Voortzetting afkoopregeling auteursrecht universiteiten 2021

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) en uitgeversorganisatie Stichting UvO zijn overeengekomen de Easy Access-regeling (wo) te verlengen met een periode van één jaar, tot en met 31 december 2021.

De collectieve afkoopregeling blijft dus ook in 2021 van kracht voor alle universiteiten die de VSNU vertegenwoordigt. De voorwaarden blijven hetzelfde. Zowel papieren readers/syllabi als digitaal hergebruik (op Blackboard, Canvas, e.d.) is grotendeels afgekocht. Docenten mogen tot en met 50 pagina’s overnemen uit publicaties (artikelen, boeken, etc.), mits dat maximaal 25% van het oorspronkelijke werk is. Hiermee blijven de administratieve lasten tot een minimum beperkt.

Stichting UvO heeft daarnaast ook toegezegd bij te dragen aan het CopyRIGHT-project waarin SURF het voortouw neemt. De CopyRIGHT-tool moet docenten zoveel mogelijk gaan ondersteunen bij het hergebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal in digitale leeromgevingen (bijv. Blackboard). Zo dragen universiteiten én uitgevers bij aan het voorkomen van inbreuken.

Daarnaast gaan beide partijen onder leiding van een onafhankelijk adviesbureau (SMAN) opties verkennen voor een nieuw model/overeenkomst vanaf 2022. Niet alleen de voorwaarden rondom hergebruik zullen besproken worden, maar ook hoe een billijke vergoeding voor dit type hergebruik bepaald kan worden. Zodra de VSNU en UvO hierover overeenstemming hebben bereikt wordt u hierover geïnformeerd.

Voor 2021 is een afgerond lumpsum bedrag vastgesteld van € 5 miljoen (excl. BTW). Dit bedrag is inclusief een gereserveerd bedrag van € 2 miljoen uit het verleden. De VSNU en UvO zijn het namelijk nog niet eens geworden over hoe de reeds beschikbare data en geconstateerde ontwikkelingen precies geduid moeten worden. Nadat deze eenmalige vergoeding vereffend is, kan er een streep worden gezet onder het verleden, en zijn de universiteiten klaar om met een schone lei te beginnen wat betreft hergebruik. Stichting UvO verstuurt binnen enkele weken facturen naar alle individuele universiteiten.

Klik hier voor de bevestigingsbrief verlenging Easy Access-regeling (wo) 2021