De Easy Access-regeling (wo)

 Klik op de afbeelding om deze te vergroten (jpg) | Klik hier voor de printversie (in pdf) 

 

Veertien universiteiten, één afkoopregeling
UNL (voorheen VSNU) heeft namens alle aangesloten universiteiten in Nederland een afkoopregeling getroffen met Stichting UvO: de Easy Access-regeling. Daardoor is het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal binnen het wetenschappelijk onderwijs eenvoudiger dan ooit.

Voor de volledige overeenkomst zie de pagina 'Downloads'.

Gepubliceerd werk
U kunt tot en met 50 pagina’s overnemen uit een werk, op voorwaarde dat dit maximaal 25% van dat werk is. Bijvoorbeeld: uit een boek van 200 pagina’s kunt u 50 pagina’s overnemen (25% dus) en aan uw studenten geven. Dit 'hergebruik' is namelijk afgekocht door uw universiteit. Dat geldt voor papier én digitaal materiaal.

Afbeeldingen
Ook het gebruik van afbeeldingen is afgekocht met deze regeling. Er is géén maximum verbonden aan het aantal afbeeldingen dat in een PowerPoint-presentatie geplaatst mag worden. Wel zijn er twee voorwaarden: maximaal 25 afbeeldingen uit één werk (bijv. een boek) én maximaal enkele werken van één en dezelfde maker.

Wat als ik meer dan 50 pagina's wil gebruiken?
Wilt u meer dan 50 pagina’s of meer dan 25% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling (wo). U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de UvO portal. U ontvangt direct toestemming of UvO faciliteert de aanvraag voor u.

Voor overige vragen zie de FAQ voor universiteiten.

Inloggen Webportal

Inloggen Webportal