Uitkering vergoeding auteursrecht vanuit hoger onderwijs

Stichting UvO keerde onlangs aan betrokken Nederlandse uitgevers een vergoeding uit voor het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in het onderwijs, de zgn. readervergoedingen

In onze webportal vindt u uw digitale ‘repartitiefactuur’ terug. 

Betaal het auteursaandeel door
Dit is een bruto vergoeding voor uitgevers. Uw freelance auteurs hebben waarschijnlijk recht op een gedeelte van dit geld. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. De hoogte van de doorbetaling is afhankelijk van uw eigen contractuele afspraken met auteurs. U mag eventueel gemaakte verdelingskosten inhouden, indien u dat bent overeengekomen.

U hoeft niet door te betalen aan uw medewerkers in loondienst. Ook freelance makers van foto’s, illustraties, bladmuziek, dagbladen en algemene boeken hoeft u niet door te betalen: zij ontvangen namelijk vergoedingen via hun eigen organisaties (Lira, Pictoright, etc.).

Vergoeding verschilt ieder jaar
De precieze hoogte van uw vergoeding kan per jaar verschillen. De hoogte hiervan wordt namelijk gebaseerd op onderzoek en steekproeven. Daarnaast kan het bedrag aangevuld worden met incidentele inkomsten of een overschot uit het eigen vermogen.

Ook de nieuwe afspraken met universiteiten (UNL, voorheen VSNU) kunnen van invloed zijn. Voorheen bestond de afkoop uit een klein gedeelte voor korte overnames en een groot gedeelte voor middellange overnames. Sinds 1 januari jl. zijn dat twee gelijke delen geworden in de afkoop. Daardoor ontvangen uitgevers die een hoog aandeel ‘kort’ ontvangen nu waarschijnlijk meer geld, en uitgevers met een hoog aandeel ‘middellang’ waarschijnlijk minder geld.

Vragen? 
Voor meer informatie zie onze FAQ. Voor overige vragen neem gerust contact met ons op. 

 

Print deze pagina