Wat zijn readervergoedingen?
Readervergoedingen zijn de vergoedingen die door (onderwijs)instellingen worden betaald voor de overname van (gedeelten van) auteursrechtelijk beschermde werken in onderwijsmateriaal, zoals in readers of dictaten. Als uitgever ontvangt u mogelijk twee verschillende vergoedingen: één gebaseerd op de korte overnames middels een afkooprepartitie, en één gebaseerd op de niet-korte overnames die titelspecifiek worden uitgekeerd.  

Onderscheid korte en niet-korte gedeelten
Er wordt onderscheid gemaakt tussen een overname van korte gedeelten en van zogenoemde niet-korte gedeelten uit auteursrechtelijk beschermd materiaal.
 
De overnames van korte gedeelten zijn door de instellingen in het hoger onderwijs afgekocht. Deze gelden worden dan ook wel afkoopgelden genoemd. De gelden kunnen door deze afkoopregeling uiteraard niet titelspecifiek worden uitgekeerd maar worden op basis van historische aandelen uitgekeerd.
 
Voor de overnames van niet-korte gedeelten dient de instelling vooraf toestemming te vragen aan de rechthebbenden. Dit gebruik wordt apart afgerekend. Hierdoor zijn deze gelden wel titelspecifiek uit te keren.
 
 
Print deze pagina