagina’s en maximaal 25% van een werk. Al het gebruik dat hier binnen valt, hoeft niet meer apart te worden aangevraagd. Daarbij hoeven universiteiten geen bewijsexemplaren meer te uploaden wat een verlichting geeft in de administratie. Universiteiten geven gedurende de contractperiode eenmaal inzicht in al het feitelijke hergebruik.

  Toestemming voor het overige gebruik, kan eenvoudig via Stichting UvO geregeld worden.

  Klik hier voor meer informatie over de Easy Access-regeling (WO).

  Sluit dit venster
 • Auteursrecht in twee minuten
  22 november 2016

  Auteursrecht, waarom bestaat het eigenlijk en waar moet je rekening mee houden? Bekijk hier het filmpje van auteursrecht.nl!

  Sluit dit venster
 • Collectief beheer; een haat-liefdeverhouding
  07 maart 2016

  In een blog op de website www.boekblad.nl schrijft Michel Frequin, directeur van VOI©E en werkzaam voor de Federatie Auteursrechtbelangen, over de haat-liefdeverhouding die zowel makers als gebruikers hebben met collectieve beheersorganisaties. Het volledige artikel vindt u hier.

  Sluit dit venster