Jaarverslag 2022 nu online \ 13 juli 2023

Het jaar 2022 was in meerdere opzichten een interessant jaar voor Stichting UvO. Het toezichthoudend bestuur verwelkomde Bernard Aleva namens de internationale uitgevers. Er werden afspraken met onderwijsinstellingen gemaakt om inbreuken terug te dringen, waarbij de CopyrightCheck van SURF vermoedelijk een belangrijke rol zal gaan spelen. En in 2022 werd ook het intensieve proces afgerond om inzicht te krijgen in het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal bij universiteiten (UNL). Op basis van die resultaten wordt een nieuwe overeenkomst gesloten met UNL voor de komende drie jaar. Daarnaast is een nieuwe verdeelsleutel toegepast om de readergelden te verdelen, waarbij tientallen nieuwe rechthebbenden geld ontvingen vanuit UvO. Het verkrijgen van de juiste gegevens van deze nieuwe rechthebbenden bleek een arbeidsintensief proces, dat helaas niet binnen het kalenderjaar kon worden afgerond. Daardoor is de pot met te verdelen gelden gegroeid. De verwachting is echter dat deze som het komende jaar weer op het oude niveau komt, en zoveel mogelijk rechthebbenden de vergoeding ontvangen waar ze recht op hebben.

Ondanks deze veranderingen waren de bedrijfslasten in 2022 met 874 duizend euro ruim 14% lager dan begroot en komen uit op 8,9% van de geïncasseerde auteursrechtgelden. Dit heeft te maken met incidentele kosten die het jaar ervoor werden gemaakt, waaronder de ontwikkeling van een IT-applicatie en een ingewonnen advies.

De rechtenopbrengsten van Stichting UvO daalden licht naar 9,8 miljoen, een daling van 0,5%. Dit komt mede doordat er met universiteiten een lager afkoopbedrag is overeengekomen over 2022. Maar na een lange periode van onzekerheid, kunnen uitgevers nu rekenen op een stabiele geldstroom die de komende jaren zelfs zal stijgen. De ambitie van Stichting UvO is en blijft om het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs collectief te regelen.

Het transparantieverslag inclusief jaarrekening  2022 is te downloaden via deze link.

Print deze pagina