De Easy Access-regeling 2023 (wo) voor UNL-universiteiten

 Easy Access-regeling 2023 (wo)

Klik op de afbeelding om deze te vergroten (jpg) | Klik hier voor de printversie (in pdf) 

Veertien universiteiten, één afkoopregeling
Per 1-1-2023 heeft UNL namens alle aangesloten universiteiten in Nederland een nieuwe afkoopregeling getroffen met Stichting UvO: de nieuwe Easy Access-regeling (wo). Daardoor is het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het wetenschappelijk onderwijs eenvoudiger dan ooit.

Papier én digitaal
U kunt voortaan tot en met 40 pagina’s overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximaal 20% van dat werk is. Bijvoorbeeld: uit een boek van 200 pagina’s kunt u 40 pagina’s overnemen (20% dus) en aan uw studenten geven. Dit 'hergebruik' is namelijk afgekocht door uw universiteit. Dat geldt voor papier én digitaal materiaal.

Afbeeldingen
Ook het gebruik van afbeeldingen is afgekocht met deze regeling. Er is géén maximum verbonden aan het aantal afbeeldingen dat in een PowerPoint-presentatie geplaatst mag worden. Wel zijn er twee voorwaarden: maximaal 25 afbeeldingen uit één werk (bijv. een boek) én maximaal 10 werken van één en dezelfde maker.

Wat als ik meer dan 40 pagina's wil gebruiken?
Wilt u meer dan 40 pagina’s of meer dan 20% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling (wo). U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de UvO portal. U ontvangt direct toestemming of UvO faciliteert de aanvraag voor u. Deze nieuwe grens geldt met terugwerkende kracht per 1-1-2023.

Voor overige vragen zie de FAQ voor universiteiten.

 

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal