Wat is de woordgrens voor een theaterstuk?

Daar zijn geen afspraken over gemaakt. De Readerregeling noemt enkele veelvoorkomende categorieën (boeken, tijdschriften, poëzie, proza), bladmuziek en afbeeldingen). Is het werk niet onder te brengen in één van deze categorieën – zoals met een theaterstuk – dan zullen we dit per stuk bekijken. Er is hier geen aparte richtlijn voor, maar de meest werkbare oplossing is dat deze ondergebracht zal worden in de categorieën literatuur (woordgrens 2500 woorden) of poëzie (100 regels).

Print deze pagina