Wijziging statuten

Per 1 januari 2017 is de EU Richtlijn over collectief beheer (Richtlijn) via de wet Toezicht in Nederland geïmplementeerd (Implementatiewet). De nieuwe Richtlijn schrijft voor dat collectief beheersorganisaties (cbo’s) verplicht zijn te voorzien in een vorm van intern toezicht.

Dat betekent dat bij het inrichten van de toezichtfunctie er een duidelijke scheiding moet zijn tussen de personen die de toezichtfunctie uitoefenen en de personen die de uitvoering doen. Een (uitvoerend) bestuur model, zoals Stichting UvO al jaren kent, voldoet niet aan deze nieuwe richtlijn.

Stichting UvO ondersteunt van harte elk initiatief dat leidt tot meer transparantie of nog beter intern toezicht. In dat kader heeft het bestuur besloten dat het Bestuur plus Directie model het meeste aansluit bij de huidige situatie en het huidige takenpakket van de bestuursleden. Omdat de toezichtfunctie binnen dit model bij het bestuur komt te liggen, blijft het bestuur van Stichting UvO daarom bevoegd om over de meest fundamentele cbo-aangelegenheden te beslissen, zoals in de huidige situatie ook al het geval is. De uitvoerende rol wordt ingevuld door een titulair directeur (Barry Pijnacker).

De statuten zijn aangepast conform deze nieuwe bestuursstructuur en kunt u vinden op onze website. U kunt uiteraard altijd een kopie van de nieuwe statuten opvragen, neemt u hiervoor contact met ons op.