Nieuws

 • Readerregeling zijn ondergebracht bij Stichting UvO

  De collectieve regelingen voor het hoger onderwijs worden al vele jaren uitgevoerd door Stichting PRO. Stichting PRO is per 1 januari 2019 echter gesplitst, de readerregelingen zijn ondergebracht bij Stichting UvO. Voor u als uitgever verandert er uiteraard niets, u ontvangt vanaf 2019 echter de vergoedingen vanuit de readerregelingen van Stichting UvO en niet meer via Stichting PRO.

   

  Sluit dit venster
 • Regeling voor Hogescholen verlengd

  De regeling waarbij hogescholen eenvoudig content van uitgevers kunnen hergebruiken, is verlengd tot 31 december 2019.

  Stichting UvO en de Vereniging van Hogescholen (VH) zijn in goed overleg over mogelijke aanpassingen in de huidige regeling. Alhoewel er vorderingen zijn gemaakt en de gesprekken in een constructieve sfeer worden gevoerd, is er nog geen overeenstemming over een aangepaste regeling. Dat is de reden dat partijen hebben besloten om de huidige regeling nogmaals met 1 jaar te verlengen tot 31 december 2019

  Sluit dit venster
 • Auteursrecht in twee minuten

  Auteursrecht, waarom bestaat het eigenlijk en waar moet je rekening mee houden? Bekijk hier het filmpje van auteursrecht.nl!

  Sluit dit venster
 • Het gemak van collectief beheer

  Collectief beheer…..gemak voor makers én gebruikers. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal roept veel vragen op. Met collectief beheer wordt het gebruik van dit materiaal zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijk kosten geregeld. Zo is het voor gebruikers makkelijk geregeld en makers krijgen waar ze recht op hebben. Bekijk hier het filmpje!

  Sluit dit venster
 • IFFRO plaatst tweet over auteursrecht

  Auteursrecht….vaak onbegrepen en als ingewikkeld ervaren. Er zijn steeds meer nieuwe manieren om content te maken en te publiceren, maar ook om deze vervolgens te delen. Dit geeft nieuwe uitdagingen en roept allerlei vragen op. Collectief beheer helpt bij het realiseren van nieuwe strategieën en innen van vergoedingen voor rechthebbenden.  IFFRO hoopt met dit filmpje niet alleen begrip te kweken voor auteursrecht, maar ook het belang hiervan te laten inzien. Bekijkt u het filmpje hier!

  Sluit dit venster
 • PERSBERICHT - Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  PERSBERICHT 

  Den Haag, 30 september 2016

  Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.

  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.

  Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.

  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

  Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  Sluit dit venster