Nieuws

 • Inzicht in uw vergoedingen

  Hoeveel geld heeft u als uitgever ontvangen vanuit PRO en UvO? En waar komt dit geld eigenlijk vandaan? Ook dit jaar vinden aangesloten uitgevers een overzichtelijk antwoord op deze vragen in een persoonlijk uitgeversoverzicht. Dit gecombineerde overzicht van PRO en UvO is zichtbaar op beide portals (indien van toepassing). Ga naar één van de portals en download PRO en UvO in beeld 2022.

  Naar UvO portal

  Sluit dit venster
 • Extra uitkering vergoeding auteursrecht vanuit hoger onderwijs

  Stichting UvO keerde onlangs aan verschillende Nederlandse uitgevers een extra vergoeding uit voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs, de zgn. readervergoeding. UvO benaderde met name 'nieuwe' uitgevers en rechthebbenden die naar voren waren gekomen in het uitvoerige onderzoek dat is gedaan aan hogescholen en universiteiten. Extra inspanning is geleverd om ook hun gegevens te achterhalen, zodat zij ook kunnen profiteren van de nieuwe verdeelsleutel, die eind 2022 werd gebaseerd. In onze webportal vinden de betrokken uitgevers hun digitale ‘repartitiefactuur’ terug. 

  Betaal het auteursaandeel door
  Dit is een bruto vergoeding voor uitgevers. Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van dit geld. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.
  U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers van foto’s, illustraties, bladmuziek, dagbladen en algemene boeken hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (Lira, Pictoright, etc.).

  LET OP: De hoogte van deze vergoeding is anders dan andere jaren
  Door verschillende ontwikkelingen is de hoogte van uw vergoeding misschien anders dan u gewend bent. Dat heeft verschillende oorzaken:

  • Verdeelsleutel geactualiseerd

  Per deze uitkering gaat een nieuwe verdeelsleutel in (ook wel: ‘aandeelverdeling’). De oude verdeling was gebaseerd op studentenonderzoek, waarmee slechts een klein gedeelte van het hergebruik in kaart was gebracht. De afgelopen jaren heeft UvO echter structureel onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk hergebruik van content aan diverse hogescholen en universiteiten. Door onze uitgebreide inzagen kunnen wij daarom nu nauwkeurig uitkeren aan de juiste (Nederlandse) rechthebbenden. De verschuivingen in de verdeelsleutel zijn echter groot, en het kan zijn dat uw readervergoeding hoger of lager uitvalt dan in voorgaande jaren. De verdeelsleutel zal ten minste toegepast worden voor de komende drie jaar, oftewel t/m 2025.

  • Vergoeding verschilt ieder jaar

  Daarnaast kan de precieze hoogte van uw vergoeding per jaar verschillen. De hoogte hiervan wordt namelijk gebaseerd op onderzoek en steekproeven. Het bedrag kan aangevuld worden met een thuiskopievergoeding en, indien van toepassing, een overschot van het eigen vermogen van de stichting.

  Vragen? 
  Voor meer informatie zie onze FAQ. Voor overige vragen neem gerust contact met ons op. 

   

  Sluit dit venster
 • Podcast: interview met Jelle Buizer (FD)

  Er is weer een nieuwe aflevering van de Zeven Hoofdzonden: een interviewserie over geleerde lessen, successen en hoofdbrekers in het collectief beheer. Frénk van der Linden, één van 's lands beste interviewers, spreekt in- en outsiders van de uitgeverswereld, het collectief beheer, en het auteursrecht. Jelle Buizer, portfolio & customer success manager bij FD Mediagroep, vertelt over zijn ervaring binnen het collectief beheer de afgelopen jaren. 

  Luister de podcast via SoundCloud of Spotify.

   

  Sluit dit venster
 • Uitkering vergoeding auteursrecht vanuit hoger onderwijs

  Stichting UvO keerde onlangs aan betrokken Nederlandse uitgevers een vergoeding uit voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs, de zgn. readervergoedingen. In onze webportal vindt u uw digitale ‘repartitiefactuur’ terug. 

