Privacy en cookies

Verwerking en soort gegevens
Voor de incasso van vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het onderwijs verwerkt Stichting UvO gegevens van onderwijsinstellingen, bedrijven en auteursrechthebbenden. In principe betreffen deze gegevens geen persoonsgegevens. In het geval deze gegevens herleidbaar zijn naar natuurlijke personen zijn deze gegevens ook aan te merken als persoonsgegevens. Het gaat dan om de volgende gegevens: uitleengegevens (naam + titel), naw-gegevens,  telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, KvK nummer, bankrekeningnummer en factuurbedragen.

Bewaartermijnen
De gegevens worden door Stichting UvO bewaard zolang als deze nodig zijn voor de inning en verdeling van de hierboven genoemde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging
Stichting UvO heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot gegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot gegevens, de toegang is afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Inschakeling derden
Stichting UvO maakt gebruikt van de diensten van Cedar B.V. die uit naam van Stichting UvO de volledige administratie van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbenden voert. In het geval dat hierbij persoonsgegevens worden verwerkt wordt Stichting UvO aangemerkt als een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke en Cedar B.V. als verwerker.

Cedar B.V. maakt voor de uitvoering van zijn diensten gebruik van derden. In het geval het verwerken van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van deze derden aan Cedar B.V. dan worden deze derden aangemerkt als subverwerkers.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Stichting UvO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Verstrekken persoonsgegevens aan organisaties in derde landen
Voor het uitoefenen van de rechten van uitgevers en voor de uitvoering van de met hun gesloten contracten verstrekt Stichting UvO gegevens aan zusterorganisaties die zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Het betreft hier niet de gegevens van bedrijven en onderwijsinstellingen.

Cookies
Stichting UvO maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen behouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van Stichting UvO goed te laten functioneren. Deze cookies zorgen ervoor dat u ingelogd kunt blijven tijdens uw bezoek aan de website.

Analytische cookies: Google Analytics en TAG Manager
Google Analytics en TAG Manager zijn diensten van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de (anonieme) bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Stichting UvO de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden verschillende cookies geplaatst.

Naam    Opslagperiode na plaatsing of update
__utma    2 jaar
__utmb    30 minuten
__utmc    gedurende de browsersessie
__utmt    10 minuten
__utmz    6 maanden
_ga    2 jaar

 

Analytische cookies: Microsoft Clarity
We gebruiken Microsoft Clarity om de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van onze website en -portal te meten en te verbeteren. Microsoft Clarity registreert pseudo-anonieme bezoekgegevens, zoals welke tijdzone bezoekers hebben ingesteld, welk besturingssysteem en -platform ze gebruiken, hun geografische herkomst als ze onze website bezoeken, hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina's, en interacties zoals muisbewegingen, klikken, scrollen, mouse-overs etc. Microsoft Clarity verzamelt geen ingevulde formuliervelden of persoonsgegevens. Als data wordt verzameld via opnames, verbergt Microsoft Clarity automatisch invoer in wachtwoordvelden en andere privacygevoelige velden. Aan bezoekers wordt een uniek ID toegekend, zodat Microsoft Clarity terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres. Het laatste octet van IP-adressen van bezoekers wordt op 0 gezet, zodat uw volledige IP-adres nooit wordt opgeslagen. De data worden maximaal 1 jaar opgeslagen. Door het gebruik van Microsoft Clarity kan Microsoft persoongegevens ontvangen, opslaan en gebruiken voor Microsoft Advertising. U leest meer over het privacybeleid, gegevensverwerking en gegevensbescherming door Microsoft in de Microsoft Privacy Statements.

Naam    Opslagperiode na plaatsing of update
_clck    1 jaar
_clsk    1 dag
CLID    1 jaar
ANONCHK    minimaal 1 browsersessie
MR    1 week
MUID    1 jaar
SM    gedurende de browsersessie

 

Analytische cookies: Piwik PRO
We gebruiken Piwik PRO om op een privacyvriendelijke manier de gebruikerservaring en gebruiksvriendelijkheid van onze website en -portal te meten en te verbeteren. Piwik PRO verzamelt en managet cookievoorkeuren en statistieken over de (anonieme) bezoekersstromen op de website. Hierbij worden verschillende cookies geplaatst.

Naam    Opslagperiode na plaatsing of update
_pk_id.3b1c073c-8f75-4448-a49c-c9e866c909e0.72ae    13 maanden of 30 minuten
(afhankelijk van uw cookie voorkeuren)
_pk_ses.3b1c073c-8f75-4448-a49c-c9e866c909e0.72ae    30 minuten
ppms_privacy_3b1c073c-8f75-4448-a49c-c9e866c909e0    1 jaar
stg_last_interaction    1 jaar

 

Uw privacyrechten
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u Stichting UvO verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Stichting UvO verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u Stichting UvO verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting UvO.

Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de privacy officer:

Stichting UvO
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

e-mail: privacy@stichting-uvo.nl 

telefoon: 023 – 799 7049