Wat zijn readervergoedingen?

Stichting UvO incasseert readervergoedingen en keert deze uit aan rechthebbenden.

  •  Readervergoeding 'kort':
Onderwijsinstellingen zoals hogescholen en universiteiten (her)gebruiken auteursrechtelijk beschermd materiaal. Vroeger waren dit vooral readers of syllabi, maar steeds vaker gebeurt dit via digitale leeromgevingen (zoals Blackboard). Alle grote onderwijsinstellingen in Nederland betalen hiervoor een readervergoeding, bedoeld als compensatie voor auteursrechthebbenden. Dit doen zij op basis van de ‘onderwijsexceptie’ in de Auteurswet, die voorschrijft dat korte gedeelten overgenomen mogen worden, zolang daar een billijke vergoeding voor betaald wordt.
 
  • Readervergoeding lang of 'niet-kort':
Daarnaast hebben een aantal grotere onderwijsinstellingen aanvullende afkoopregelingen getroffen. Zo zijn er 36 hogescholen en 14 universiteiten die door middel van een Easy Access-afkoopregeling langere, of 'niet-korte' overnames mogen gebruiken tot en met 50 pagina’s, mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Hiervoor dienen uitgevers wel een machtiging (volmacht) te verlenen aan Stichting UvO.
 
  • Readervergoeding 'titelspecifiek':
Soms willen onderwijsinstellingen langere overnames (ook wel: ‘niet-kort’) gebruiken in hun onderwijs. Daarvoor kunnen ze apart toestemming aanvragen via Stichting UvO en een aparte, aanvullende vergoeding betalen. Omdat er per titel wordt afgerekend, worden deze gelden 'titelspecifiek' uitgekeerd aan de desbetreffende uitgevers. 
Print deze pagina