  Betaal het auteursaandeel door
  Dit is een bruto vergoeding voor uitgevers. Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van dit geld. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.
  U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers van foto’s, illustraties, bladmuziek, dagbladen en algemene boeken hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (Lira, Pictoright, etc.).

  LET OP: De hoogte van deze vergoeding is anders dan andere jaren
  Door verschillende ontwikkelingen is de hoogte van uw vergoeding misschien anders dan u gewend bent. Dat heeft verschillende oorzaken:

  • Verdeelsleutel geactualiseerd

  Per deze uitkering gaat een nieuwe verdeelsleutel in (ook wel: ‘aandeelverdeling’). De oude verdeling was gebaseerd op studentenonderzoek, waarmee slechts een klein gedeelte van het hergebruik in kaart was gebracht. De afgelopen jaren heeft UvO echter structureel onderzoek gedaan naar het daadwerkelijk hergebruik van content aan diverse hogescholen en universiteiten. Door onze uitgebreide inzagen kunnen wij daarom nu nauwkeurig uitkeren aan de juiste (Nederlandse) rechthebbenden. De verschuivingen in de verdeelsleutel zijn echter groot, en het kan zijn dat uw readervergoeding hoger of lager uitvalt dan in voorgaande jaren. De verdeelsleutel zal ten minste toegepast worden voor de komende drie jaar, oftewel t/m 2025.

  • Vergoeding verschilt ieder jaar

  Daarnaast kan de precieze hoogte van uw vergoeding per jaar verschillen. De hoogte hiervan wordt namelijk gebaseerd op onderzoek en steekproeven. Het bedrag kan aangevuld worden met een thuiskopievergoeding en, indien van toepassing, een overschot van het eigen vermogen van de stichting.

  Vragen? 
  Voor meer informatie zie onze FAQ. Voor overige vragen neem gerust contact met ons op. 

   

  Sluit dit venster
 • Verhuizing Stichting UvO

  Vanaf maandag 7 november 2022 zal Cedar en de aangesloten stichtingen (waaronder Stichting UvO) verhuizen naar een nieuw adres:

  Transpolis
  Polarisavenue 81
  2132JH Hoofddorp

  Onze telefoonnumers en postbosnummer blijven hetzelfde.

  Verhuisbericht Cedar en stichtingen (november 2022)

  Sluit dit venster
 • MEVW-position paper over open access

  Open Access is een brede internationale beweging die streeft naar gratis en open online toegang tot wetenschappelijke publicaties en data. Voor uitgevers biedt deze ontwikkeling mogelijkheden en kansen, maar uiteraard ook risico's. Daarom heeft Media voor Vak en Wetenschap (MEVW, voorheen GEU en MVW) een uitgebreid position paper geschreven over deze vorm van publiceren, met daarin speciale aandacht voor de rol van uitgevers. De position paper en toelichting zijn te vinden op de MEVW-website.

  Sluit dit venster
 • Podcast: interview Marcella van der Kruk

  Er is weer een nieuwe aflevering van de Zeven Hoofdzonden: een interviewserie over geleerde lessen, successen en hoofdbrekers in het collectief beheer. Frénk van der Linden, één van 's lands beste interviewers, spreekt in- en outsiders van de uitgeverswereld, het collectief beheer, en het auteursrecht. Marcella van der Kruk, uitgever non-fictie bij Atlas Contact, geeft haar visie over het boekenvak, auteursrecht en het leven.

  Luister de podcast via SoundCloud of Spotify.

   

  Sluit dit venster
 • Podcast: interview Charlotte Meindersma

  Er is weer een nieuwe aflevering van de Zeven Hoofdzonden: een interviewserie over geleerde lessen, successen en hoofdbrekers in het collectief beheer. Frénk van der Linden, één van 's lands beste interviewers, spreekt in- en outsiders van de uitgeverswereld, het collectief beheer, en het auteursrecht. Jurist Charlotte Meindersma geeft haar ongezouten mening over auteursrecht en alles wat daarbij komt kijken.

  Luister de podcast via SoundCloud of Spotify.

  Sluit dit venster
 • Infographic: welke vergoedingen ontvangen uitgevers?

