Tarieven

Uitleg berekening paginatarieven

 

Paginatarieven 2024

 

Niet-korte overnames 

 
Met toestemming  
Niet-korte overnames Nederlands: € 0,188
Niet-korte overnames buitenlands:        €  0,260
Niet-korte overnames (niet meer in de handel):  €  0,045
   
Met toestemming, uitgever onbekend (Vrijwaringsfonds) 
Niet-korte overnames Nederlands: €  0,224
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,304 
   
Inbreuken  
Niet-korte overnames Nederlands:  € 0,260
Niet-korte overnames buitenlands:  € 0,330
   
Inbreuken, uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Niet-korte overnames Nederlands:  €  0,296
Niet-korte overnames buitenlands:  €  0,374
   
Illustraties  
Illustraties Nederlands  €  0,050
Illustraties buitenlands  €  0,064
   

Korte overnames

 
Korte overnames Nederlands:  €  0,050
Korte overnames buitenlands:  €  0,064
   
Uitgever onbekend (vrijwaringsfonds)  
Korte overnames Nederlands:  €  0,083
Korte overnames buitenlands:  €  0,103

 

Toelichting paginatarieven

De door UvO gehanteerde paginatarieven zijn afgeleid van de zogenaamde bloemlezingsregeling voor onderwijsuitgaven. Deze regeling maakt het mogelijk dat uitgevers content van elkaar overnemen. Deze nog steeds door uitgevers gehanteerde regeling stamt uit 1974 en berekent het (gemiddelde) auteurshonorarium van een (gemiddelde) paginaprijs. Op basis van het gemiddelde auteurshonorarium van 10% en een gemiddelde paginaprijs van 25 guldencent, gold voor de eerste readerregelingen een billijke vergoeding van 2,5 guldencent per pagina. De gemiddelde volledige paginaprijs van 25 guldencent is tevens gehanteerd als uitgangspunt voor de tariefgrondslagen van niet-korte gedeelten en schadevergoedingen.

Bovenstaande tarieven zijn paginatarieven en gelden voor de overnames die gepubliceerd worden in 2024. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd conform de CAO loonindex over een geheel voorgaand jaar (inflatiecorrectie). 

- Berekening factuurbedrag: Het totale factuurbedrag is afhankelijk van het aantal pagina's, het paginatarief en de oplage. De oplage wordt bepaald door het aantal exemplaren dat gedrukt wordt (reader/syllabus) of door het aantal studenten dat toegang heeft tot de overname(s) middels een digitale leeromgeving.

- Btw: Over de niet-korte overnames wordt 21% btw berekend. Op de overige categorieën is geen btw van toepassing.

- Onderwijsinstellingen zonder afkoopregeling: Vrijwel alle onderwijsinstellingen (hbo en wo) maken gebruik van een afkoopsom voor het gebruik van korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermde werken. Voor onderwijsinstellingen die géén gebruik maken van een UvO-afkoopregeling zijn de paginatarieven voor ‘korte overnames’ van toepassing.

- Uit-de-handel-tarief: Voor werken die niet meer in de handel zijn, geldt het vaste tarief van 4,5 eurocent. Indien hier echter vooraf geen toestemming voor wordt gevraagd, zal het hogere inbreuktarief worden gehanteerd.


Oude paginatarieven

Tarieven 2023
-
 Tarieven 2024

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal