Privacy en cookies

Verwerking en soort gegevens
Voor de incasso van vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het onderwijs verwerkt Stichting UvO gegevens van onderwijsinstellingen, bedrijven en auteursrechthebbenden. In principe betreffen deze gegevens geen persoonsgegevens. In het geval deze gegevens herleidbaar zijn naar natuurlijke personen zijn deze gegevens ook aan te merken als persoonsgegevens. Het gaat dan om de volgende gegevens: uitleengegevens (naam + titel), naw-gegevens,  telefoonnummer, e-mailadres, relatienummer, KvK nummer, bankrekeningnummer en factuurbedragen.

Via de Google Analytics cookies waarvan Stichting UvO op haar website gebruik maakt, waarover hieronder meer, worden de IP-adressen waarbij het laatste octet is verwijderd van websitegebruikers verzameld. 

Bewaartermijnen
De gegevens worden door Stichting UvO bewaard zolang als deze nodig zijn voor de inning en verdeling van de hierboven genoemde vergoedingen voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal, of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Beveiliging
Stichting UvO heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van ongeautoriseerde toegang tot gegevens te beperken. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot gegevens, de toegang is afgeschermd en de beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Inschakeling derden
Stichting UvO maakt gebruikt van de diensten van Cedar B.V. die uit naam van Stichting UvO de volledige administratie van facturering van auteursrechtelijke vergoedingen tot de verdeling onder de rechthebbenden voert. In het geval dat hierbij persoonsgegevens worden verwerkt wordt Stichting UvO aangemerkt als een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke en Cedar B.V. als verwerker.

Cedar B.V. maakt voor de uitvoering van zijn diensten gebruik van derden. In het geval het verwerken van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de dienstverlening van deze derden aan Cedar B.V. dan worden deze derden aangemerkt als subverwerkers.

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Stichting UvO verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde autoriteit voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Verstrekken persoonsgegevens aan organisaties in derde landen
Voor het uitoefenen van de rechten van uitgevers en voor de uitvoering van de met hun gesloten contracten verstrekt Stichting UvO gegevens aan zusterorganisaties die zowel binnen als buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Het betreft hier niet de gegevens van bedrijven en onderwijsinstellingen.

Cookies
Stichting UvO maakt op haar website gebruik van functionele en analytische cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een bezoek aan een website naar uw computer worden gestuurd en worden uitgelezen door de browser bij het openen van een internetpagina. Door middel van het plaatsen van cookies kunnen internetgebruikers worden geïdentificeerd, voorkeursinstellingen bijhouden blijven en kan uiteenlopende informatie verzameld worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website van Stichting UvO goed te laten functioneren. Stichting UvO plaatst de volgende functionele cookies:
__cookiepolicy: deze cookie houdt bij of iemand de cookiepolicy heeft geaccepteerd. Deze cookie verloopt na 8.000 dagen.
__.ASPXAUTH: deze cookie houdt de username bij indien de websitegebruiker de checkbox “onthoud mijn inloggegevens” heeft aangevinkt. Deze cookie verloopt na een jaar.
__ ASP.NET_SessionId: deze cookie houdt bij of iemand is ingelogd en onder welke naam/bedrijf. Deze cookie verloopt na het sluiten van de browser.

Analytische cookies: Google Analytics
Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van de bezoekersstromen op de website. Aan de hand van deze informatie kan Stichting UvO de website verbeteren en het gebruiksgemak verhogen. Hierbij worden zes verschillende cookies geplaatst:

Naam

Opslagperiode na plaatsing of update

__utma

2 jaar

__utmb

30 minuten

__utmc

gedurende de browsersessie

__utmt

10 minuten

__utmz

6 maanden

_ga

2 jaar


Uw privacyrechten
Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt u Stichting UvO verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Stichting UvO verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Ook kunt u Stichting UvO verzoeken om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting UvO.

Voor het uitoefenen van bovenstaande privacyrechten of voor andere vragen omtrent privacy en/of cookies kunt u via onderstaande gegevens contact opnemen met de privacy officer:

Stichting UvO
t.a.v. de Privacy Officer
Postbus 3060
2130 KB Hoofddorp

e-mail: privacy@stichting-uvo.nl 

telefoon: 023 – 799 7049