  Via de stichtingen PRO en UvO kunnen uitgevers vergoedingen ontvangen, waaronder een leenrechtvergoeding, een reprorechtvergoeding, een thuiskopievergoeding en/of een readervergoeding. Bekijk in één oogopslag of u alle vergoedingen ontvangt waar u recht op hebt via onze nieuwe infographic.


  Maker: De Animatier, 2022.

  Sluit dit venster
 • Video: PRO en UvO in het kort

  Collectieve vergoedingen worden betaald door het bedrijfsleven, het onderwijs, bibliotheken en consumenten. De stichtingen PRO en UvO keren dit weer uit aan uitgevers. Ontvangt u alle vergoedingen waar u recht op hebt? Deze video legt in twee minuten uit wat PRO en UvO doen voor uitgevers.

  Sluit dit venster
 • Intensievere samenwerking UvO en Pictoright

  27 oktober 2021

  Stichting UvO en Pictoright zijn afgelopen september tot een intensievere samenwerking gekomen. Uit onderzoek van UvO bleek namelijk dat het percentage afbeeldingen bij hbo’s en universiteiten stukken hoger is t.o.v. de totale waarde van auteursrechtelijk beschermd materiaal dan voorheen werd aangenomen. Dit is grotendeels te danken aan het toenemende gebruik van PowerPoint-presentaties in het onderwijs, waardoor ook meer afbeeldingen worden (her)gebruikt.

  Hoewel het onderzoek van UvO nog steeds loopt, is het wel al duidelijk dat beeldmakers een groter aandeel horen te krijgen. Vooralsnog is er enkel overeenstemming over boekjaar 2021 bereikt: Pictoright ontvangt over dit jaar 22% van de afkoop van universiteiten en 10% van de afkoop van hogescholen. Zodra het onderzoek afgerond is, vermoedelijk in 2022, zullen de partijen wederom om de tafel gaan zitten voor een definitieve aandeelverdeling en verdere afspraken over toekomstige onderzoeken naar afbeeldingen.

  Barry Pijnacker, Vincent van den Eijnde en Arlette Bekink tekenen de nieuwe MOU tussen UvO en Pictoright m.b.t. de aandeelverdeling van de readergelden.

  Sluit dit venster
 • Extra vergoeding 'readergelden'

  Onlangs ontvingen een aantal uitgevers een extra vergoeding van Stichting UvO. Het afgelopen jaar hebben wij namelijk controles uitgevoerd bij een aantal hogescholen. Daarbij bleek dat er zonder toestemming content van verschillende uitgevers werd gebruikt. Na bemiddeling van Stichting UvO is daarvoor alsnog een vergoeding betaald die we nu aan de betrokken uitgevers uitkeren. De betrokken uitgevers zijn geïnformeerd. In de UvO webportal kunnen zij hun factuur en bijbehorende specificatie terugvinden.  

  Waar komt dit geld vandaan?
  Stichting UvO heeft afkoopregelingen getroffen met onderwijsinstellingen voor het hergebruik van content. Wij voeren regelmatig controles uit om het daadwerkelijke (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te onderzoeken. Dit doen we door digitale leeromgevingen en papieren readers te checken. Tijdens controles bij een aantal hogescholen bleek dat er materiaal werd (her)gebruikt dat nog niet was afgekocht en waar ook geen toestemming voor was aangevraagd. ‘Inbreuken’ noemen we dit. De betreffende hogescholen hebben hier alsnog een aanvullende vergoeding voor betaald. Door ons onderzoek weten we precies welke titels er onrechtmatig gebruikt zijn. Deze informatie vindt u terug op uw factuur.
   
  Doorbetaling freelance auteurs
  Zorg ervoor dat uw freelance auteurs ook een deel van deze vergoeding ontvangen. De precieze verdeling is afhankelijk van wat u contractueel overeen bent gekomen, maar doorgaans is dit 50%. Dit geldt enkel voor freelance auteurs. Medewerkers in loondienst hoeft u geen gedeelte hiervan te betalen. Ook freelance beeldmakers en makers van bladmuziek hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen direct via hun eigen verdeelorganisatie een vergoeding.
   
