Kort gedeelte

Korte gedeelten en korte auteursrechtelijk beschermde werken mogen zonder voorafgaande toestemming van de auteursrechthebbenden worden overgenomen in onderwijspublicaties, zoals readers. Deze afbakening wordt ondersteund door de Mediafederatie.

Samengevat is een kort gedeelte:

  • niet meer dan 10.000 woorden uit een niet-literair boek, èn niet meer dan een derde van het oorspronkelijke werk;
  • uit literaire geschriften maximaal 2500 woorden of maximaal 100 regels poëzie;
  • bij tijdschriften maximaal 8000 woorden, èn niet meer dan een derde van het betreffende werk;