Webportal universiteiten aangepast

Met de nieuwe Easy Access-regeling 2023-2025 zijn er nieuwe voorwaarden gesteld voor universiteiten. De nieuwe UvO-webportal is vanaf heden te gebruiken. Hieronder vindt u meer informatie.


Aanpassingen UNL-portal
Het formulier in de UvO-webportal om toestemming aan te vragen voor een langere (of: ‘niet-korte’) overname is vrijwel hetzelfde gebleven. De voornaamste aanpassingen zijn:

- Een ‘niet-korte’ overname bestaat voortaan uit meer dan 40 pagina’s en/of meer dan 20% van een werk;
- De grens van 40 pagina’s / 20% geldt met terugwerkende kracht, per 1-1-2023.

Voorheen was de grens voor universiteiten 50 pagina’s (mits 25% van het oorspronkelijke werk). Met de nieuwe Easy Access-regeling mogen docenten echter voortaan tot en met 40 pagina’s overnemen uit publicaties (mits 20% van het werk). Mogelijk zijn er dus overnames tussen de 40 en 50 pagina’s in uw leeromgeving waarvoor nog geen toestemming is verkregen en/of is afgerekend.

Toestemming verkrijgen kan nog steeds gemakkelijk via de UvO-webportal. In sommige gevallen wordt er direct toestemming verleend, en anders informeert Stichting UvO bij de desbetreffende uitgever(s) of zij toestemming verlenen. In veel gevallen ontvangt u direct goedkeuring. Zo kunt u eenvoudig uw toestemmingen regelen voor lange overnames.

Stel uw AIP-medewerkers en docenten op de hoogte van deze nieuwe grens, zodat u compliant blijft!

Zie ook onze FAQ: Hoe regel ik het gebruik van 40+ pagina’s?