  Let op: deze vergoeding kan verdwijnen
  Steeds meer uitgevers kiezen ervoor om ‘hergebruik’ (reuse in course packs) gratis toe te staan in hun licentieovereenkomsten met hogescholen en universiteiten. Dat is uiteraard hun goed recht. De implicatie is echter wel dat deze uitgevers geen vergoeding meer zullen ontvangen vanuit Stichting UvO. Wij incasseren namelijk vergoedingen voor het hergebruik van content. Wilt u deze en andere vergoedingen blijven ontvangen van Stichting UvO? Let dan op de hergebruiksvoorwaarden bij toekomstige onderhandelingen met onderwijsinstellingen.

   

  Sluit dit venster
 • Podcast PRO & UvO

  De Zeven Hoofdzonden: een interviewserie over geleerde lessen, successen en hoofdbrekers in het collectief beheer. Frénk van der Linden, één van 's lands beste interviewers, spreekt in- en outsiders van de uitgeverswereld, het collectief beheer, en het auteursrecht. Sam Bruinsma, voorheen van Kluwer en Brill, wordt als eerste aan de tand gevoeld, en dat levert een goed gesprek op. 

  Luister de podcast via SoundCloud of Spotify.

  Sluit dit venster
 • Uitgevers ontvangen binnenkort vergoedingen afkoopsommen hoger onderwijs

  23 september 2020

   

  Uitgevers ontvingen eind september, uiterlijk begin oktober 2020 een vergoeding van Stichting UvO

   

  Waar komt dit geld vandaan?

  Uw vergoeding is afkomstig uit verschillende geldstromen.

  •       Afkoopregeling universiteiten

  Met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is een afkoopregeling getroffen: de ‘Easy Access-regeling’. Dit heeft UvO bewerkstelligd i.s.m. de Mediafederatie en de internationale uitgevers (IPRO). Universiteiten kunnen tot 50 pagina’s van uw content overnemen (met een maximum van 25%). Dit geldt voor papieren én digitale overnames.

  •        Afkoopregeling hogescholen

  Met de Vereniging van Hogescholen is ook een afkoopregeling afgesloten. Dit heeft UvO gerealiseerd i.s.m. de Mediafederatie en IPRO. Hogescholen kunnen 10.000 woorden uit boeken en 8.000 woorden uit tijdschriften overnemen. Dit geldt voor papieren én digitale overnames. 

  •        Thuiskopie-vergoedingen

  Stichting de Thuiskopie incasseert vergoedingen voor apparaten waarmee consumenten een privékopie kunnen maken (telefoons, iPads, etc.). Sommige dragers lenen zich voor het kopiëren van uitgegeven werk (zoals boeken, tijdschriften, kranten, websites, etc.). Daarom ontvangt u hier ook een deel van.

  •        Eigen vermogen UvO

  Stichting UvO heeft de afgelopen jaren een positief resultaat geboekt. De incasso stijgt, terwijl de administratiekosten relatief laag zijn gebleven. Daarom bieden wij deze baten aan aan uitgevers. Uiteraard worden over deze gelden geen administratiekosten berekend.

   

   

  Hoe wordt de hoogte van mijn vergoeding bepaald?

  De verdeling van de gelden, en daarmee uw aandeel, baseren we op onderzoek. U vindt uw aandeel in de verdeling terug op uw digitale factuur.

  • Op basis van geschat gebruik

  Hogescholen en universiteiten kopen ‘korte overnames’ van uw content af zonder dat zij het daadwerkelijke gebruik registreren. Daarmee is uw vergoeding is grotendeels niet ‘titelspecifiek’, maar een geschatte, redelijke vergoeding voor het gebruik van uw uitgegeven werk. Dit doen wij om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Zo krijgt u uiteindelijk meer uitgekeerd.

  • Op basis van steekproeven

  Elke drie jaar wordt het feitelijke, ‘titelspecifieke’ gebruik onderzocht bij onderwijsinstellingen. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau, die steekproeven uitvoert. Vervolgens wordt het aandeel per uitgever vastgesteld en een verdeelsleutel berekend. De verhouding van de uitgeversaandelen is daarmee zo nauwkeurig mogelijk.

