Met wie wij samenwerken

Stichting UvO is een auteursrechtenorganisatie voor uitgevers. Er zijn vergelijkbare organisaties voor visuele makers (Pictoright), schrijvers (Lira) en componisten (Buma Stemra). UvO treedt vaak gezamenlijk met deze stichtingen op om de belangen van alle auteursrechthebbenden in Nederland te behartigen. Ook worden afspraken gemaakt over hoe de vergoedingen worden verdeeld.

 

Partijen die direct betrokken zijn bij de afkoopregelingen

De Mediafederatie Brancheorganisatie voor Nederlandse Uitgevers
UNL Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (voorheen VSNU)
Vereniging van Hogescholen Koepelorganisatie Vereniging van Hogescholen
MBO Raad Landelijke brancheorganisatie voor instellingen actief in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (voorheen BVE Raad) 
IPRO Founded by the International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers STM for collecting and distributing the copyright fees from educational institutions. 

 

Nederlandse zusterorganisaties

VOI©E Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren
Stichting Reprorecht Incasseert en verdeelt reprorechtvergoedingen, voor het maken van losse kopieën
Stichting Leenrecht Incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen
Stichting Thuiskopie  Incasseert en verdeelt thuiskopievergoedingen
Stichting Lira Voor schrijvers, vertalers & journalisten
Stichting Pictoright Voor beeldmakersBuitenlandse zusterorganisaties

Centre Français d'éxploitation du droit de copie (CFC) 
Franse auteursrechtenorganisatie
Copyright Clearance Centre Amerikaanse reprorechtorganisatie
Copyright Licensing Agency Britse reprorechtorganisatie
VG Wort Duitse reprorechtorganisatie
International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers (STM) Internationale vereniging van wetenschappelijke uitgevers
International Publishers Association Internationale federatie van nationale uitgeversassociaties 
Publishers Licensing Society Britse organisatie voor uitgevers, verdeelt uitgeversaandeel van de door Copyright Licensing Agency geïncasseerde vergoedingen
SABAM Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
Vlaamse Uitgevers Vereniging Brancheorganisatie van Vlaamse uitgeversOverig

NVPI De branchevereniging van de entertainmentindustrie
Vereniging van Openbare bibliotheken Sectorinstituut en brancheorganisatie van en voor openbare bibliotheken in Nederland