Waarom ontvang ik een factuur?

Stichting UvO verstuurt verschillende typen facturen naar hogescholen. Dit zijn de meest voorkomende:

1. Afkoopfactuur hbo
Hogescholen betalen een generieke afkoopsom voor het (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Deze wordt jaarlijks verstuurd rond maart. In de Easy Access-regeling (voorheen de ‘readerregeling’) staan alle afspraken en voorwaarden.

2. Factuur n.a.v. toestemmingsaanvraag
Hogescholen kunnen toestemming vragen voor het gebruik van ‘niet-kort’ (oftewel: langere) publicaties. UvO stuurt een factuur voor dit gebruik. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op het type overname, het aantal pagina's, het paginatarief dat daarbij hoort, hoeveel studenten toegang hadden (de 'oplage') en het aantal afbeeldingen.

3. Factuur voor Printing on Demand-regeling (PoD)
Onderwijsinstellingen kunnen gebruik maken van de aanvullende Printing on Demand-regeling (PoD-regeling) van Stichting UvO. Dit is een extra maatwerk-regeling wanneer er veel materiaal wordt gebruikt boven de reguliere afkoop (meer dan 50 pagina’s / 25% uit een werk). Ieder kwartaal leveren onderwijsinstellingen aan UvO een overzicht van readers/syllabi die gebruikt zullen worden in het komende kwartaal, inclusief welke overnames hierin zitten. Na afloop van het kwartaal geven zij door hoeveel readers er daadwerkelijk zijn geprint/verkocht. Onderwijsinstellingen ontvangen een PoD-factuur op basis van deze definitieve aantallen.

Print deze pagina