  • Op basis van toestemmingsaanvragen

  Universiteiten kopen ook ‘middellange’ overnames af (tot 50 pagina’s). Daarom wordt voor deze categorie de info uit de steekproeven aangevuld met een gemiddeld uitgeversaandeel van de toestemmingsaanvragen over de afgelopen drie jaar. Zo houden wij de verdeling zo representatief mogelijk.

   

  LET OP: Betaal het auteursaandeel door

  Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van deze vergoeding. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.

  U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers (van foto’s, illustraties, bladmuziek en dagbladen) hoeft u ook niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (LIRA, Pictoright, etc.).

   

  Vragen? Neem gerust contact met ons op!

  Sluit dit venster
 • Readerregeling zijn ondergebracht bij Stichting UvO

  De collectieve regelingen voor het hoger onderwijs worden al vele jaren uitgevoerd door Stichting PRO. Stichting PRO is per 1 januari 2019 echter gesplitst, de readerregelingen zijn ondergebracht bij Stichting UvO. Voor u als uitgever verandert er uiteraard niets, u ontvangt vanaf 2019 echter de vergoedingen vanuit de readerregelingen van Stichting UvO en niet meer via Stichting PRO.

   

  Sluit dit venster
 • Auteursrecht in twee minuten

  Auteursrecht, waarom bestaat het eigenlijk en waar moet je rekening mee houden? Bekijk hier het filmpje van auteursrecht.nl!

  Sluit dit venster
 • Het gemak van collectief beheer

  Collectief beheer…..gemak voor makers én gebruikers. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal roept veel vragen op. Met collectief beheer wordt het gebruik van dit materiaal zo efficiënt mogelijk tegen zo laag mogelijk kosten geregeld. Zo is het voor gebruikers makkelijk geregeld en makers krijgen waar ze recht op hebben. Bekijk hier het filmpje!

  Sluit dit venster
 • PERSBERICHT - Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  PERSBERICHT 

  Den Haag, 30 september 2016

  Geschillencommissie Auteurscontractenrecht van start op 1 oktober 2016

  Auteurs, uitvoerend kunstenaars, uitgevers en producenten kunnen vanaf 1 oktober geschillen, waar zij onderling niet uitkomen, voorleggen aan de daartoe door de wetgever aangewezen Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  In de op 1 juli 2015 in werking getreden wet auteurscontractenrecht is voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor een efficiënte en laagdrempelige procedure om problemen tussen makers en exploitanten op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas hoeft te komen. Het gaat dan om problemen over de toepassing van de nieuwe wet en de uitleg van de overeenkomst die partijen gesloten hebben om het werk van de maker te exploiteren. Die meningsverschillen kunnen gaan over de billijkheid van het honorarium, gewenste beëindiging vanwege onvoldoende exploitatieresultaten of aanpassing van voor de maker onredelijk bezwarende bepalingen in de exploitatieovereenkomst.

  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is gericht op continuïteit van de relatie en probeert altijd in eerste instantie een schikking tot stand te brengen, bijvoorbeeld via bemiddeling door een deskundige. Mocht dat niet mogelijk zijn dan volgt een uitspraak, die onderdeel van de overeenkomst kan worden. Zowel de commissieleden als de deskundigen hebben ruime praktijkervaring met dit soort geschillen.

  Beide partijen kunnen een geschil indienen. Voor exploitanten geldt dat zij zich dienen te registreren. Voor makers is het onder omstandigheden mogelijk om via een gemachtigde anoniem te blijven. Aan de behandeling van het geschil zijn geen kosten verbonden voor partijen, behalve klachtengeld en registratiekosten voor exploitanten (in beide gevallen 150 euro). De Federatie Auteursrechtbelangen financiert de kosten van een procedure vanuit collectief voor rechthebbenden geïnde gelden. Het is ook niet nodig om een advocaat in te huren. Het klachtengeld wordt vergoed door de andere partij indien de indiener van het geschil in het gelijk wordt gesteld.

  De Geschillencommissie Auteurscontractenrecht is tot stand gekomen in overleg met Platform Makers en Platform Creatieve Media Industrie en met steun van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De nieuwe commissie wordt ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB).

  Meer informatie over de procedure en registratie bij deze commissie kunt u lezen op de website van de Geschillencommissie Auteurscontractenrecht.

  Sluit dit venster