Readervergoedingen

Onderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten (her)gebruiken auteursrechtelijk beschermd materiaal. Vroeger waren dit vooral readers of syllabi, maar steeds vaker gebeurt dit via digitale leeromgevingen (zoals Blackboard). Alle grote onderwijsinstellingen in Nederland betalen hiervoor een readervergoeding, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden. Dit doen zij op basis van de ‘onderwijsexceptie’ in de Auteurswet, die voorschrijft dat korte gedeelten overgenomen mogen worden, zolang daar een billijke vergoeding voor betaald wordt. Stichting UvO incasseert deze vergoedingen en keert deze uit aan rechthebbenden.

 

Incasso bij onderwijsinstellingen

Stichting UvO incasseert vergoedingen bij kleine en grote onderwijsinstellingen. Talloze kleinere onderwijsinstellingen kopen de billijke vergoeding voor ‘korte’ gedeelten collectief af bij ons. Voor het mbo is er een gecombineerde UvO/Reprorecht-afkoopregeling.

Daarnaast heeft een aantal grotere onderwijsinstellingen een aanvullende Easy Access-afkoopregeling getroffen. Zo mogen de 36 hogescholen van de Vereniging Hogescholen overnames gebruiken tot en met 50 pagina's, mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Voor universiteiten aangesloten bij UNL geldt een grens van 40 pagina's en 20% van een werk. Deze afkoopsommen worden ieder jaar geïndexeerd op basis van mutaties in studentenaantallen en een algemene prijsindex.

Hergebruik dat buiten de standaard afkoopregelingen valt wordt extra afgerekend door onderwijsinstellingen. Dit gebeurt door middel van toestemmingsaanvragen en Printing-on-Demand-afkoop (PoD).

 

Uitkeren aan uitgevers

Stichting UvO is van mening dat uitgevers recht hebben op een redelijke vergoeding voor het (her)gebruik van hun materiaal binnen het onderwijs. Daarom doen wij voortdurend onderzoek en voeren wij steekproeven uit. Dat gebruiken wij om een verdeelsleutel op te stellen om het geïncasseerde geld te kunnen verdelen. Deze verdeelsleutel wordt elke drie jaar herzien. Losse toestemmingsaanvragen krijgen uitgevers individueel en ‘titelspecifiek’ uitgekeerd.

 

Uitgevers van de volgende categorieën werk komen doorgaans in aanmerking voor een vergoeding:

- Wetenschappelijke boeken en tijdschriften

- Studieboeken en -tijdschriften

 

Let op: betaal uw auteurs door

De readervergoeding is een bruto vergoeding voor uitgevers. Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van dit geld. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.

U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers van foto’s, illustraties, bladmuziek en dagbladen hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (Lira, Pictoright, etc.).