Overige (onderwijs)instellingen

Geeft u onderwijs en gebruikt u daarbij auteursrechtelijk beschermd materiaal,  maar bent u géén mbo, hbo of wo-instelling? Ook dan bent u wettelijk verplicht om dit gebruik goed te regelen. Daaronder verstaan wij: het verkrijgen van toestemming van rechthebbenden én het betalen van een eerlijke (‘billijke’) vergoeding. Of u nu een bedrijfsopleiding aanbiedt of een cursusinstituut bent, Stichting UvO kan u hierbij helpen.

 

Voorwaarden

-        U voldoet aan de onderwijsexceptie;

-        U gebruikt auteursrechtelijk beschermd materiaal;

-        U geeft onderwijs aan externe studenten (dus niet alleen eigen personeel).


Om het (her)gebruik te regelen zijn er zijn twee opties:

 

1. Sluit een afkoopregeling met UvO

U kunt jaarlijks een vast bedrag betalen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in uw onderwijs. Zo'n afkoopregeling is met name interessant als u veel ‘korte’ publicaties gebruikt. U koopt het (her)gebruik van dit materiaal af, waarmee u bent gevrijwaard van claims van rechthebbenden. Voordeel is dat u met een minimum aan administratieve lasten tóch compliant kan zijn. De hoogte van deze afkoopregeling is afhankelijk van uw daadwerkelijke gebruik én het aantal studenten. Neem contact met ons op voor meer informatie. Praktisch alle scholen en instellingen in het hoger onderwijs gingen u voor. 
Het gebruik van langere (ook wel: ‘niet-kort’) publicaties kan helaas niet in één keer worden afgekocht. Zodra u van plan bent langere overnames te gebruiken kunt u toestemming aanvragen. Dat kan snel en makkelijk online, via onze webportal. Die toestemming kunnen wij u bijna altijd geven. U ontvangt een aanvullende factuur waarna u gevrijwaard bent van claims van rechthebbenden.

 

2. Losse toestemmingsaanvragen

Gebruikt u slechts sporadisch publicaties (bijvoorbeeld niet meer dan een aantal keer per jaar)? Dan ligt het voor de hand om losse toestemmingsaanvragen te doen. Dat kan snel en makkelijk online, via onze webportal. En die toestemming kunnen wij u (bijna) altijd geven. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal