Uitgevers ontvangen binnenkort vergoedingen afkoopsommen hoger onderwijs

23 september 2020

 

Uitgevers ontvingen eind september, uiterlijk begin oktober 2020 een vergoeding van Stichting UvO

 

Waar komt dit geld vandaan?

Uw vergoeding is afkomstig uit verschillende geldstromen.

  •       Afkoopregeling universiteiten

Met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) is een afkoopregeling getroffen: de ‘Easy Access-regeling’. Dit heeft UvO bewerkstelligd i.s.m. de Mediafederatie en de internationale uitgevers (IPRO). Universiteiten kunnen tot 50 pagina’s van uw content overnemen (met een maximum van 25%). Dit geldt voor papieren én digitale overnames.

  •        Afkoopregeling hogescholen

Met de Vereniging van Hogescholen is ook een afkoopregeling afgesloten. Dit heeft UvO gerealiseerd i.s.m. de Mediafederatie en IPRO. Hogescholen kunnen 10.000 woorden uit boeken en 8.000 woorden uit tijdschriften overnemen. Dit geldt voor papieren én digitale overnames. 

  •        Thuiskopie-vergoedingen

Stichting de Thuiskopie incasseert vergoedingen voor apparaten waarmee consumenten een privékopie kunnen maken (telefoons, iPads, etc.). Sommige dragers lenen zich voor het kopiëren van uitgegeven werk (zoals boeken, tijdschriften, kranten, websites, etc.). Daarom ontvangt u hier ook een deel van.

  •        Eigen vermogen UvO

Stichting UvO heeft de afgelopen jaren een positief resultaat geboekt. De incasso stijgt, terwijl de administratiekosten relatief laag zijn gebleven. Daarom bieden wij deze baten aan aan uitgevers. Uiteraard worden over deze gelden geen administratiekosten berekend.

 

 

Hoe wordt de hoogte van mijn vergoeding bepaald?

De verdeling van de gelden, en daarmee uw aandeel, baseren we op onderzoek. U vindt uw aandeel in de verdeling terug op uw digitale factuur.

  • Op basis van geschat gebruik

Hogescholen en universiteiten kopen ‘korte overnames’ van uw content af zonder dat zij het daadwerkelijke gebruik registreren. Daarmee is uw vergoeding is grotendeels niet ‘titelspecifiek’, maar een geschatte, redelijke vergoeding voor het gebruik van uw uitgegeven werk. Dit doen wij om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden. Zo krijgt u uiteindelijk meer uitgekeerd.

  • Op basis van steekproeven

Elke drie jaar wordt het feitelijke, ‘titelspecifieke’ gebruik onderzocht bij onderwijsinstellingen. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau, die steekproeven uitvoert. Vervolgens wordt het aandeel per uitgever vastgesteld en een verdeelsleutel berekend. De verhouding van de uitgeversaandelen is daarmee zo nauwkeurig mogelijk.

  • Op basis van toestemmingsaanvragen

Universiteiten kopen ook ‘middellange’ overnames af (tot 50 pagina’s). Daarom wordt voor deze categorie de info uit de steekproeven aangevuld met een gemiddeld uitgeversaandeel van de toestemmingsaanvragen over de afgelopen drie jaar. Zo houden wij de verdeling zo representatief mogelijk.

 

LET OP: Betaal het auteursaandeel door

Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van deze vergoeding. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.

U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers (van foto’s, illustraties, bladmuziek en dagbladen) hoeft u ook niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (LIRA, Pictoright, etc.).

 

Vragen? Neem gerust contact met ons op!