Overige (onderwijs)instellingen

Geeft u onderwijs en gebruikt u daarbij auteursrechtelijk beschermd materiaal,  maar bent u géén mbo, hbo of wo-instelling? Ook dan bent u wettelijk verplicht om dit gebruik goed te regelen. Daaronder verstaan wij: het verkrijgen van toestemming van rechthebbenden én het betalen van een eerlijke (‘billijke’) vergoeding. Of u nu een bedrijfsopleiding aanbiedt of een cursusinstituut bent, bij Stichting UvO kunt u terecht.

 

Voorwaarden

-        U voldoet aan de onderwijsexceptie

-        U gebruikt auteursrechtelijk beschermd materiaal

-        U geeft onderwijs aan externe studenten (dus niet alleen eigen personeel)


Er zijn twee opties om het gebruik te regelen:
 

1. Sluit een afkoopregeling met UvO
U kunt jaarlijks een vast bedrag betalen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in uw onderwijs. Zo'n afkoopregeling is met name interessant als u veel ‘korte’ publicaties gebruikt. U koopt het (her)gebruik van dit materiaal af, waarmee u bent gevrijwaard van claims van rechthebbenden. Voordeel is dat u met een minimum aan administratieve lasten tóch compliant kan zijn. De hoogte van deze afkoopregeling is afhankelijk van uw daadwerkelijke gebruik én het aantal studenten. Neem contact met ons op voor meer informatie. Praktisch alle scholen en instellingen in het hoger onderwijs gingen u voor. 

Onder een korte overname verstaan wij:
- Niet groter dan 8.000 woorden uit een tijdschrift en niet meer dan 1/3 deel van het werk.
- Niet groter dan 10.000 woorden uit een boek en niet meer dan 1/3 deel van het werk.

Het gebruik van langere (ook wel: ‘niet-kort’) publicaties kan helaas niet afgekocht worden in één keer. Voor langere overnames vraagt u toestemming zodra u van plan bent het te gebruiken. Dat kan snel en makkelijk online, via de webportal. En die toestemming kunnen wij u (bijna) altijd geven. U ontvangt een aanvullende factuur waarna u gevrijwaard bent van claims van rechthebbenden.

Als blijkt dat u toch weinig auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruikt dan kunt u altijd ook voor de korte gedeeltes overstappen op het doen van losse aanvragen.

2. Losse Toestemmingsaanvragen
Zelfs als u weinig gebruik maakt van auteursrechtelijk beschermd materiaal kunt u bij ons terecht. Na aanmelding kunt u inloggen op de webportal en daar toestemming vragen voor korte en langere overnames van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Als toch blijkt dat u jaarlijks veel aanvragen moet doen, dan kunnen we altijd alsnog kijken naar een afkoopregeling.

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal