Tarieven

Uitleg berekening paginatarieven

 

Paginatarieven 2021

 

Niet-korte overnames 

2021
Met toestemming  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,173
Niet-korte overnames buitenlands:        €  0,240
Niet-korte overnames (niet meer in de handel):  €  0,045
   
Met toestemming, uitgever onbekend (Vrijwaringsfonds) 
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,206
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,281
   
Inbreuken  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,240
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,305
   
Inbreuken, uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,273
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,346
   
Illustraties  
Illustraties Nederlands  €  0,046
Illustraties buitenlands  €  0,059
   

Korte overnames

 
Korte overnames Nederlands:  €  0,046
Korte overnames buitenlands:  €  0,059
   
Uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Korte overnames Nederlands:  €  0,076
Korte overnames buitenlands:  €  0,095

 

Toelichting paginatarieven

Algemeen

De door UvO gehanteerde paginatarieven zijn afgeleid van de zogenaamde bloemlezingsregeling voor onderwijsuitgaven. Deze regeling maakt het mogelijk dat uitgevers content van elkaar overnemen. Deze nog steeds door uitgevers gehanteerde regeling stamt uit 1974 en berekent het (gemiddelde) auteurshonorarium van een (gemiddelde) paginaprijs. Op basis van het gemiddelde auteurshonorarium van 10% en een gemiddelde paginaprijs van 25 guldencent, gold voor de eerste readerregelingen een billijke vergoeding van 2,5 guldencent per pagina. De gemiddelde volledige paginaprijs van 25 guldencent is tevens gehanteerd als uitgangspunt voor de tariefgrondslagen van niet-korte gedeelten en schadevergoedingen.

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Daarbij dient, los van de prijsindexatie, rekening gehouden te worden met de reguliere prijsstijgingen van de content van uitgevers. Door alleen een inflatiecorrectie toe te passen, ontstaat het risico dat de primaire exploitatie gevaar loopt doordat in verhouding, de prijs voor het hergebruik goedkoper wordt.

Over de paginatarieven 2021

Bovenstaande tarieven zijn paginatarieven en gelden voor de overnames die gepubliceerd worden in 2021. 

    • Berekening factuurbedrag: Het totale factuurbedrag is uiteraard afhankelijk van de oplage. De oplage wordt bepaald door het aantal exemplaren dat gedrukt wordt (reader/syllabus) of door het aantal studenten dat toegang heeft tot de overname(s) middels een digitale leeromgeving.
    • BTW: Over de niet-korte overnames wordt 21% BTW berekend. Op de overige categorieën is geen BTW van toepassing.
    • Onderwijsinstellingen zonder afkoopregeling: Vrijwel alle onderwijsinstellingen (hbo en wo) maken gebruik van een afkoopsom voor het gebruik van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermde werken. Voor onderwijsinstellingen die geen gebruik maken van onze afkoopregeling zijn de paginatarieven voor ‘korte overnames’ van toepassing.
    • Uit-de-handel-tarief: Voor werken die niet meer in de handel zijn, geldt het vaste tarief van 4,5 eurocent. Indien hier echter vooraf geen toestemming voor wordt gevraagd, zal het hogere inbreuktarief worden gehanteerd.


Oude paginatarieven

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal