De Readerregeling

Easy Access-regeling
De VSNU heeft namens alle aangesloten universiteiten een afkoopregeling getroffen met stichting UvO, de Easy Access-regeling. Met deze regeling wordt het hergebruik van auteursrechtelijke beschermd materiaal binnen het onderwijs verder vereenvoudigd.

Easy Access-regeling – wat mag u overnemen?
U kunt 50 pagina’s overnemen uit een werk met een maximum van 25% van dat werk. Er wordt dus niet meer gekeken naar het aantal woorden om vast te stellen of dit gebruik al onder de afkoop valt die elke universiteit betaalt.

Meer overnemen? Ook dat is nog altijd mogelijk!
Als u meer wilt overnemen dan 50 pagina’s of meer dan 25% van het werk, dan heeft u de volgende opties:

  1. meer dan 25% maar tot ⅓; u vraagt eenvoudig toestemming aan via de portal en ontvangt deze direct.
  2. meer dan ⅓ tot 50%; Stichting UvO bemiddelt voor u met de uitgever, tenzij het boek uit de handel is, dan kunt u dat direct met UvO regelen op de portal.
  3. meer dan 50%; u kunt een aanvraag indienen via de portal. Stichting UvO faciliteert de aanvraag namens u.

De portal is aangepast aan de Easy Access-regeling met de daarbij behorende voorwaarden. U vraagt nu eenvoudig via de portal toestemming aan.


Indien u meer dan 50 pagina's of 25% van het werk overneemt, gelden de volgende regels:

  • Voorafgaand aan de publicatie vraagt u via de portal toestemming aan UvO
  • In alle gevallen vermeldt u de brongegevens van de overname duidelijk.
  • U ontvangt een factuur voor de aangevraagde lange overnames volgens de gehanteerde tarieven.
  • Bewijsexemplaren blijven beschikbaar voor eventuele inzage.

 

Digitaal onderwijsmateriaal?
Digitaal hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal? Geen probleem. Ook de digitale overnames zijn onder dezelfde voorwaarden gedekt door de Easy Access-regeling.

Wijzigingen ten opzichte van oude regeling
Klopt het dat ik:

-          Geen bewijsexemplaren meer hoef up te loaden? Ja!

-          Geen woorden meer hoef te tellen? Ja!

-          Meer kan gebruiken dan de vorige regeling? Ja!

 

You can find more information in the agreement.

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal