UNL en Stichting UvO ondertekenen nieuwe Easy Access-regeling 2023-2025 \ 23 mei 2024

Universiteiten van Nederland (UNL, voorheen VSNU) en Stichting UvO hebben de nieuwe Easy Access-regeling (EAR II) voor de periode 2023-2025 ondertekend. Met deze overeenkomst kopen universiteiten het hergebruik van korte gedeeltes (tot en met 25 pagina’s) en langere gedeeltes tot een maximum van 40 pagina’s af. Ook het hergebruik van afbeeldingen en bladmuziek valt onder deze regeling.

Gedurende de looptijd van de regeling zal de afkoopsom geleidelijk stijgen, in verband met een door UvO geconstateerde toename in hergebruik. Om tegemoet te komen aan de zorgen van uitgevers over vervangend hergebruik, wordt het maximum aantal pagina’s dat onder de regeling valt, verlaagd van 50 naar 40 pagina’s.

Partijen zijn overeengekomen dat de CopyrightCheck van SURF wordt ingezet om daadwerkelijk gebruik te meten – de implementatie daarvan is inmiddels gestart. Uiteindelijk willen we daarmee het volume van hergebruik meten zodat we een goede basis hebben voor een billijke vergoeding. We verwachten daarnaast dat de inzichten ook bij gaan dragen aan een goede verdeling van de afkoopgelden over de uitgevers.

Partijen zijn nog in goed overleg over 40+ rapportages. De exacte specificaties zullen binnen drie maanden worden opgesteld.

De regeling werkt met terugwerkende kracht per 1-1-2023. Het getekende contract is hier te vinden.

Print deze pagina