Hoe regel ik het gebruik van 40+ pagina’s?

Wilt u meer dan 40 pagina’s of meer dan 20% van een werk overnemen? Dit valt buiten de Easy Access-regeling 2023 (wo). U dient daarom toestemming aan te vragen bij de rechthebbende. Dit kan gemakkelijk via de UvO-webportal. U ontvangt direct toestemming of UvO faciliteert de aanvraag voor u.

UvO bepaalt aan de hand van de precieze omvang hoe de toestemming verkregen moet worden. Wij hanteren drie categorieën:

1)     20% tot ⅓ van het werk: u ontvangt direct toestemming via de portal.

2)     ⅓ tot 50%: UvO bemiddelt voor u met de uitgever. Een uitzondering geldt voor boeken die uit de handel zijn: dit kan vaak direct worden geregeld in de portal.

3)     50% of meer: UvO faciliteert de aanvraag namens u.