Zijn boeken die uit de handel zijn gratis te gebruiken?

Meestal niet. Een boek dat niet meer wordt verkocht én ook niet wordt herdrukt, wordt beschouwd als ‘uit de handel’ (ook wel: out-of-commerce, of OoC). Maar dat betekent niet dat het ‘gratis’ is, want zeer waarschijnlijk is het werk niet vrij van auteursrechten.

UvO hanteert wel een ander, lager tarief voor boeken die niet langer in de handel zijn. Klik hier voor de actuele paginatarieven.

Het is daarom nuttig om uit te zoeken of een boek nog in de handel is of niet, als u deze wilt gebruiken in uw onderwijs.

Let op: U moet vooraf toestemming aanvragen én bewijs aanleveren dat het boek daadwerkelijk uit de handel is. Anders zal het (hogere) (inbreuk)tarief worden gehanteerd.